Međunarodna zimska škola ”Enhancing Publications Skills in the Field of Jewish Studies in East and East Central Europe” (Unaprijeđivanje izdavačkih vještina u polju Židovskih studija u Istočnoj i Srednjoj Europi)

Katedra za židovske studije i istraživanje Holokausta Filozofskog fakulteta, kao i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te The Hebrew University of Jerusalem organiziraju Zimsku školu židovskih studija u Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku od 5. do 7. veljače 2024. godine.

Zimska škola omogućit će studentima (diplomskim i poslijediplomskim) da se jednom godišnje okupe i razmijene svoja znanja, istraživačka iskustva i ideje o različitim temama iz povijesti, religije, književnosti, filozofije, jezika i politike Židova. Kronološki će obuhvatiti razdoblje od ranog novog vijeka do suvremenog doba. Namjera je ponuditi forum za raspravu u komparativnoj perspektivi o židovskoj povijesti i kulturi u Europi i šire. Sama škola osmišljena je kao interdisciplinarni tečaj koji će pripremiti sudionike za raspravu i istraživanje široko definirane židovske povijesti i kulture kao i za sve praktične izazove kad je riječ o publiciranju rezultata.

Ove godine u radu Škole sudjelovat će oko dvadesetak profesora i doktoranada s desetak europskih sveučilišta.

https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2024/02/06/medunarodna-zimska-skola-enhancing-publications-skills-in-the-field-of-jewish-studies-in-east-and-east-central-europe-unaprijedivanje-izdavackih-vjestina-u-polju-zidovskih-studija-u-istocnoj/