Izborni kolegiji: ljetni semestar 2023./2024. (diplomski studij)

U ljetnom semestru akad. god. 2023./2024. studentima svih smjerova diplomskog studija Lingvistike nude se sljedeći izborni kolegiji (sve kolegije mogu upisati i studenti s drugih odsjeka):

Kognitivni modeli semantičkih promjena (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 20+15)
Nema uvjeta za upis

Mentalni leksikon (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 20+5)
Nema uvjeta za upis

Metode psiholingvističkih istraživanja 2 (5 ECTS-a, 1P+2S, kvota: 15+5)
Nema uvjeta za upis
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Nema uvjeta za upis

Ovisnosna gramatika (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Nema uvjeta za upis

Prevoditelj i računalo (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 10+60)
Nema uvjeta za upis

Razvoj i učenje jezika (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Nema uvjeta za upis

Semantika razumijevanja (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

Semiotika reklamne komunikacije (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Nema uvjeta za upis

Značenja u jeziku (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Nema uvjeta za upis

Znakovi u društvu (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Nema uvjeta za upis

Akcentologija 1 (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta

Čitanje staroirskih tekstova (3 ECTS-a, 2S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II

Indoeuropska morfologija (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se prije upisa preporučuje polaganje kolegija Indoeuropska fonologija
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (2 ECTS-a, 1P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I

Litavski tečaj (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta

Neindoeuropski jezični tečaj: svahili (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Sve dodatne informacije o kolegijima (silabi itd.) mogu se naći u ECTS Informacijskom paketu (“Theti”).