Obrana diplomskog rada

Javna obrana diplomskog rada studentice Ele Mandalenić pod naslovom “Analiza obrade međupredmetne teme Održivi razvoj u nastavi srednjih škola u Hrvatskoj” održat će se 25.11. u 10:00h u prostoriji C001.