Kolektivni godišnji odmor

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Fakultet neće raditi od
ponedjeljka 26. srpnja 2021. do petka 20. kolovoza 2021.

Nakon ljetnog odmora, Fakultet ponovno započinje s radom 23. kolovoza 2021.

Želimo vam ugodno ljeto!

Jesenski ispitni rokovi:

Prof. dr. sc. Mate Kapović (rokovi) – FONOLOGIJA/ IE. FONOLOGIJA/IE. MORFOLOGIJA/SVAHILI

PON 6/13/20. 9. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru)

Prof. dr. sc. Mislava Bertoša

7.rujna, 14. rujna, 21. rujna:

Znakovi u komunikaciji u 11 sati

Znakovi u drustvu u 12 sati

Analiza diskursa u 13 sati

Lingvistička antropologija u 14 sati

Semiotika reklamne komunikacije

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Statističke metode u lingvistici

Ustroj umjetnih jezika

08.09.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

15.09.2021. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

22.09.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija:
1. rujna 2021.u 9.00 sati
8. rujna 2021. u 9.00 sati
15. rujna 2021. u 9.00 sati

Jana Jurčević, asistent

Jezik u javnoj i interpersonalnojkomunikaciji, Lingvistika i njezini dijalekti

07.09.

14.09.

21.
U jesenskom roku održavati će se uživo ili na daljinu, ovisno o prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Prof. dr. sc. Milorad Pupovac, dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac , dr. sc. Martina Sekulić Sović

Uvod u psiholingvistiku

Metode psiholingvističkih istraživanja 1

Metode psiholingvističkih istraživanja 2

Mentalni leksikon

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika

Uvod u opću lingvistiku
7.9.2021.

14.9.2021.

21.9.2021.

– u 14.00 sati, u A113 (ako bude moguće održavati ispite uživo)

Dr. sc. Ivana Simeon

Uvod u primijenjenu lingvistiku, Etika govorenja,

Primijenjena lingvistika i Prevoditelji i računalo:

7.9., 14.9., 21.9.

Svi rokovi su u 14 sati u A-113

Prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

06.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

13.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

20.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

prof. dr. sc. Ranko Matasović

dr. sc. Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Indoeuropska lingvistika (160833)

Indoeuropska lingvistika (35900)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – armenski (125561)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika: srednjovelški

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika: hetitski

07. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
14. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
21. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1

Hrvatski znakovni jezik 2

13., 20., 27.9.2021. u 9:00

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija i Uvod u semantiku

način održavanja: na fakultetu u A113 ili na daljinu na Omegi, ovisno o

epidemiološkoj situaciji

9., 14. 9. i 21. 9. u 10 sati

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 06., 13., 20. 09. u 10 sati na daljinu/B-024

Semantika
ponedjeljak 06., 13., 20. 09. u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak 06., 13., 20. 09. u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.. u 10 sati na daljinu/B-024

Doc. dr. sc. Marin Andrijašević
“Uvod u semiologiju” (preddiplomski studij)

jesenski rok 16.9. / 23.9. u 11 sati

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

“Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike” (diplomski studij)

jesenski rok četvrtak 16.9. / 23.9. u 12

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

“Uvod u povijest lingvističkih teorija” (preddiplomski studij)
četvrtak 9.9. / 16.9. / 23.9. u 12 sati
(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)
“Značenja u jeziku”
četvrtak 9.9. / 16.9. / 23.9. u 11 sati
(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom

Prof. dr. sc. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične tehnologije

srijedom, u 11:00, A113 ili online

1.rujna 2021

8.rujna 2021

22.rujna 2021

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika,

srijedom, u 11:00, A113 ili online

1. rujna 2021

8. rujna 2021

22. rujna 2021

Vanja Štefanec
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
9. rujna 2021., 15:30
16. rujna 2021., 15:30
23. rujna 2021., 15:30

Prof. dr. sc. Milan Mihaljević

Generativna gramatika

Objavljeno 05/05/2021. Uredi

Ispitni rokovi Odsjeka za lingvistiku u ak. god. 2020./2021.

Prof. dr. sc. Mate Kapović (rokovi) – FONOLOGIJA/ IE. FONOLOGIJA/IE. MORFOLOGIJA/SVAHILI

Ljetni: PON 14/21/28.6. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru

Jesenski: PON 6/13/20. 9. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru)

Prof. dr. sc. Mislava Bertoša

15.lipnja, 29. lipnja, 6. srpnja:

Znakovi u društvu u 11 sati

Lingvisticka antropologija u 12 sati

Ostali ispiti u 13 sati

Jesenski ispitni rok:

7.rujna, 14. rujna, 21. rujna:

Znakovi u komunikaciji u 11 sati

Znakovi u drustvu u 12 sati

Analiza diskursa u 13 sati

Lingvistička antropologija u 14 sati

Semiotika reklamne komunikacije
15. i 29. 6, pa 6.7.

7, 14. i 21.9.

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Statističke metode u lingvistici

Ustroj umjetnih jezika

15.06.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

21.06.2021. u 15 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

29.06.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

08.09.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

15.09.2021. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

22.09.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija:

16. lipnja 2021. u 9.00 sati
23. lipnja 2021. u 9.00 sati
30. lipnja 2021. u 9.00 sati

Jesenski ispitni rok:

1. rujna 2021.u 9.00 sati
8. rujna 2021. u 9.00 sati
15. rujna 2021. u 9.00 sati

Jana Jurčević, asistent

Jezik u javnoj i interpersonalnojkomunikaciji,  Lingvistika i njezini dijalekti

15.06.

29.06.

06.07.

jesenski rok

07.09.

14.09.

21.09.

U zimskom ispitnom roku ispiti će se održavati isključivo na daljinu, dok će se u ljetnom i jesenskom roku održavati uživo ili na daljinu, ovisno o prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Prof. dr. sc. Milorad Pupovac, dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji

Učenje i razvoj jezika

17.6. 2021. u 12 sati

24.6. 2021. u 12 sati

1.7. 2021. u 12 sati

Jesenski ispitni rok:

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac , dr. sc. Martina Sekulić Sović

Uvod u psiholingvistiku

Metode psiholingvističkih istraživanja 1

Metode psiholingvističkih istraživanja 2

Mentalni leksikon

17.6. 2021. u 12 sati

24.6. 2021. u 12 sati

1.7. 2021. u 12 sati

Jesenski ispitni rok:

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika

Uvod u opću lingvistiku

18.6.2021.

1.7.2021.

8.7.2021.

Jesenski ispitni rok:

7.9.2021.

14.9.2021.

21.9.2021.

– u 14.00 sati, u A113 (ako bude moguće održavati ispite uživo)

Dr. sc. Ivana Simeon

Uvod u primijenjenu lingvistiku, Etika govorenja,

Primijenjena lingvistika i Prevoditelji i računalo:

Ljetni: 18.6., 1.7., 8.7.

Jesenski: 7.9., 14.9., 21.9.

Svi rokovi su u 14 sati u A-113

Prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

14.06. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

28.06. od 10 B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

12.07. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

Jesenski rok:

06.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

13.09. od 10 sati  B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

20.09. od 10 sati  B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

 

prof. dr. sc. Ranko Matasović

dr. sc. Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Indoeuropska lingvistika (160833)

Indoeuropska lingvistika (35900)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – armenski (125561)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika: srednjovelški

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika: hetitski

ljetni i jesenski rok održavaju se u A-113

15. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
29. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
06. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

Jesenski rok 2020./2021.

07. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
14. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
21. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1

Hrvatski znakovni jezik 2

14., 21., 28.6. u 9:00

Jesenski:

13., 20., 27.9.2021. u 9:00

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija i Uvod u semantiku

način održavanja: na fakultetu u A113 ili na daljinu na Omegi, ovisno o

epidemiološkoj situaciji

  1. 6., 29. 6. i 6. 7. u 10 sati

jesenski ispitni rok:

  1. 9., 14. 9. i 21. 9. u 10 sati

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak,  14., 21.,  29. 06 . u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.  u 10 sati na daljinu/B-024

Semantika

 ponedjeljak  14., 21., i 29. 06.  u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.  u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

 ponedjeljak. 14., 21., 29. 06. u 10 sati na daljinu/ B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.  u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak  14., 21.,  29. 06.  u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09..  u 10 sati na daljinu/B-024

 Doc. dr. sc. Marin Andrijašević
“Uvod u semiologiju” (preddiplomski studij)

ljetni rok četvrtak 17.6. / 1.7. u 11 sati

jesenski rok 16.9. / 23.9. u 11 sati

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

“Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike” (diplomski studij)

ljetni rok četvrtak 17.6. / 1.7. u 12 sati

jesenski rok četvrtak 16.9. / 23.9. u 12

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

“Uvod u povijest lingvističkih teorija” (preddiplomski studij)
ljetni rok: četvrtak 17.6. / 24.6. / 1.7. u 12 sati
jesenski rok: četvrtak 9.9. / 16.9. / 23.9. u 12 sati
(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)
“Značenja u jeziku”
ljetni rok: četvrtak 17.6. / 24.6. / 1.7. u 11 sati
jesendki rok: četvrtak 9.9. / 16.9. / 23.9. u 11 sati
(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

Prof. dr. sc. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične tehnologije

srijedom, u 11:00, A113 ili online

16. lipnja 2021

23. lipnja 2021

30. lipnja 2021

JESENSKI

1.rujna 2021

8.rujna 2021

22.rujna 2021

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika,

srijedom, u 11:00, A113 ili online

16. lipnja 2021

23. lipnja 2021

30. lipnja 2021

JESENSKI

1. rujna 2021

8. rujna 2021

22. rujna 2021

Vanja Štefanec
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

Ljetni ispitni rok
17. lipnja 2021., 15:30 (online)
24. lipnja 2021., 15:30 (online)
1. srpnja 2021., 15:30 (online)

Zimski ispitni rok
9. rujna 2021., 15:30
16. rujna 2021., 15:30
23. rujna 2021., 15:30

Prof. dr. sc. Milan Mihaljević

Generativna gramatika

srijeda, 10. veljače u 13:00 (dvorana A-113)

srijeda, 24. veljače u isto vrijeme i u istoj dvorani

Izvanredni rok kod prof. Matasovića

Izvanredni rok iz svih kolegija kod prof. Matasovića održat će se u petak, 30. travnja u 12 sati u A113. Obavezna je prijava na Studomat.

Za sve dodatne informacije javiti se mejlom na jpolance@ffzg.hr.

Razlikovni ispiti

Svi studenti kojima su prilikom upisa u tekuću akademsku godinu kao uvjet navedeni određeni razlikovni ispiti, trebaju ih položiti za upis određenog smjera diplomskog studija.

Novi popis razlikovnih ispita vrijedit će tek od sljedeće akademske godine

i bit će pravovremeno objavljen.

Izvanredni ispitni rokovi u travnju 

Izvanredni ispitni rok u travnju – Morfologija, Sintaksa, E-leksik
srijeda 21. travnja – 11:00 – A113
obavezna najava mailom na ksojat@ffzg.hr

Izvanredni ispitni rok u travnju – Algebarska lingvistika, Jezične tehnologije, Korpusna lingvistika
srijeda 21. travnja – 11:00 – A113
obavezna najava mailom na mtadic@ffzg.hr

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Poštovani,

obavještavamo vas da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 1. travnja 2021.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.

OBRAZAC ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA_2021

Natjecaj za sufinanciranje studentskih projekata 2021