Uvod u rumunjsku civilizaciju

Uvod u rumunjsku civilizaciju

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (II.)

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

Uvjeti: /

Ispit: usmeni ispit

Sadržaj: Tradicije, običaji i uvod u narodnu književnost; pregled umjetnosti (što uključuje i popularnu), slikarstvo i kiparstvo, glazba. Pregled, načelno kulturne i civilizacijske, povijesti prostora na kojima se govorio ili se govori rumunjski jezik; obilježje pojedinih razdoblja od predrimskog do suvremenog; počeci pismenosti te književnosti uz obrazloženje faktora koji su utjecali na njezin razvoj.

Cilj: upoznavanje studenata s nastankom i razvojem rumunjske civilizacije, njezinim temeljnim vrijednostima

Literatura:

1. Boia, L., România, ţară de frontieră a Europei, Humanitas, Bucureşti, 2002., odabrani enciklopedijski članci