Međunarodni znanstveni skup Romanistika100

ODSJEK ZA ROMANISTIKU I ODSJEK ZA TALIJANISTIKU

FILOZOFSKOG FAKULTETA

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

100 godina zagrebačke romanistike:
tradicija, kontakti, perspektive

15.-17. studenog 2019. godine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Više informacija na poveznici: https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/