O katedri

Studij slovačkoga jezika i književnosti jedan je od najmlađih neofiloloških studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Slovački jezik i slovačka književnost predaju se od 1994. godine kao izborni predmeti u okviru studija bohemistike, slavistike i kroatistike. Kao samostalan studij slovakistika postoji od 1997./1998. akad. godine i to je jedini sveučilišni studij slovačkoga jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj.

Postojanje studija slovakistike važno je iz više razloga: zbog tradicionalnih hrvatsko-slovačkih kulturnih veza, zbog značenja slovačke filologije za hrvatsku (B. Šulek) i slavensku filologiju općenito, zbog potreba slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj te zbog kulturne, a u novije vrijeme i jače gospodarske suradnje između Slovačke i Hrvatske.

Slovački je jedan od službenih jezika Europske unije, za koji Hrvatska mora imati vlastite stručnjake, prije svega kvalificirane prevoditelje za različita gospodarska područja (turizam, trgovinu) pa i kvalificirane nastavnike za potrebe školovanja novih hrvatskih stručnjaka i pripadnika slovačke nacionalne manjine. Zbog povećane gospodarske suradnje sa Slovačkom zanimanje za naše stručnjake pokazuju hrvatske tvrtke (do sada npr. Pliva i Podravka), a posebno su za suradnju zainteresirane institucije slovačke nacionalne manjine (Matica slovačka, Savez Slovaka) u Zagrebu, Našicama i Osijeku.

Slovačka nacionalna manjina u Hrvatskoj ima organiziran sustav osnovnoga školovanja u Josipovcu i Iloku, gdje se nastava izvodi i na slovačkom jeziku. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku postoji i lektorat slovačkoga jezika. Unatoč potrebi za školovanim slovakističkim stručnjacima njih je u Hrvatskoj općenito premalo. Nedostaju i hrvatskoj slavistici koja je tradicionalno otvorena prema svim slavenskim kulturama. Postojanje studija slovačkoga jezika i književnosti opravdano je i obzirom na broj zainteresiranih studenata.

Značajno je da se na dvama sveučilištima u Slovačkoj (Sveučilištu J. A. Komenskoga u Bratislavi, Sveučilištu Mateja Bela u Banskoj Bystrici) izučava hrvatski jezik, tako da postojanje studija slovakistike na Sveučilištu u Zagrebu stvara izvrsne pretpostavke za razmjenu studenata, stručne i znanstvene literature te za intenzivnu međusveučilišnu suradnju.

Svoje slovakističke kadrove školujemo na suvremenim znanstvenim spoznajama i prema suvremenim akademskim kriterijima, i to najprije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na poslijediplomskom stupnju i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. A. Komenskoga u Bratislavi (Slovačka). Nastojimo da naš studij slovačkoga jezika i književnosti bude u najvećoj mogućoj mjeri kompatibilan s drugim neofilološkim studijima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao i s takvim studijem na matičnim sveučilištima u Bratislavi i Prešovu. Ta kompatibilnost podrazumijeva potrebnu i moguću pokretljivost studenata i stručnjaka.

Kompatibilnost ovoga studijskog programa s programima na drugim sveučilištima olakšat će pokretljivost studenata i nastavnika, a studenti će biti poticani da bar jedan semestar provedu na nekom stranom sveučilištu, po mogućnosti u Slovačkoj. Usto je predviđeno i gostovanje profesora te uključivanje u nastavu studenata slovakistike s drugih sveučilišta.