Uvjeti za upis

Pravo upisa na diplomski studij imaju studenti koji su stekli naslov sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice polonistike, ili oni studenti koji su, nakon stjecanja istovrsne diplome na drugim studijima, stekli titulu sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice na drugim humanističkim studijima u Hrvatskoj ili u inozemstvu, te odgovarajuću licencu o znanju poljskog jezika na razini B2 (prema poljskom programu certifikacije) ili prošli provjeru znanja poljskog jezika na Katedri za poljski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.