Rumunjske jezične vježbe II

Rumunjske jezične vježbe II

Naziv studija: Rumunjski jezik i književnost

Ime nastavnika:Delia Sarafie

Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe II

Status kolegija: obvezatan

Oblik nastave: 4 sati vježbi tjedno

Broj ECTS bodova: 5

Jezik: hrvatski i rumunjski

Trajanje: 1 semestar (II.), ljetni

Uvjeti: položene Rumunjske jezične vježbe I
Cilj kolegija: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata

Sadržaj kolegija: Pridjevi, prošlo vrijeme, fonetske promjene, prezent konjunktiva, jedan od oblika futura, osobna zamjenica u akuzativu, povratni glagoli sa zamjenicom u akuzativu; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad po udžbeniku te na didaktički osmišljenim tekstovima, diktati, gramatički i leksički zadaci).

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: bitan dio za razumijevanje i izražavanje na rumunjskom jeziku, pomaže u praćenju drugih kolegija

Korištene metode: rad na didaktički osmišljenim tekstovima, diktati, gramatički i leksički zadaci

Način polaganja ispita: usmeni i pismeni ispit

Raspored rada:

1. tjedan: Ponavljanje. GRAMATIKA: ponavljanje – neodređeni i određeni član, množina imenica, glavni i redni brojevi, indikativ prezent, neodređeni glagoli, osobna imena u Dativu VOKABULAR: ponavljanje – dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba, izražavanje vremena, kuća, aktivnosti za slobodno vrijeme, nazivi jela i pića.

2. tjedan: Cjelina: Vacanţa! GRAMATIKA: indikativ prezent (glagoli koji završavaju na –e i –ea) VOKABULAR: pojmovi vezani uz godišnji odmor i smještaj, odredišta za odmor

3. tjedan: Cjelina: Vacanţa! GRAMATIKA: prilozi za učestalost, vremenski prilozi VOKABULAR: putovanja, prijevozna sredstva

4. tjedan: Cjelina: O zi din viaţa mea. GRAMATIKA: glagol: refleksivno stanje, povratni glagoli sa zamjenicom u akuzativu VOKABULAR: svakodnevni raspored aktivnosti

5. tjedan: Cjelina: O zi din viaţa mea. GRAMATIKA: povratni glagoli sa zamjenicom u akuzativu VOKABULAR: kako napisati pismo

6. tjedan: Cjelina: O zi din viaţa mea. GRAMATIKA: učestali (iterativni) prilozi, trajni (durativni) prilozi, temporalni konektori VOKABULAR: osobna higijena

7. tjedan: Cjelina: Cine suntem, cum arătăm, ce purtăm… GRAMATIKA: pridjevi s 4, 3, 2 oblika, pridjevi s jednim oblikom VOKABULAR: nazivi članova obitelji

8. tjedan: Cjelina: Cine suntem, cum arătăm, ce purtăm… GRAMATIKA: posvojni pridjevi i posvojne zamjenice VOKABULAR: nazivi odjeća i obuća

9. tjedan: Cjelina: Cine suntem, cum arătăm, ce purtăm… GRAMATIKA: osobna imena u genitivu, suprotni pridjevi VOKABULAR: imena boja, fizičke i psihičke osobine ljudi

10. tjedan: Ponavljanje. Cjelina: A venit presa! GRAMATIKA: kratko ponavljanje, glagol: perfekt VOKABULAR: mediji

11. tjedan: Cjelina: A venit presa! GRAMATIKA: veznici, prilozi vremena (kada se odnose na prošlost) VOKABULAR: vrste televizijskih emisija

12. tjedan: Cjelina: Ce stii să faci? GRAMATIKA: glagol: konjunktiv prezenta VOKABULAR: zanimanja, sposobnosti

13. tjedan: Cjelina: Ce stii să faci? GRAMATIKA: glagol: popularni oblik budućeg vremena VOKABULAR: aktivnosti u slobodno vrijeme (hobiji)

14. tjedan: Cjelina: Ce stii să faci? GRAMATIKA: glagol ‘moći’ + infinitiv, konjunktiv VOKABULAR: nazivi za vrline i mane

15. tjedan: Ponavljanje

Literatura:

1. Vasilescu, A.,(urednik) Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, EUB, 2006 / 2007 / 2008.; Suciu, R., Fazakaş, V., Romanianat First Sight, Editura Compania, Bucureşti, 2006 (posebno radi zadataka).; Vasilescu, A., Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Teste de limba română, pod pokroviteljstvom ILR, Editura nouă, 2006. (uključujući slušne primjere); Brâncuş, G., Ionescu, Adriana, Saramandu, Manuela, Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

2. Cojocaru, D., You Can Speak Romanian! (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe), Editura Compania, Bucureşti, 2003.; Ana Maria Barbu, Conjugarea verbelor româneşti-dicţionar (7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare), Editura Coresi, Bucureşti, 2005.

3. Manual de limba română ca limbă străină (RLS), Elana Platon, Ioana Sonea, Dina Vilcu, Editura casa cărţii de stiinţă, 2012.