Uvjeti za upis

Na diplomski se studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij slovačkoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu ili na nekom drugom sveučilištu s usporedivim programom te studenti koji su završili drugi preddiplomski studij, a vladaju slovačkim jezikom na razini B2 i upoznati su sa slovačkom književnošću i kulturom na razini završenoga preddiplomskoga studija slovakistike.