Program studija

Diplomski je studij dvopredmetan i može se studirati u kombinaciji s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem na Filozofskom fakultetu Na diplomski se studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij slovačkoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu ili na nekom drugom sveučilištu s usporedivim programom te studenti koji su završili drugi preddiplomski studij, a vladaju slovačkim jezikom na razini B2 i upoznati su sa slovačkom književnošću i kulturom na razini završenoga preddiplomskoga studija slovakistike.

U dvogodišnjem diplomskom studiju studenti izabiru jedan od dvaju ponuđenih smjerova, prevoditeljsko-kulturološki ili nastavnički. Obama smjerovima zajednička je praktična jezična nastava, kojoj je cilj stjecanje komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. Studenti prevoditeljsko-kulturološkoga smjera specijalizirat će se za rad u prevodilaštvu, a studenti nastavničkog smjera specijalizirat će se za izvođenje nastave slovačkoga jezika.

Završetkom diplomskoga studija slovačkoga jezika i književnosti stječu se akademski nazivi: magistra/magistar slovakistike – prevoditeljsko-kulturološki smjer, odnosno magistra/magistar slovakistike – nastavnički smjer.

Prevoditeljsko-kulturološki smjer

Na diplomskom studiju studenti slušaju ukupno 12 kolegija, od toga 4 obvezatna. Polaženjem obvezatnih kolegija stječe se 20 ECTS-bodova.

Katedra za slovački jezik i književnost studentima prevoditeljsko-kulturološkoga smjera u svakom semestru nudi dva izborna kolegija, a studenti moraju izabrati najmanje 5 kolegija iz te ponude. Njihovim polaženjem studenti stječu daljnjih 25 ECTS-a. Preostale bodove stječu slobodno birajući kolegije iz fakultetske ponude.

Diplomski studij prevoditeljsko-kulturološkoga smjera
studenti završavaju nakon što:

a) odslušaju 4 obvezatna i 8 izbornih kolegija
b) apsolviraju terensku nastavu ili studijski boravak u Slovačkoj
c1) polože sve ispite i time prikupe najmanje 60 ECTS-bodova ili
c2) napišu i obrane diplomski rad na studiju slovakistike (ili nekom drugom studiju) i time prikupe 15 ECTS-bodova

Nastavnički smjer

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti organizira samo dio nastave (3 kolegija po 5 ECTS-a) pa studente upućujemo da dio obvezatnih kolegija izaberu iz zajedničke ponude za studije nastavničkih smjerova (nastavnički modul) u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika. Upozoravamo da za stjecanje pedagoške kompetencije (PK) valja prikupiti 60 ECTS-a ukupno (na oba studija).

Kao izborne kolegije studenti mogu upisati prijevodne vježbe te druge slovakističke kolegije iz ponude na prevoditeljsko-kulturološkom smjeru.

Diplomski studij nastavničkoga smjera studenti završavaju nakon što:
a) odslušaju sve propisane zajedničke kolegije za stjecanje minimalne
nastavničke kompetencije te sve obvezatne i izborne metodičke
kolegije
b) apsolviraju terensku nastavu ili studijski boravak u Slovačkoj
c1) polože sve ispite i time prikupe najmanje 60 ECTS-bodova ili
c2) napišu ili obrane diplomski rad slovakistike (ilio nekom drugom
studiju) i time prikupe 15 ECTS- bodova

Više o diplomskom radu pronaći ćete ovdje.

Program diplomskoga studija u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Broj dopusnice možete preuzeti ovdje.