Odsjek

Odsjek za romanistiku osnovan je 1919. godine i jedan je od 23 odsjeka Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku djeluje sedam katedara: Katedra za francuski jezik, Katedra za francusku književnost, Katedra za španjolski jezik, Katedra za španjolsku književnost, Katedra za portugalski jezik i književnost, Katedra za rumunjski jezik i književnost te Katedra za romansku lingvistiku. Katedre organiziraju nastavu na sljedećim preddiplomskim i diplomskim studijima:

  • Preddiplomski studij francuskoga jezika i književnosti
  • Diplomski studij francuskoga jezika i književnosti
  • Preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
  • Diplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
  • Preddiplomski studij portugalskoga jezika i književnosti
  • Diplomski studij portugalskoga jezika i književnosti
  • Preddiplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti
  • Diplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti

Svi su studiji dvopredmetni, mogu se kombinirati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem koji se izvodi na Filozofskome fakultetu.

Na Odsjeku je zaposleno 29 nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Na studijima koji se izvode na Odsjeku za romanistiku godišnje se upiše dvjestotinjak studenata.