Francuski jezik i književnost

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studija: Francuski jezik i književnost.

Nositelj i izvođač studija:  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku.

Trajanje studija: Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti traje šest semestara.

Uvjeti upisa na studij:  Razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Preddiplomski studij:  Ciljevi preddiplomskog studija: stjecanje znanja francuskog jezika koje odgovara stupnju B2, s elementima C1, prema Europskom referentnom okviru za jezike; svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskog jezika; svladavanje temeljnih analitičkih, deskriptivnih i metodoloških pojmova vezanih uz francusku književnost i civilizaciju. Područja mogućeg zaposlenja: pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća i ustanova za koje je dovoljno temeljno poznavanje francuskog jezika. Student bi nakon završenog preddiplomskog studija mogao pratiti diplomski studij francuskog jezika i književnosti na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na sva tri predložena smjera (istraživački, prevoditeljski i nastavnički), kao i na svim diplomskim studijima francuskog jezika i književnosti u Hrvatskoj i u svijetu.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv “baccalaurea / baccalaureus (odnosno prvostupnica / prvostupnik) humanističkih znanosti, smjer francuski jezik i književnost”.

DIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studija:  Francuski jezik i književnost.

Nositelj i izvođač studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku.

Trajanje studija:  Diplomski studij francuskog jezika i književnosti traje četiri semestra.

Uvjeti upisa na studij: Završen preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili ekvivalentan studij.

Diplomski studij: Ciljevi diplomskog studija: stjecanje znanja francuskog jezika koje odgovara stupnju C1, s elementima C2,  prema Europskom referentnom okviru za jezike; svladavanje vještina i kompetencija potrebnih za: (a) znanstveno proučavanje francuskog jezika i književnosti (istraživački  smjer), (b) sve oblike prevođenja  (osim simultanog i konsekutivnog) s francuskog na hrvatski i obratno (prevoditeljski smjer), (c) izvođenje nastave francuskog jezika (nastavnički smjer). Područja mogućeg zaposlenja: niže, srednje i visoko školstvo, prevoditeljstvo, znanstveni rad; općenito, poslovi u kojima je potrebna visoka jezična i kulturna kompetencija. Za praćenje diplomskog studija dovoljan je završen preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ili ekvivalentan studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv «magistra / magistar francuskog jezika i književnosti, istraživački / prevoditeljski / nastavnički smjer».

 

Europski dan jezika

Govorite li francuski? Studirajte francuski jezik i književnost na FFZG-u!