Reformirani prijediplomski studij od ak. god. 2024/2025

Prijediplomski sveučilišni dvopredmetni studij poljski jezik i književnost

Reformirani prijediplomski sveučilišni dvopredmetni studij poljskog jezika i književnosti sastoji se od četiri skupine polonističkih obveznih i izbornih kolegija, a izvodit će se od ak. god. 2024./2025.

Prvu skupinu kolegija čine jezične (lektorske) vježbe, na kojima studenti do kraja prijediplomskog studija stječu jezične vještine u govoru i pismu na razini B2 po ZEROJ-u.

Druga skupina sastoji se od jezikoslovnih kolegija na kojima studenti stječu osnovna znanja o lingvistici te se upoznaju s lingvističkim opisom poljskog jezika na svim razinama.

Treća skupina obuhvaća književne kolegije na kojima studenti stječu osnovna znanja iz znanosti o književnosti i povijesti poljske književnosti od srednjega vijeka do danas.

Kolegiji iz četvrte skupine studentima pružaju uvid u poljsku političku, društvenu i kulturnu povijest od početaka do suvremenosti.

 

1. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Poljske jezične vježbe I (6V, 5 ECTS)
Osnove jezikoslovlja za poloniste (2P, 3 ECTS)
Fonetika i fonologija poljskog jezika (1P+1V, 2 ECTS)
Poljska kultura i civilizacija (3P, 3 ECTS)
Hrvatski jezik 1 (1P+1S, 2 ECTS)*
Tjelesna i zdravstvena kultura (2V)

2. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Poljske jezične vježbe II (6V, 5 ECTS)
Morfologija poljskog jezika (2P+1S, 4 ECTS)
Uvod u teoriju književnosti za poloniste (2P+1S, 4 ECTS)
Hrvatski jezik 2 (1P+1S, 2 ECTS)*
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (2V)

3. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Poljske jezične vježbe III (6V, 5 ECTS)
Poljska leksikologija i leksikografija (2P+1S, 4 ECTS)
Poljska književnost do romantizma (2P+1S, 4 ECTS)
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (2V)

IZBORNI KOLEGIJI**

Frazeologija i frazeodidaktika (2P+1S, 3 ECTS)
Poljska drama i kazalište (2P+1S, 3 ECTS)
Putovima glagoljice (2P+1S, 3 ECTS)
Izborni kolegij iz ponude FFZG (2 ECTS)***

4. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Poljske jezične vježbe IV (6V, 5 ECTS)
Sintaksa poljskog jezika (2P+1S, 3 ECTS)
Poljska književnost od pozitivizma do međuraća (2P+1S, 5 ECTS)
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (2V)

IZBORNI KOLEGIJI**

Poljski film (2P+1S, 3 ECTS)
Julije Benešić – jezikoslovac i prevoditelj (2P+1S, 3 ECTS)
Poljska u 19. i 20. stoljeću (2P, 3 ECTS)
Izborni kolegij iz ponude FFZG (2 ECTS)***

5. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Poljske jezične vježbe V (6V, 5 ECTS)
Poljska književnost nakon 1939. godine (2P+1S, 5 ECTS)

IZBORNI KOLEGIJI**

Frazeologija i frazeodidaktika (2P+1S, 3 ECTS)
Poljska drama i kazalište (2P+1S, 3 ECTS)
Putovima glagoljice (2P+1S, 3 ECTS)
Izborni kolegij iz ponude FFZG (2 ECTS)***

6. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Poljske jezične vježbe VI (6V, 5 ECTS)
Povijest poljskoga književnog jezika (2P+1S, 5 ECTS)
Završni ispit na studiju poljskog jezika i književnosti (2 ECTS)

IZBORNI KOLEGIJI**

Poljski film (2P+1S, 3 ECTS)
Julije Benešić – jezikoslovac i prevoditelj (2P+1S, 3 ECTS)
Poljska u 19. i 20. stoljeću (2P, 3 ECTS)

 

*U 1. i 2. semestru student upisuje ukupno 4 ECTS jezičnih kompetencija, tj. kolegije Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2. Ako je druga studijska grupa Kroatistika, onda upisuje kolegij stranog jezika za akademske potrebe po izboru.

**Od 3. do 6. semestra student mora upisati ukupno 6 ECTS iz ponude polonističkih izbornih kolegija (izbornost struke).

***Od 3. do 5. semestra student slobodno izabire ukupno 6 ECTS (slobodna izbornost): a) izborne kolegije iz ponude FFZG, b) polonističke izborne kolegije, c) kombinirano polonističke i izborne kolegije iz ponude FFZG.

 

Struktura 90 ECTS bodova

Polonistička jezgra studija: 74 ECTS

Izbornost struke: 6 ECTS

Slobodna izbornost: 6 ECTS

Jezične kompetencije: 4 ECTS

 

Novi program prijediplomskoga studija