dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.

KOLEGIJI:

  • Povijest i periodizacija francuske književnosti
  • Francuska književnost: XVII. stoljeće
  • Francuska književnost: srednjovjekovlje
  • Teorija književnosti
  • Lire Nancy
  • Lire Quignard
  • Barthes, Foucault, Deleuze

ŽIVOTOPIS

Rođen 1956. godine u Zagrebu. U Zagrebu je i školovan, gdje na Filozofskom fakultetu 1979. godine završava studij francuskog jezika i književnosti, španjolskog jezika i komparativne književnosti. Od 1981. radi kao asistent na Katedri za francusku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989. postaje docent a 1996. izvanredni profesor. Doktorirao je 1988. godine s temom o odnosima starofrancuske književne proze i latinske historiografije XII. i XIII. stoljeća. 1986. i 1987. godine usavršavao se kao stipendist Fulbrightove zaklade na Odjelu za romanske jezike i književnost University of California, Berkeley. 1990. i 1991. boravi kao pozvani istraživač na Institut d’études classiques et médiévales Univerziteta u Montréalu. 1995. i 1996. kao Fulbright Fellow djeluje na Odjelu za povijest Princeton University.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige:

Ivić, N. 1992: Domišljanje prošlosti. Kako je trinaestostoljetni splitski arhiđakon Toma napravio svoju Salonitansku historiju, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb. str. 221, bibliografija, summary, kazala.
Ivić, N. 2001: Textus. Istraživanja o Amijanu Marcelinu, MH, Zagreb.
Ivić, N. 2009: Napulj i druga imaginarna mjesta, Zagreb.

Znanstveni radovi nakon izbora u trajno zvanje:

Ivić, N. 2007: “Conceiving of the Croatian Literary canon 1900-1950”, in: Neubauer, J. et al. History of the Literary Cultures of East-Central Europe,  Amsterdam-New York, p.395-404.
Ivić, N. 2007: “Michel de Montaigne”, u Michel de Montaigne, Eseji, Knjiga I, prev. V. Vinja, Zagreb, p. 5-14.
Ivić, N. 2007: “Trideset godina kasnije: historiografska operacija Georgesa Dubyja”, u Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, prev. O. Škarić i N. Desnica, Zagreb, p. 4-16.
Ivić N. 2008: The Acquisition of a Birthplace, or Orchestrating Flaubert – In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008. WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_ivic17.htm
Ivić, N. 2009: “Orchestrating Flaubert”, SRAZ 53/2008, p. 87-106.
Ivić, N. 2009: “Pustolovina neodgovornog nosača” Quorum 128-129/2009, p. 149-170.
Ivić, N. 2011: “Iščašena čudovišta ili teorijsko uho”, Lingua Montenegrina 8 IV/2, p. 259-286