O Triplex Confiniumu 


Međunarodni istraživački projekt “Triplex Confinium” pokrenut je 1996. godine suradnjom znanstvenika, doktoranada i poslijediplomskih studenata iz Zagreba, Graza i Budimpešte. U institucionalnom smislu Projekt je utemeljen kao zajednički poduhvat Zavoda za hrvatsku povijest (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Abteilung für Südosteuropäische Geschichte (Universität Graz, Austrija) te Institute on Southeastern Europe (Central European University Budapest, Mađarska). Utemeljili su ga prof. dr. sc. Drago Roksandić i prof. dr. sc. Karl Kaser.

<< home page

Godine 2004., kroz "Interreg III A", institucionalizirana je suradnja s Dipartimento di Storia, Università di Padova.

Godine 2005, IRP "Triplex Confinium" je uspostavio i projektnu suradnju s japanskim povjesničarima. Više >>>>

Triplex confinium ili tromeđa, granični je prostor između Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike od 16. do 18. stoljeća na prostoru današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sama točka dodira tih triju imperija određena je pregovorima komisije za razgraničenje te internacionalno priznata mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine. Bio je to Medveđak (sada Medveđa Glavica), na vrhu Debelog Brda, sjeveroistočno od Knina.

Gdje se točno nalazi Triplex Confinium?

            Što je zapravo Triplex Confinium?

 

                        To je točka u prostoru

                                                

                                                                

 

 

          ... ali i mnogo više ....

 

                    Detalj iz Zadra                     Utvrda Klokoc, puskarnica

 

<< home page


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec

O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode 

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt