Ispiti

Ispitni rokovi za ak. godinu 2023./2024.

KATEDRA ZA ŠPANJOLSKI JEZIK

ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

Branka Oštrec, viša lektorica

 

ZIMSKI ISPITNI ROK:
Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A304)
ZIMSKI ROK: 25.01.2024.(PREDROK u 14.00 i 15.30), 01.02.2024., 23.02.2024. u 14.00 h,

Teorija prevođenja (usmeni ispit, F321 u 12.00 h)
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321 u 16.00 h)
ZIMSKI ROK: 29.01.2024., 05.02.2024., 23.02.2024.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit)
ZIMSKI ROK: 26.01.2024. (u 12.30 h PREDROK u A116), 01.02.2024., 23.02.2024. u 14.00 h u A304

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116)
ZIMSKI ROK: 23.01.2024. (u 14.00 h PREDROK), 01.02.2024., 23.02.2024. u 14.00 h u A304

LJETNI ISPITNI ROK:

Prijevodne vježbe II (preddiplomski) (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 05.06.2024. (u 17.00 h PREDROK), 26.06.2024. A304 u 16.00 h

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 05.06.2024. (u 15.30 h PREDROK), 26.06.2024. A304 u 16.00 h

Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 05.06.2024. (u 14.00 h PREDROK), 26.06.2024. A304 u 16.00 h

Konsekutivno prevođenje (usmeni ispit A116)
LJETNI ROK: 10.06.2024. u 14.00 h, 26.06.2024. u 14.00 h

 Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 04.06.2024. (u 17h PREDROK), 26.06.2024. A304 u 16.00 h

 Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (pismeni ispit, A116)
LJETNI ROK: 04.06.2024. (u 18.30h PREDROK), 26.06.2024. A304 u 16.00 h

Teorija prevođenja (usmeni ispit, F321 u 15.30)
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321) u 15.30 h
Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A116 u 14.00 h)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116 u 14.00 h)
LJETNI ROK: 13.06.2024., 27.06.2024.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116)
LJETNI ROK: 13.06.2024., 27.06.2024. u 14.00 h

JESENSKI ISPITNI ROK:

 Teorija prevođenja (usmeni ispit, F-321) u 16.00 h
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321) u 16.00 h
Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Prijevodne vježbe II (preddiplomski) (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (pismeni ispit, A116) u 14.00 h
Konsekutivno prevođenje (usmeni ispit A116) u 16.00 h

JESENSKI ROK: 06.09.2024., 20.09.2024.

 

Doc. dr. sc. Maša Musulin

Španjolska leksikologija i leksikografija
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike
Kurikulum španjolskog kao stranog jezika 1
Kurikulum španjolskog kao stranog jezika 2

ZIMSKI ROK: 01.02.2024. A107 u 10h , 20.02.2024. A304 u 10h
LJETNI ROK:, 11.06.2024. A304 u 11h, 10.07.2023. A304 u 13h
JESENSKI ROK: 03.09.2024. A304 u 10h, 17.09. 2024. A107 u 14.30h

Dunja Frankol

Izrada nastavnih materijala 1

ZIMSKI ROK: 12.02. 2024. (A218); 19.02. 2024. (A304) u 13.00 h
LJETNI ROK: 12.06. 2024. (A218); 03.07.2024. (A304) u 12,00 h
JESENSKI ROK: 04.09.2024. (A304); 18.09.2023. (A304) u 12,00 h

Izrada nastavnih materijala 2

ZIMSKI ROK: 12.02. 2024. (A218); 19.02. 2024. (A304) u 12.00 h
LJETNI ROK: 12.06. 2024. (A218); 3.07.2024. (A304) u 13,00 h
JESENSKI ROK: 04.09. 2024. (A304); 18.09.2023. (A304) u 13,00 h

Španjolski jezik 1
Španjolski jezik 2
Španjolski jezik 3
Španjolski jezik 4

ZIMSKI ROK:  29.01.2024. (D5 u 8h), 05.02.2024. (D5 u 8h), 12.02.2024. (A218 u 9h)

 Ana Maria Valencia Spoljaric

Španjolski jezik 1
Španjolski jezik 2
Španjolski jezik 3
Španjolski jezik 4

LJETNI ROK: 12.06.2024., 26.06.2024. (D5 u 10h)
JESENSKI ROK: 04.09.2024. (A304 u 10h), 18. 9.2024. (D5 u 10h)

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Romanski jezici i vulgarni latinitet 14.00

ZIMSKI ROK: 30.01.2024. (A218), 06.02.2024. (A218), 13.02.2024. (A218)
LJETNI ROK: 11.06.2024. (A107), 25.06.2024. (A107)
JESENSKI ROK: 03.09.2024. (A107), 17.09.2024. (A304)

dr. sc. Daša Grković, v. lekt.

Španjolski jezik V
Španjolski jezik VI
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 9

ZIMSKI ROK: 31.01.2024., 07.02.2024., 14.02.2024. – u 14h – A304
LJETNI ROK: 19.06.2024. 15.30h. – A304 , 02.07.2024. 14.30h – A304
JESENSKI ROK: 04.09.2024.14h – A304, 18.09.2024. 14.30h – A304

dr. sc. Bojana Mikelenić, v. asist.

Suvremena španjolska sintaksa 1
Suvremena španjolska sintaksa 2
Metodologija znanstvenog rada

ZIMSKI ROK: 31.01.2024. (A218), 07.02.2024.(A218), 14.02.2024. (A218); 10-12h
LJETNI ROK: 11.06.2024. (A218), 21.06.2024. (A218), 02.07.2024. (A218); 14-16h

Suvremena španjolska sintaksa 1
Suvremena španjolska sintaksa 2

JESENSKI ROK: 03.09.2024. (A218) i 17.09.2024. (A218); 14-16h

Metodologija znanstvenog rada

JESENSKI ROK: 03.09.2024. i 12.09.2024.


izv. prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Kontaktna lingvistika

ZIMSKI ROK: 29.01.2024., 05.02. 2024., 12.02.2024. u 10 sati u B- 323.
LJETNI ROK: 10.06.2024., 24.06.2024., 08.07.2024. u 10 sati u B- 323.
JESENSKI ROK: 02.09.2024., 09.09.2024., 16.09.2024. u 10 sati u B- 323.

 

Voljena Marić, lektorica

Latinski za romaniste 1
Latinski za romaniste 2

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 6.02.2024., 13.02.2024. u 12 u D3
LJETNI ROK: 11.06.2024., 02.07.2024. u 12 u D3
JESENSKI ROK: 03.09.2024.( u 12 u D3), 17.09. 2024. (u 12 u D6)

Ana Gabrijela Blažević, asist.

Povijesni pregled metodike

ZIMSKI ROK: 07.02.2024.; 14.02.2024., 21.02.2024. u 12:00 u A304.
LJETNI ROK: 10.06.2024., 20.06.2024. u 09:30 u F310.
JESENSKI ROK: 09.09.2024., 18.09.2024. u 09:30 u F310.

Almudena Santamaría Martín

Usmeno i pismeno izražavanje 4
Usmeno i pismeno izražavanje V
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 9 

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 6.02.2024., 13.02.2024.- D5 u 15h
LJETNI ROK: 10.06.2024. (vrijeme i mjesto naknadno), 20.06.2024. (u 14h u A304)
JESENSKI ROK: 06.09.2024. (u 12.30h u A304), 18.09.2024. (u 17h u A304)

Patricia Pizarroso Acedo

Izgovor i pravopis španjolskog jezika– 14:00-15:30 u A304*
Usmeno i pismeno izražavanje II  – 14:00-15:30 u A304*

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I– 15:30-17:00 u A304*
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III– 15:30-17:00 u A304*

ZIMSKI ROK: 29.01.2023.*, 05.02.2023.*, 23.02.2023.(A304 od 10-13h)

Izgovor i pravopis španjolskog jezika– 10:00-11:30 u A304
Usmeno i pismeno izražavanje II) – 10:00-11:30 u A304
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I– 11:30-13:00 u A304
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III– 11:30-13:00 u A304
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika– 13:00-15:00 u A304
Usmeno i pismeno izražavanje I  – 13:00-15:00 u A304
Usmeno i pismeno izražavanje III– 13:00-15:00 u A304

LJETNI ROK: 13.06.2024., 28.06.2023.
JESENSKI ROK: 10.09.2024., 19.09.2024.

 

doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić

Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 – 9h -10.30
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 – 9h-10.30

ZIMSKI ROK: 29.01.2024. (A304), 05.02.2024. (A304), 12.02.2024. (F310)
LJETNI ROK: 10.06.2024. (A304), 21.06.2024. (A304),  04.07.2023. (F310)
JESENSKI ROK: 26.08.2024. (F310), 06.09.2024. (F310), 19.09.2024. (F310)

Vrednovanje i ocjenjivanje – 12h-13.30

ZIMSKI ROK: 29.01.2024. (A304), 05.02.2024. (A304), 12.02.2024. (A304)
LJETNI ROK: 10.06.2024. (D1),  21.06.2024. (A304), 04.07.2024. (A304)
JESENSKI ROK: 26.08.2024. (A304), 06.09.2024. (A107), 19.09.2024. (A107)

 Glotodidaktika 1 – 9h-10.30
Glotodidaktika 2  – 9h-10.30
Individualni čimbenici u ovladavanju stranim jezikom  – 9h-10.30

ZIMSKI ROK: 30.01.2024.(A107), 06.02.2024. (A107), 13.02.2024. (F310)
LJETNI ROK: 11.06.2024. (A304), 24.06.2024.(A304),   05.07.2024. (F310)
JESENSKI ROK: 27.08.2024. (F310), 09.09.2024.(F310), 20.09.2024.(F310)

 

Izv. prof. dr  sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste
Poredbena romanska lingvistika
Povijest španjolskog jezika

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 06.02.2024., 13.02.2024.
LJETNI ROK: 11.06.2024.,  20.06.2024.,  27.06.2024.
JESENSKI ROK: 03.09.2024., 12.09.2024., 19.09.2024.
F326 Termin po dogovoru (za točan termin javiti se na gbcaric@ffzg.hr)

KATEDRA ZA HISPANSKE KNJIŽEVNOSTI

doc. dr. sc. Gordana Matić

Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Španjolska)
Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Hispanska Amerika)
Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu
Prevođenje književnih tekstova
Novi hispanskoamerički roman

ZIMSKI ROK: 31.01.2024., 08.02.2024., 15.02.2024. – (10.00 A304)

Suvremena hispanskoamerička minifikcija
Octavio Paz i Jorge Luis Borges

ZIMSKI ROK: 01.02.2024., 09.02.2024., 16.02.2024. – (11.00 A304)

Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Španjolska)
Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Hispanska Amerika)
Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu
Prevođenje književnih tekstova
Novi hispanskoamerički roman
Suvremena hispanskoamerička minifikcija
Octavio Paz i Jorge Luis Borges

LJETNI ROK: 12.06.2024., 26.06.2024., 10.07.2024. – (11.00-13.00, A304)
JESENSKI ROK: 02.09.2024., 11.09.2024., 18.09.2024. – (9.00-11.00, A304)

 

izv. prof. dr. sc. Maja Zovko

Hispanskoamerička književnost i europska periodizacija od 16. do 19. stoljeća
Zlatni vijek španjolske književnosti
Pregled španjolske književnosti XX. stoljeća
Hispanske književnosti XXI. stoljeća
Španjolski romantizam

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 06.02. 2024., 13.02.2024. (D1 od 12 do 14)
LJETNI ROK: 10. 06. 2024., 01.07. 2024., (A304 od 12:30-14:30)
JESENSKI ROK: 09.09.2024(A304 od 10:00-12:00)., 20.09.2024. (A304 od 10:00-12:00)

Završni rad na studiju španjolskog jezika i književnosti

ZIMSKI ROK: 14.02.2024., 21.02.2024.
LJETNI ROK:, 19.06.2024., 03.07.2024., 10.07.2024.
JESENSKI ROK: 06.09.2024., 17.09.2024.