dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica

KOLEGIJI:

  • Francuski jezik 5
  • Francuski jezik 6
  • Francuski jezik 7
  • Francuski jezik 8
  • Francuski jezik 9

ŽIVOTOPIS:

Dr.sc. Darja Damić Bohač rođena je 1956. u Zagrebu. Dio djetinstva provela je u Egiptu, Siriji i Tunisu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je u rujnu 1979. francuski jezik i književnost te talijanski jezik. Magistrirala je 1990. na poslijediplomskom studiju lingvistike obranivši rad L’aspect verbal en français.

Dana 11. lipnja 2012. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Ustrojstvo dopunskih i okolnosnih glagolskih spojeva riječi s obvezatnim prijedložnim i besprijedložnim nominalnim dopunama u francuskome i hrvatskome jeziku pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. August Kovačec, prof. dr. Sanja Grahek i prof. dr. Josip Silić.

Usavršavala se u New Yorku (1983, 1985, 1986, 1987. – Columbia University), u Parizu (1991/1992. – Sveučilište Paris 3 Sorbonne Nouvelle i ILPGA), Rennesu (2002. – Université de Rennes 2), Beču (2004. – Institut für Űbersetzen und Dolmetschen), Parizu (2005. – ISIT).

Od 1979. do 1984. radila je kao nastavnik francuskog jezika u Društvu za kulturnu suradnju Jugoslavija-Francuska (danas Francuska Alijansa), a od 1984. zaposlena je na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u zvanju lektora, odnosno višeg lektora od 1994. Nastavu je izvodila na svim godinama studija: Francuski jezik I, II i III, Exercices de langue III, Thème et Version, a na reformiranom studiju nositelj je i izvođač kolegija Francuski jezik 5 i 6 te nositelj kolegija Francuski jezik 7-9. Na poslijediplomskom stručnom prevoditeljskom studiju držala je i kolegij Prijevodne vježbe francuski-hrvatski. Mentorirala je izradu tridesetak diplomskih radnji. Bila je uključena u nekoliko znanstvenih projekata, a od 2003. do 2005. obnašala je dužnost zamjenice pročelnice Odsjeka za romanistiku.

Objavila je 25 radova, dva poglavlja u sveučilišnom priručniku te nekoliko prijevoda. Održala je 16 izlaganja na znanstvenim skupovima.

BIBLIOGRAFIJA:

1. “L’aspect verbal en français”, in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XXXVI-XXXVII [ur. Ivo Vidan], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 1991-1992. str. 37-45.
2. “Présentation de l’aspect verbal dans les grammaires du français”, in Strani jezici broj 2 [ur. Damir Horga], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1993. str. 117-125.
3. Introduction à une analyse contrastive de l’aspect verbal en français et en croate, in Strani jezici, broj 3-4 [ur. Damir Horga], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1994. str. 169-172.
4. “Difficultés de la langue française vues par les croatophones : Les pronoms démonstratifs”, in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XL [ur. Karlo Budor], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum  Zagrabiensis, Zagreb, 1995. str. 133-140.
5. “Difficultés de la langue française vues par les croatophones : FAIRE + L’INFINITIF”, in Strani jezici, broj 3-4 [ur. Damir Horga], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga,  Zagreb, 1995. str. 123-132.
6. “Faire + l’infinitif, une approche contrastive”, in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XLI [ur. Karlo Budor], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 1996. str. 201-210.
7. “Strategije pomoću kojih studenti francuskog jezika zaobilaze nedovoljno usvojene strukture”, in Jezik i komunikacija, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern Miletić], Zagreb, 1996. str. 168-172.
8. “Od fonije do grafije”, in Tekst i diskurs, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern Miletić], Zagreb, 1997. str. 63-67.
9. “Sur la définition du verbe et des catégories grammaticales”, in Strani jezici, broj 1 [ur. Jelena Mihaljević Djigunović], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1997. str. 9-14.
10. “Difficultés de la langue française vues par les croatophones : Le découpage de la chaîne parlée”, in Strani jezici,  broj 3-4 [ur. Jelena Mihaljević Djigunović], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga,  Zagreb, 1998. str. 151-157.
11. “Norma ili norme u nastavi francuskog kao stranog jezika”, in Jezična norma i varijeteti, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Lada Badurina et al.],  Zagreb – Rijeka, 1998. str. 107-112.
12.  U koautorstvu s  B. Bubanj, B. Fabečić-Horvatić, J. Rakić, M. Semenov: Exercices de grammaire, pour la première année d’études supérieures françaises. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 1998.
13. “Bilješka o gramatičkom rodu, ili kako je Madame le ministre postala Madame la ministre”, in Teorija i mogućnosti primjenjene pragmalingvistike, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Lada Badurina et al.], Zagreb – Rijeka, 1999. str. 177-188.
14. U koautorstvu s  Goranom Bikić-Carić: “Problem člana u francuskom jeziku i kako ga savladati”, in Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – Izazovi na početku XXI. Stoljeća,  Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, [ur. Diana Stolac et al.], Zagreb – Rijeka, 2002. str. 97-104.
15. “Difficultés de la langue française vues par les croatophones”, in Actes du 1er colloque sur les études françaises en Croatie [ur. Evaine Le Calvé Ivičević], ArTresor naklada,  Zagreb, 2002. str. 29-36.
16. “Anglicizmi i pseudoanglicizmi u francuskom međujeziku”, in Psiholingvistika i kognitivna znanost  u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Diana Stolac et al.], Zagreb – Rijeka, 2003. str. 211-218.
17. “Anglais vs. français : les éléments anglais dans l’interlangue française des étudiants croatophones”, in Actes du 2 ème  colloque sur les études françaises en Croatie [ur. Evaine Le Calvé Ivičević], ArTresor naklada, Zagreb, 2003. str. 113- 122.
18. “Quand l`anglais mène vers le français”, in Actes du 3ème colloque sur les études françaises en Croatie [ur. Evaine Le Calvé-Ivičević], ArTresor naklada Zagreb, 2005. str. 79-90.
19. “Postaje li «novofrancuski» nerazumljiv neizvornim govornicima?” in Jezik u društvenoj interakciji, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Diana Stolac et al.],  Zagreb – Rijeka,  2005. str. 119-128.
20. “Engleski ili francuski? A zašto ne oboje?” in Jezik i mediji Jedan jezik: više svjetova,  Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Jagoda Granić], Zagreb – Split, 2005. str. 175-182.
21. U koautorstvu sa Sanjom Grahek: “Problèmes posés par l`analyse contrastives des constructions verbales à complément essentiel en français et en croate”, in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Vol. LIII [ur. Maslina Ljubičić], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum  Zagrabiensis, Zagreb, 2008. str. 285-300.
22. “Podudaranje obvezatnih dopuna objektnog i priložnog tipa u hrvatskom i francuskom jeziku”, in Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Mario Brdar], Osijek, 2010. str. 17-31.
23. “Symétries et asymétries syntaxiques des schémas de complémentation verbale en français et en croate”, in Francontraste Expériences d`enseignement / apprentissage du français, Actes du colloque Francontraste 2010 [ur. Bogdanka Pavelin Lešić], CIPA / OIF, Mons, Hainaut, 2011.