Izborni kolegiji: zimski semestar 2023./2024. (prijediplomski studij)

U zimskom semestru ak. god. 2023./2024. studentima prijediplomskog studija Lingvistike nude se sljedeći izborni kolegiji:

a) Kolegiji namijenjeni studentima prve godine i studentima viših godina

Etika govorenja (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Indoeuropska fonologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (3 ECTS-a, 1P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta
Kolegij je uvjet za upis kolegija Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II

Jezični praktikum (5 ECTS-a, 2P+1S)
Novi izborni kolegij namijenjen isključivo studentima 1. i 2. godine
Za upis kolegija nema uvjeta

b) Kolegiji namijenjeni samo studentima druge i treće godine

Generativna gramatika (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Algebarska lingvistika
Kolegij je uvjet za upis diplomskog smjera Računalna lingvistika

Indoeuropska mitologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Kolegij se ne izvodi akademske godine 2023./2024.
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se preporučuje prethodno slušanje nekog indoeuropeističkog kolegija (Indoeuropska lingvistika, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Indoeuropska fonologija i sl.)

Indoeuropski jezični tečaj: albanski I (3 ECTS-a, 1P+1S)
Kolegij se ne izvodi do daljnjeg.

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – armenski (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se preporučuje prethodno slušanje nekog indoeuropeističkog kolegija (Indoeuropska lingvistika, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Indoeuropska fonologija i sl.).
Napomena: Tema kolegija vrijedi samo za ak. godinu 2023./2024. Sljedeće ak. godine (2024./2025.) tema kolegija bit će hetitski jezik, a 2025./2026. srednjovelški jezik.

Semantička tipologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Temelji kognitivne lingvistike (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta
Kolegij je uvjet za upis diplomskog smjera Kognitivna lingvistika

Ustroj umjetnih jezika (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Algebarska lingvistika

Uvod u semiologiju (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Uvod u tipologiju (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Odsjek za lingvistiku isključivo studentima s drugih odsjeka nudi sljedeće izborne kolegije (za upis ovih kolegija nema uvjeta):

  • Uvod u opću lingvistiku (3 ECTS-a, 2P)
  • Uvod u primijenjenu lingvistiku (3 ECTS-a, 2P)
  • Uvod u indoeuropsku lingvistiku (3 ECTS-a, 2P)

Sve dodatne informacije o kolegijima (izvodači, silabi, itd.) mogu se naći u ECTS Informacijskom paketu (“Theti”) prijediplomskog studija Lingvistika. Popis svih odsječkih kolegija na jednom mjestu dostupan je na sljedećoj povezici (tab Predmeti).