O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

 

Donatori, sponzori, izdavači

 
 


KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

 

Hrvatski državni arhiv

 

 Filozofski fakultet u Zadru 

Golden marketing / Tehnička knjiga

 

Tipex, d.o.o.M.A.K.-Golden

 

 

 Grad Koprivnica

 

Koprivničko-križevačka županija

 

Podravka, Koprivnica

 

INA-Naftaplin, Koprivnica

 

Izdavačka kuća Meridijani, Samobor

 

Podravska banka, Koprivnica

 

Grad Đurđevac

 

Grad Ludbreg

 

Općina Drnje

 

Općina Molve

 

Općina Gola

 

Općina Sveti Đurđ

 

Vinogradarstvo - Mijo Petrić<< home page

 << home page


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec