Knjižnica

KNJIŽNICA ODSJEKA ZA ROMANISTIKU

Lokacija: 5. kat Knjižnice Filozofskog Fakulteta

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8:00-20:00

Kratki vodič po knjižnici: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/uploads/5a/4N/5a4NQ4CaZuMvRkwP6iK_tQ/2011-2012_brosura.pdf

Online katalog: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/katalozi

Donacije knjiga Odsjeku za romanistiku:

Ex libris August KovačecPopis u katalogu Knjižnice FFZG

Ex libris Milivoj TelećanPopis u katalogu Knjižnice FFZG

Ex libris Velebita KoričančićPopis u katalogu Knjižnice FFZG

Ex libris Nikola MilićevićPopis u katalogu Knjižnice FFZG

Kontakt: Vanja Kulaš – Zbirka za francuski i Zbirka za rumunjski
tel.: 01/6002-409; kućni: 2409
e-mail: vkulas@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 5.8.

Melanija Ivezić Talan – Zbirka za španjolski i Zbirka za portugalski
tel.: 01/6120-227; kućni: 2227
e-mail: mivezic@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 5.8.

Iz povijesti knjižnice:

U sastavu Odsjeka za romanistiku od samog njegova početka, točnije, od osnutka Stolice za romansku filologiju (8. srpnja 1919.) djeluje i knjižnica. Njezin prvi fond čine darovi (P. Skok, B. Šuler, J. Adamović, francuska vlada). Osnivanjem Talijanskog seminara iz knjižnice je izdvojen fond talijanskih knjiga. Prema podatcima iz knjige Knjižnice u gradu Zagrebu na početku Drugog svjetskog rata knjižnica broji 3463 sveska iz romanistike i opće lingvistike, te 10 časopisa. Godine 1946. knjižnica je obogaćena knjigama bivšeg rumunjskog lektorata pri Filozofskom fakultetu. Glede rumunjskih izdanja valja napomenuti da se od 1960. redovito dobivaju na dar knjige i časopisi od dviju najvećih rumunjskih knjižnica: Biblioteca Centrală de Stat i Biblioteca Centrală Universitară, obje iz Bukurešta. Po dolasku prvoga francuskog ugovornoga lektora pa sve do 1956. francuske knjige za potrebe lektorskih vježbi i studenata nabavljale su se od plaće jednoga ili dvojice lektora. Od god. 1956., kada je taj običaj prekinut, knjižnica povremeno dobiva na dar knjige od francuske vlade posredstvom Francuskog instituta u Zagrebu. God. 1957. Filozofski je fakultet, uz novčanu pomoć Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, otkupio knjižnicu pokojnoga profesora Petra Skoka. Uvođenjem španjolskog jezika u nastavu ukazala se potreba i za sustavnim popunjavanjem knjižnog fonda s područja hispanistike. Osnovni knjižni fond za tu je disciplinu stvoren tek tijekom 1968., zahvaljujući posebnim sredstvima što su ih dodijelili Filozofski fakultet u Zagrebu, tadašnja savezna vlada i španjolski Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Između 1978. i 1990. fond knjižnice proširen je s oko 400 svezaka kanadskih i belgijskih izdanja (poklon kvebečke vlade i belgijskoga Ministarstva prosvjete), te s oko 1500 svezaka portugalskih knjiga i časopisa (poklon ICALP-a i Fundacije Gulbenkian). Godine 2009. izgrađena je nova zgrada knjižnice Filozofskog fakulteta u kojoj su prostorno objedinjene sve odsječke biblioteke. Cjelokupan fond Knjižnice Odsjeka za romanistiku tom je prilikom podijeljen na četiri romanističke zbirke (Francuski jezik i književnost, Rumunjski jezik i književnost, Španjolski jezik i književnost te Portugalski jezik i književnost), pri čemu je periodika izdvojena u zajednički prostor čitaonice i zatvorenog spremišta. Kroz posljednjih deset godina (od 2001.) sustavno se provodi informatizacija knjižnog fonda tako da su početkom 2012. u četiri romanističke zbirke računalno obrađene 32000 knjige.

Od velikih darivatelja knjižnice posebno valja spomenuti Veleposlanstvo Republike Francuske i Francuski institut, Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske, Španjolsko Ministarstvo za sveučilišta i znanstveno istraživanje te Središnju sveučilišnu knjižnicu iz Bukurešta. Iznimno važne donacije su i one Nine Glaser, te profesorā Augusta Kovačeca, Predraga Matvejevića, Žarka Muljačića i Milivoja Telećana. Zahvaljujući redovitoj nabavi novih publikacija (iz godišnjih dotacija Filozofskog fakulteta) knjižnica, sada u obliku četiri zbirke – sastavnice, i dalje ostaje najpotpuniji i najvredniji romanistički fond na području Republike Hrvatske (s oko 45 000 svezaka).