Izborni kolegiji: ljetni semestar 2019./2020. (diplomski studij)

U ljetnom semestru 2019./2020. studentima svih smjerova diplomskog studija Lingvistike nude se sljedeći izborni kolegiji (sve kolegije mogu upisati i studenti s drugih odsjeka):

Kognitivni modeli semantičkih promjena (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Mentalni leksikon (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Ovisnosna gramatika (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Prevoditelj i računalo (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Razvoj i učenje jezika (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Semantika razumijevanja (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

Znakovi u društvu (5 ECTS-a, 2P+1S)
Nema uvjeta za upis

Čitanje staroirskih tekstova (3 ECTS-a, 2S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II

Indoeuropska morfologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se prije upisa preporučuje polaganje kolegija Indoeuropska fonologija

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (2 ECTS-a, 1P+1S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I

Litavski tečaj (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Uvod u tipologiju (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta
Napomena: od akad. god. 2020./2021. kolegij će se izvoditi u zimskom semestru

Sve dodatne informacije o kolegijima (izvodači, silabi, itd.) mogu se naći u ECTS Informacijskom paketu (“Theti”). Popis svih odsječkih kolegija na jednom mjestu dostupan je na sljedećoj povezici (tab Predmeti).