Diplomski rad

Upute za prijavu, izradu i obranu završnog rada na diplomskom studiju sociologije

Obrasci za prijavu teme diplomskog rada:

Sinopsis diplomskog rada – šaljete u pravilu tjedan dana prije Vijeća Odsjeka obavezno na mail sociologija@ffzg.hr i mentoru/ici (u cc)

Molbu za odobrenje teme diplomskog rada  ili

Molbu za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada – predajete potpisanu u tajništvo (možete ju ubaciti u sandučić pokraj tajništva ili poslati sken na email sociologija@ffzg.hr)

 

Odobrene teme diplomskih radova

 

Obrazac za prijavu istrazivanja Povjerenstvu Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja* – poslati predsjednici povjerenstva, doc. dr. sc. Kseniji Klasnić na eticko-soc@ffzg.hr

Smjernice za popunjavanje obrasca za prijavu istraživanja

 

* Istraživanje se prijavljuje nakon prihvaćenog sinopsisa na Vijeću Odsjeka. Prije slanja povjerenstvu, studenti trebaju dokumentaciju (ispunjen obrazac i druge priloge, ako ih ima) poslati na uvid i suglasnost svojim mentorima.

Prije obrane diplomskog rada studenti/ce diplomskog studija moraju položiti sve ispite propisane studijskim programom (i eventualne razlikovne ispite) te:

  • 1: ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada (jednopredmetni studij / dvopredmetni studij). Obrazac se ispunjava online i završava tipkom PREDAJ. Student/ica će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka (sociologija@ffzg.hr).
  • 1a: (samo ako se radi o nastavničkoj kombinaciji/smjeru studija): U Centru za obrazovanje nastavnika ovjeriti potvrdu o izvršenju svih obveza na kolegijima iz nastavničkih smjerova. Potvrdu treba čuvati jer će biti dio dokumentacije o završetku studija.
  • 1b: (ako postoje razlikovni ispiti) doći u tajništvo s dokazom o položenim razlikovnim ispitima

Obrana diplomskog rada može se organizirati tek kada svi članovi povjerenstva daju suglasnost da student/ica može pristupiti obrani diplomskog rada.
Nakon što je dogovoren datum obrane, voditelj/ica povjerenstva oglašava mjesto i vrijeme obrane te se otvara rok u ISVU na koji se student/ica prijavljuje preko studomata.

Nakon obrane diplomskog rada, studenti/ce diplomskog studija moraju:

  • 2: donijeti u Tajništvo Izjavu o pohrani diplomskoga rada u digitalni repozitorij a diplomski rad u PDF-u poslati na e-mail sociologija@ffzg.hr.
  • 3: ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija (jednopredmetni studij / dvopredmetni studij). Obrazac se ispunjava online i završava tipkom PREDAJ. Student/ica će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac nakon obrane diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka (sociologija@ffzg.hr).
  • 4: u prizemlju Knjižnice FF-a dobiti potvrdu o vraćanju svih knjiga
  • 5: uplatiti 500,00 kn za troškove svečane promocije i izdavanja diplome i dopunske isprave o studiju (podaci o uplati nalaze se na web stranici Studentske službe) i isprintati potvrdu o uplati (e-banking) ili sačuvati uplatnicu. Ukoliko student/ica ne želi prisustvovati promociji, mora uplatiti 200,00 kn za troškove izdavanja diplome i dopunske isprave.

Dolazak u Studentsku službu

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 4), uplatnicu i/ili potvrdu o uplati (pod 5) i potvrdu s CZON-a (pod 1a, ali samo ako se radi o nastavničkim smjerovima), student/ica donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku diplomskog studija. Diploma i dopunska isprava diplomskog studija svim će studentima biti uručene na svečanoj promociji ili ih mogu podići osobno u Studentskoj službi.
  • 5: ponuditi studentu/ici obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu diplomskim studijem koju treba ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi
*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox