Portugalski jezik i književnost

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 

Naziv studijaPortugalski jezik i književnost.

Nositelj i izvođač studijaFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku.

Trajanje studija: Preddiplomski studij portugalskog jezika i književnosti traje šest semestara.

Uvjeti upisa na studijRazredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi preddiplomskog studija: stjecanje znanja portugalskog jezika koje odgovara stupnju B2, s elementima C1, prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike; svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis portugalskog jezika; svladavanje temeljnih analitičkih, deskriptivnih i metodoloških pojmova vezanih uz portugalsku književnost i civilizaciju. Područja mogućeg zaposlenja: pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje portugalskog jezika.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv “baccalaurea / baccalaureus (odnosno prvostupnica / prvostupnik) humanističkih znanosti, smjer portugalski jezik i književnost”.

DIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studijaPortugalski jezik i književnost.

Nositelj i izvođač studijaFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku.

Trajanje studija: Diplomski studij traje četiri semestra.

Uvjeti upisa na studijZavršen preddiplomski studij.

Ciljevi diplomskog studija: stjecanje znanja portugalskog jezika koje odgovara stupnju C1, s elementima C2, prema Europskom referentnom okviru za jezike, svladavanje vještina i kompetencija potrebnih za znanstveno proučavanje portugalskog jezika i književnosti te neke oblike prevođenja. Područja mogućeg zaposlenja: prevodilaštvo, znanstveni rad, škole stranih jezika, visoko školstvo; općenito, poslovi u kojima je potrebna visoka jezična i kulturna kompetencija. Za praćenje diplomskog studija dovoljan je završen preddiplomski studij portugalskog jezika i književnosti na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ili ekvivalentan studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv “magistra / magistar portugalskog jezika i književnosti”.