Kontakti

Tajništvo Odsjeka
Maja Flegar i Zrinka Bakić 
soba B-203, tel. 4092-104
radno vrijeme: 8h-16h
primanja studenata: od 10 do 12 i od 13 do 15 sati
e-pošta: zapadna.slavistika@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka
dr. sc. Martina Grčević, red. prof.
konzultacije utorkom 17-18
soba: B-208, tel. 4092-108
e-pošta: mgrcevic@ffzg.hr

Zamjenik pročelnice Odsjeka
dr. sc. Filip Kozina, doc.
konzultacije po prethodnom dogovoru
soba: B-221, tel. 4092-119
e-pošta: fkozina@ffzg.hr

Predstojnik Katedre za češki jezik i književnost
dr. sc. Petar Vuković, red. prof.
konzultacije utorkom 12.30-14
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.hr

Predstojnica Katedre za poljski jezik i književnost
dr. sc. Đurđica Čilić, izv. prof
konzultacije četvrtkom 11-12
soba B-221, tel. 4092-119
e-pošta: dcskeljo@ffzg.hr

Predstojnica Katedre za slovački jezik i književnost
dr. sc. Zrinka Stričević Kovačević, izv. prof.
konzultacije srijedom 12.30-14
soba B-220, tel 4092-118
e-pošta: zkovacevic@ffzg.hr

ISVU koordinatori za prijediplomski studij

 • bohemistika: prof. dr. sc. Petar Vuković

konzultacije utorkom 11.30-12.30
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.unizg.hr

 • polonistika: dr. sc. Filip Kozina, doc.

konzultacije četvrtkom 13.15-14 B221
soba B-221, tel. 4092-119
e-pošta: fkozina@ffzg.hr

 • slovakistika: Mgr. Maria Vuksanović Kursar, viša lektorica

konzultacije srijedom 14-15
soba B-220, tel. 4092-118
e-pošta: kursarm@ffzg.hr

ISVU koordinatori za diplomski studij

 • bohemistika: prof. dr. sc. Petar Vuković

konzultacije utorkom 11.30-12.30
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.unizg.hr

 • polonistika: dr. sc. Filip Kozina, doc.

konzultacije četvrtkom 13.15-14 B221
soba B-221, tel. 4092-119
e-pošta: fkozina@ffzg.hr

 • slovakistika: Mgr. Maria Vuksanović Kursar, viša lektorica

konzultacije srijedom 14-15
soba B-220, tel. 4092-118
e-pošta: kursarm@ffzg.hr

ECTS koordinator za Odsjek

dr. sc. Miroslav Hrdlička, poslijedoktorand
konzultacije ponedjeljkom 16-17
soba B-222, tel. 4092-120
e-pošta: mhrdlick@ffzg.hr

Web-administrator Odsjeka
Sandra Banas, asistentica
konzultacije ponedjeljkom 15.30-16.30
soba B-221, tel. 4092-119
e-pošta: sbanas@ffzg.hr

Satničar Odsjeka
Mgr. Martina Machata, viši lektor
konzultacije petkom 9.30-11
soba B-220, tel. 4092-118
e-pošta: mmachata@ffzg.hr

Knjižničarka Odsjeka
Jasmina Sočo
Knjižnica Filozofskog fakulteta, 3. kat, tel. 4092-220
e-pošta: jsoco@ffzg.hr

Mentori nastavnici

 • bohemistika: doc. dr. sc. Matija Ivačić (mivacic@ffzg.hr)

 • polonistika: dr. sc. Miroslav Hrdlička, v. asist. (mhrdlick@ffzg.hr)

 • slovakistika: doc. dr. sc. Ivana Čagalj (icagalj@ffzg.hr)

Studentski predstavnici

 • prijeddiplomski studij 
 1. godina: Tin Đaković Mraković (tin96@yahoo.com)
 2. godina: Karla Kostadinovski (karla.kostadinovski@yahoo.com)
 3. godina: Danica Ćurković (dcurkovi@ffzg.hr)
 • diplomski studij
 1. godina: Lucija Devčić (ldevcic@ffzg.hr)
 2. godina: Marijana Markanović (marijana_markanovic@hotmail.com)