Djelatnosti katedre

Na Katedri za poljski jezik i književnost aktivan je međunarodni znanstveni projekt Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (voditelj dr. sc. Ivana Vidović Bolt, izv. prof.). Više o projektu ovdje.

U okrilju Katedre održavaju se skupovi Dani Zdravka Malića i Animalistički frazemi u slavenskim jezicima.

U okviru znanstvenog projekta Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura – jezični i kulturni identitet (2007.-2011., voditeljica Barbara Kryżan-Stanojević) održana su tri znanstvena skupa: Lice i naličje jezične globalizacije (2007.), Inovacije u slavenskim jezicima (2009.) i Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata (2011.).

Arhiva znanstvenih projekata

  • Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim – voditeljica dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof., polonistički suradnici dr. sc. Neda Pintarić, red. prof., dr. sc. Ivana Vidović Bolt, izv. prof.; šifra projekta 130-1300869-0634. Bibliografiju možete vidjeti ovdje.
  • Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive – voditeljica dr. sc. Katica Ivanković, red. prof., polonistički suradnici dr. sc. Dalibor Blažina, red. prof., dr. sc. Đurđica Čilić-Škeljo, doc., dr. sc. Filip Kozina, viši asistent; šifra projekta 130-1301070-1053. Bibliografiju možete vidjeti ovdje.
  • Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura – jezični i kulturni identitet – voditeljica Barbara Kryżan-Stanojević, polonistički suradnica dr. sc. Neda Pintarić, red. prof.; šifra projekta 130-1301044-1043. Bibliografiju možete preuzeti ovdje.