ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku 2020-2021

Ispitni rokovi Odsjeka za lingvistiku u ak. god. 2020./2021.

Prof. dr. sc. Mate Kapović (rokovi) – FONOLOGIJA/ IE. FONOLOGIJA/ IE. MORFOLOGIJA

Zimski: PON 1/8/15.2. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru)

Ljetni: PON 14/21/28.6. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru)

Jesenski: PON 6/13/20. 9. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru)

 

 

 Prof. dr. sc. Mislava Bertoša

Zimski ispitni rok

26. siječnja, 2. veljače. 9. veljače:

Znakovi u komunikaciji u 11 sati

Analiza diskursa u 12 sati

Ostali ispiti u 13 sati

Ljetni ispitni rok:

  1. lipnja, 29. lipnja, 6. srpnja:

Znakovi u društvu u 11 sati

Lingvisticka antropologija u 12 sati

Ostali ispiti u 13 sati

Jesenski ispitni rok:

  1. rujna, 14. rujna, 21. rujna:

Znakovi u komunikaciji u 11 sati

Znakovi u drustvu u 12 sati

Analiza diskursa u 13 sati

Lingvistička antropologija u 14 sati

 

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Statističke metode u lingvistici

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

zimski ispitni rok:

28.01.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin zimskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

10.02.2021. u 13 h, B-024 – 2. termin zimskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

18.02.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin zimskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

ljetni ispitni rok:

15.06.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

21.06.2021. u 15 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

29.06.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

08.09.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

15.09.2021. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

22.09.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

 

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija:

Zimski ispitni rok:

3. veljače 2021. u 9.00 sati

10. veljače 2021. u 9.00 sati

17. veljače 2021. u 9.00 sati

Ljetni ispitni rok:

16. lipnja 2021. u 9.00 sati

23. lipnja 2021. u 9.00 sati

30. lipnja 2021. u 9.00 sati

Jesenski ispitni rok:

1. rujna 2021.u 9.00 sati

8. rujna 2021. u 9.00 sati

15. rujna 2021. u 9.00 sati

Jana Jurčević, asistent

Jezik u javnoj i interpersonalnojkomunikaciji,  Lingvistika i njezini dijalekti

zimski rok

26.01.

02.02.

16.02.

ljetni rok

15.06.

29.06.

06.07.

jesenski rok

07.09.

14.09.

21.09.

U zimskom ispitnom roku ispiti će se održavati isključivo na daljinu, dok će se u ljetnom i jesenskom roku održavati uživo ili na daljinu, ovisno o prethodnom dogovoru putem e-pošte.

 

prof. dr. sc. Milorad Pupovac, dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji

Učenje i razvoj jezika

 

Zimski ispitni rok:

28.1.2021. u 12 sati

4.2.2021. u 12 sati

11.2.2021. u 12 sati

Ljetni ispitni rok:

17.6. 2021. u 12 sati

24.6. 2021. u 12 sati

1.7. 2021. u 12 sati

Jesenski ispitni rok:

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

 

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac , dr. sc. Martina Sekulić Sović

Uvod u psiholingvistiku

Metode psiholingvističkih istraživanja 1

Metode psiholingvističkih istraživanja 2

 

Zimski ispitni rok:

28.1.2021. u 12 sati

4.2.2021. u 12 sati

11.2.2021. u 12 sati

 

Ljetni ispitni rok:

17.6. 2021. u 12 sati

24.6. 2021. u 12 sati

1.7. 2021. u 12 sati

 

Jesenski ispitni rok:

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

 

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, dr. sc. Ivana Simeon

 

Opća lingvistika

Uvod u opću lingvistiku

 

Zimski ispitni rok:

29.1. 2021.

5. 2.2021.

12.2.2021.

Ljetni ispitni rok:

18.6.2021.

1.7.2021.

8.7.2021.

Jesenski ispitni rok:

7.9.2021.

14.9.2021.

21.9.2021.

– u 14.00 sati, u A113 (ako bude moguće održavati ispite uživo)

 

Dr. sc. Ivana Simeon

Uvod u primijenjenu lingvistiku,

Primijenjena lingvistika i Prevoditelji i računalo:

 

Zimski: 29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni: 18.6., 1.7., 8.7.

Jesenski: 7.9., 14.9., 21.9.

Svi rokovi su u 14 sati u A-113

 

 

Prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

 

Zimski rok:

25.01. od 10 sati usmeni online (moguće je fizički pristupiti pismenome

ispitu ako to dopusti epidemiološka situacija)

8.02. od 10 sati usmeni online (moguće je fizički pristupiti pismenome

ispitu ako to dopusti epidemiološka situacija)

i 15.02. od 10 sati usmeni online (moguće je fizički pristupiti pismenome

ispitu ako to dopusti epidemiološka situacija)

 

Ljetni rok:

14.06. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

28.06. od 10 B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

12.07. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

 

Jesenski rok:

06.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

13.09. od 10 sati  B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

20.09. od 10 sati  B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

 

 

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Dr. sc. Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – armenski (125561)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

 

Napomena:

– zimski rok održava se u D-6 ili online ovisno o situaciji krajem siječnja

– ljetni i jesenski rok održavaju se u A-113

 

Zimski rok 2020./2021.

26. siječnja (utorak) u 12 sati u D-6

02. veljače (utorak) u 12 sati u D-6

16. veljače (utorak) u 12 sati u D-6

Ljetni rok 2020./2021.

15. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113

29. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113

06. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

Jesenski rok 2020./2021.

07. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

14. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

21. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

 

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1

 

Zimski:

25.1., 1.2., 8.2.2021 u 8:30.

Ljetni:

7., 14., 28.6.2021. u 9:00

Jesenski:

13., 20., 27.9.2021. u 9:00

 

 Dr. sc. Daniela Katunar

kolegiji: Semantička tipologija i Uvod u semantiku

način održavanja: na fakultetu u A113 ili na daljinu na Omegi, ovisno o epidemiološkoj situaciji

zimski ispitni rok:

  1. 1., 2. 2., i 9. 2. u 10 sati

ljetni ispitni rok:

  1. 6., 29. 6. i 6. 7. u 10 sati

jesenski ispitni rok:

  1. 9., 14. 9. i 21. 9. u 10 sati

 

 

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak  25. siječnja, 1., 8., veljače  u 9 sati na daljinu

ponedjeljak, 14.6.  i čet 01 07. , 08. 07. u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.  u 10 sati na daljinu/B-024

Semantika

ponedjeljak 25. siječnja, 1. i 8. veljače  u 9 sati na daljinu

ponedjeljak 14.6. i čet 01 07. , 08. 07.  u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.  u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak  25. siječnja, 1., 8., veljače  u 9 sati na daljinu

ponedjeljak 14.6. i čet 01 07. , 08. 07. u 10 sati na daljinu/ B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.  u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 15. i čet 01 07. , 08. 07.  u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 06., 13., 20. 09..  u 10 sati na daljinu/B-024

 

Doc. dr. sc. Marin Andrijašević

“Uvod u semiologiju” (preddiplomski studij)

zimski rok četvrtak 28.1. / 4.2. / 11.2. u 11 sati

ljetni rok četvrtak 17.6. / 1.7. u 11 sati

jesenski rok 16.9. / 23.9. u 11 sati

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

 

“Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike” (diplomski studij)

zimski rok četvrtak 28.1. / 4.2. / 11.2. u 12 sati

ljetni rok četvrtak 17.6. / 1.7. u 12 sati

jesenski rok četvrtak 16.9. / 23.9. u 12

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

 

Prof. dr. sc. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične

tehnologije

srijedom, u 11:00, A113 ili online

ZIMSKI:

27.siječnja 2021

3.veljače 2021

10. veljače 2021

LJETNI:

16. lipnja 2021

23. lipnja 2021

30. lipnja 2021

JESENSKI:

1. rujna 2021

8. rujna 2021

22. rujna 2021

 

Doc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika,

srijedom, u 11:00, A113 ili online

ZIMSKI:

27.siječnja 2021

3.veljače 2021

10. veljače 2021

LJETNI:

16. lipnja 2021

23. lipnja 2021

30. lipnja 2021

JESENSKI:

1. rujna 2021

8. rujna 2021

22. rujna 2021