Nastavnici

STALNO ZAPOSLENI

Predstojnica Katedre za francuski jezik: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red.prof
Ured: F 325 tel: 01/4092-337
Vrijeme primanja: utorkom od 12:45 do 13:45h (F324 i/ili F325)
E-mail: bpavelin@ffzg.unizg.hr

Predstojnik Katedre za romansku lingvistiku: red. prof.dr.sc. Dražen Varga,
Ured: F 327 tel: 01/4092-316
Vrijeme primanja: ponedjeljkom od17:00 do 18.30h, prema prethodnom dogovoru mailom.
E-mail: dvarga@ffzg.unizg.hr

Predstojnica Katedre za francusku književnost: izv. prof. dr.sc. Maja Zorica
Ured : F 309 tel: 01/4092-304
Vrijeme primanja: petkom od 12:30 do 13:15h
E-mail: mzorica@ffzg.unizg.hr

Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ured
: F 307 tel: 01/4092-344
Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 11:15 do 12:15 (molim najaviti se na adresu)
E-mail: vedrana.berlengi@ffzg.unizg.hr

dr.sc. Gorana Bikić-Carić, izvanredna profesorica
Ured: F 326 tel: 01/4092-317
Vrijeme primanja : zimski semestar utorkom 13.45-14.45, ljetni semestar četvrtkom od 13h do 14h (molimo najaviti se na adresu)
E-mail: gbcaric@ffzg.unizg.hr

dr.sc. Ivana Franić, redovita profesorica
Ured: F 328 tel: 01/4092-315
Vrijeme primanja: petkom od 14 do 15 sati uz prethodnu najavu mailom
e-mail: ifranic1@ffzg.unizg.hr

dr.sc. Marinko Koščec, izvanredni profesor
Ured: F 326 tel: 01/4092-317
Vrijeme primanja: mailom (Slobodna studijska godina)
E-mail: mkoscec@ffzg.unizg.hr

dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izvanredna profesorica
Ured: F 328 tel: 01/4092-315
Vrijeme primanja: Srijedom od 12:30 do 13:30 uz prethodnu najavu mailom
E-mail: lodvorsk@ffzg.unizg.hr

dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Ured: F 326 tel: 01/4092-317
Vrijeme primanja: srijedom od 10 do 11h
E-mail: marija.paprasarovski@ffzg.unizg.hr

dr. sc. Marta Petrak, viša asistentica
Ured: F 328 tel: 01/4092-315
Vrijeme primanja: utorkom od 11.30 do 12.30
E-mail: mpetrak@ffzg.unizg.hr

dr. sc. Ivanka Rajh, lektorica
Ured: F 324 tel: 01/4092-339
Vrijeme primanja: četvrtkom od 11:00 do 12:00 i po dogovoru na
E-mail:  irajh@m.ffzg.unizg.hr

Ivan Silobrčić, asistent
Ured: F 308
Vrijeme primanja: srijedom od 12.30 do 13.30
E-mailisilobrc@m.ffzg.hr 

dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Ured: F 307 tel: 01/4092-344
Vrijeme primanja: četvrtkom od 8.30-9.30h i online po dogovoru
E-mail: sanja.sostaric@ffzg.unizg.hr

 

VANJSKI SURADNICI

dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ured: F 308 tel: 01/4092-367
Vrijeme primanja: četvrtak 10-12 i po dogovoru
E-mail: nivic@ffzg.unizg.hr

dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru
Ured: F 325 tel: 4092-337
Vrijeme primanja: utorkom od 11:00 do 12:00h (molimo najaviti se na adresu  ddamicbo@gmail.com)
E-mail: ddamicbo@gmail.com

dr.sc. Tomislava Bošnjak Botica, lektorica
Ured: F 327 tel: 01/4092-316
Vrijeme primanja: po dogovoru
E-mail: tbosnjak@ihjj.hr

dr.sc. August Kovačec, red. prof. u miru i professor emeritus
Ured: F-305 tel: 01/4092-343
Vrijeme primanja: po dogovoru
E-mailaugust.kovacec@inet.hr

STRANI LEKTORI

Alexis Messmer
Ured: F 324 tel: 01/4092-339
Vrijeme primanja: četvrtkom od 15:30 do 17:00h
E-mail: amessmer@m.ffzg.hr

 

 

ISVU koordinatorica prijediplomskog studija: dr. sc.Lidija Orešković Dvorski

ISVU koordinatorica diplomskog studija: dr. sc. Ivanka Rajh