Diplomski rad

Upute za prijavu, izradu i obranu završnog rada na diplomskom studiju sociologije

 

Obrasci za prijavu teme diplomskog rada:

Molba za odobrenje teme diplomskog rada  ili

Molba za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada – predaje se potpisana u tajništvo

Sinopsis diplomskog rada – šalje se tjedan dana prije Vijeća Odsjeka na sociologija@ffzg.hr

 

Odobrene teme diplomskih radova

Obrazac za prijavu istraživanja Povjerenstvu Odsjeka za sociologiju za ocjenu etičnosti istraživanja* – šalje se predsjednici povjerenstva, doc. dr. sc. Kseniji Klasnić na eticko-soc@ffzg.hr

* Istraživanje se prijavljuje nakon prihvaćenog sinopsisa na Vijeću Odsjeka. Prije slanja povjerenstvu, studenti trebaju dokumentaciju (ispunjen obrazac i druge priloge, ako ih ima) poslati na uvid i suglasnost svojim mentorima.

Prije obrane diplomskog rada studenti/ce diplomskog studija sociologije trebaju Odsjeku (u tajništvo) predati indeks na provjeru ispunjavanja programom predviđenih uvjeta za završetak studija. Tom prilikom popunjavaju i indeksu prilažu Potvrdu odsjeka o svim položenim ispitima.

Obrana diplomskog rada može se organizirati tek kada svi članovi povjerenstva daju suglasnost da student/ica može pristupiti obrani diplomskog rada.
Nakon što je dogovoren datum obrane, voditelj/ica povjerenstva oglašava mjesto i vrijeme obrane te se otvara rok u ISVU na koji se student/ica prijavljuje preko studomata.

Poslije obrane diplomskog rada, studenti/ce dodiplomskog i diplomskog studija sociologije trebaju predati Odsjeku (u Tajništvo*) indeks, Molbu za izdavanje diplome, diplomski rad u elektroničkome obliku (poslati na sociologija@ffzg.hr) i Izjavu o pohrani diplomskoga rada u digitalni repozitorij. Studenti/ce nastavničkog smjera ovjeravaju indeks i Molbu i u tajništvu CZON-a.

Nakon ovjere na Odsjeku, indeks, Potvrda odsjeka o svim položenim ispitima, i Molba za izdavanje diplome s ostalim obrascima (opširnije) predaju se u Studentsku službu najkasnije 8 dana nakon ispunjenja svih studijskih obveza.

*Neovisno o vrsti studija i tipu ovjere, indeks i ispunjene obrasce treba predati u tajništvo Odsjeka tijekom vremena predviđenog za primanje studenata, gdje se ovjereni dokumenti kasnije i preuzimaju. Postupak obično traje nekoliko dana, nerijetko svega jedan dan, no studentima savjetujemo da dokumente predaju barem tjedan dana prije nego će im ovjereni trebati za daljnje procedure (obrana diplomskog rada, rješavanje administrativnih pitanja na drugom odsjeku ili u studentskoj referati i slično), osobito u srpnju i rujnu. Studenti se o statusu svojih dokumenata mogu osobno ili telefonski informirati u Tajništvu.