Program studija

Na diplomskom studiju studenti se mogu opredijeliti između lingvističkog i kulturološkog smjera, pri čemu se smjer definira modulima. Svaki modul ima obvezne i izborne kolegije, pri čemu se izborni kolegiji biraju u skladu s odabranim modulima. Pri odabiru izbornih kolegija student se konzultira s nastavnikom/mentorom.

Poljske jezične vježbe na diplomskom studiju donose 5 ECTS bodova, a stručni kolegiji po 4 ili 5 ECTS boda. Obvezni kolegiji, koji tvore jezgru Diplomskog sveučilišnog studija poljskog jezika i književnosti (lingvistički i kulturološki smjer), uključuju i individualni (mentorski) rad sa studentima u sklopu priprema za pisanje diplomskog rada.

Studenti se opredjeljuju za pisanje diplomskog rada iz poljskog jezika ili književnosti, ovisno o odabranom modulu/smjeru, najkasnije do početka 4. semestra, pri čemu u suradnji s odabranim nastavnikom (mentorom) definiraju temu buduće radnje. Kolegiji Metodologija jezikoslovnoga znanstvenog rada i Poljska književna kritika i znanost o književnosti (metodologija), koji se slušaju i polažu u 3. semestru diplomskog studija, imaju manje teorijski, a više praktični karakter: podrazumijevaju individualni rad sa studentima u sklopu metodoloških priprema za pisanje diplomskog rada (zato donose po 5 ECTS bodova).

Diplomski sveučilišni studij poljskog jezika i književnosti završava obranom diplomskog rada iz odabranog smjera/modula. Ukupan broj prikupljenih ECTS bodova na diplomskom studiju mora iznositi 60, pri čemu obrana diplomskog rada donosi 15 ECTS bodova. Postoji i mogućnost pisanja interdisciplinarnog diplomskog rada – rada koji pokriva oba dvopredmetna studija u kombinaciji, pri čemu obrana takvog diplomskog rada u sklopu studija poljskog jezika i književnosti donosi 15 ECTS bodova. Ukoliko student piše diplomski rad na drugom dvopredmetnom studiju, a ne želi pisati rad na studiju poljskog jezika i književnosti, mora položiti Završni ispit iz smjera/modula na diplomskom studiju poljskog jezika i književnosti, koji donosi 15 ECTS bodova. Završni je ispit pismeni i usmeni, a uključuje široku provjeru znanja i vještina stečenih iz odabranog smjera diplomskog studija. Usmeni dio polaže se pred povjerenstvom – na poljskom jeziku.

Cilj diplomskog studija je usvajanje osnova struke u predmetu poljski jezik i književnost, s osobitim obzirom na šire lingvističko, odnosno književno-kulturološko znanstveno polje. Na taj način završeni student stječe kompetencije koje mu omogućuju da, ukoliko želi, nastavi studij polonistike u sklopu matičnih i njemu srodnih poslijediplomskih studija. Istodobno, zahvaljujući pojačanim prevodilačkim vježbama student stječe kompetencije i u području prevođenju s poljskog na hrvatski jezik i obratno.

Završnost tog stupnja obrazovanja, bez obzira na odabrani modul studija, daje mogućnost zapošljavanja u obrazovanju (savjetnička mjesta), kulturi, znanosti, diplomaciji, prevodilaštvu, državnoj upravi, medijima, gospodarstvu i sl. – svugdje gdje se traže specifična stručna znanja i vještine iz predmeta poljski jezik i književnost.

Akademski naziv: Magistar/magistra polonistike (mag. philol. pol.)

Program diplomskoga studija u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Broj dopusnice možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune programa diplomskog studija poljskog jezika i književnosti možete preuzeti ovdje.