Diplomski rad

Upute za prijavu, izradu i obranu završnog rada na diplomskom studiju sociologije

Obrasci za prijavu teme diplomskog rada:

Sinopsis diplomskog rada – šaljete u pravilu tjedan dana prije Vijeća Odsjeka obavezno na mail sociologija@ffzg.hr i mentoru/ici (u cc)

Molbu za odobrenje teme diplomskog rada  ili

Molbu za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada – predajete potpisanu u tajništvo (možete ju ubaciti u sandučić pokraj tajništva ili poslati sken na email sociologija@ffzg.hr)

Odobrene teme diplomskih radova

Obrazac za prijavu istrazivanja  – poslati predsjedniku Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja, dr. sc. Goranu Koletiću na eticko-soc@ffzg.hr

Smjernice za popunjavanje obrasca za prijavu istraživanja

* Istraživanje se prijavljuje nakon prihvaćenog sinopsisa na Vijeću Odsjeka. Prije slanja povjerenstvu, studenti trebaju dokumentaciju (ispunjen obrazac i druge priloge, ako ih ima) poslati na uvid i suglasnost svojim mentorima.

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG STUDIJA