ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku 2023-2024

Ispitni rokovi Odsjeka za lingvistiku za ak. god. 2023./2024. 

Prof. dr. sc. Marko Tadić

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat:

Kolegiji: Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične tehnologije

Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika

2024-01-31

2024-02-07

2024-02-14

2024-02-21

 

2024-06-12

2024-06-19

2024-06-26

2024-07-03

 

2024-09-04

2024-09-11

2024-09-18

Uvijek srijedom u 11:00 u A113.

 


Prof.dr.sc
. Vlasta Erdeljac

Doc. dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2, Uvod u psiholingvistiku i Mentalni leksikon

 

Zimski ispitni rok:

02.02. u 13 sati, A113

16. 02. u 13 sati, A113

 

Ljetni ispitni rok:

10. 06. u 13 sati, A113

21. 06. u 13 sati, A113

 

 

Jesenski ispitni rok:

05. 09. u 13 sati, A113

19. 09. u 13 sati, A113

I prema dogovoru na msekulic@ffzg.hr

 

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli:

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

 

ponedjeljak,  29.  siječnja u 10 sati

petak, 9. veljače u 16 sati

ponedjeljak, 19. veljače  u 10 sati,  sve u B-024

 

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 09. srpnja u 10 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

Semantika

ponedjeljak,  29.  siječnja u 10 sati

petak, 9. veljače u 16 sati

ponedjeljak, 19. veljače  u 10 sati,  sve u B-024

 

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 09. srpnja u 10 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

 

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak,  29.  siječnja u 10 sati

petak, 9. veljače u 16 sati

ponedjeljak, 19. veljače  u 10 sati,  sve u B-024

 

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 09. srpnja u 10 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak,  29.  siječnja u 10 sati

petak, 9. veljače u 16 sati

ponedjeljak, 19. veljače  u 10 sati,  sve u B-024

 

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 09. srpnja u 10 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

Doc. dr. sc. Marin Andrijašević

Kako bi se što manje čekalo, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja za sve rokove!

 

Termini ispita u zimskom roku

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

četvrtak, 1., 15. (te dodatni termin 22.)  veljače 2023. od 12.30 sati, u B-005

 

Termini ispita u ljetnom roku

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

Značenja u jeziku

Uvod u povijest lingvističkih teorija

utorak, 11., 25. lipnja i 9. srpnja 2024. od 11.30 sati, u B-005

Termini ispita u jesenskom roku

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

Značenja u jeziku

Uvod u povijest lingvističkih teorija

utorak, 27. kolovoza i 10. rujna 2024. od 11.30 sati, u B-005

 

 

doc. dr. sc. Božo Bekavac

zimski ispitni rok:

29.01.2024. u 13 h- 1. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

07.02.2024. u 13 h- 2. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

23.02.2024. u 13 h- 3. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

ljetni ispitni rok:

10.06.2024. u 13 h- 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

18.06.2024. u 13 h- 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

26.06.2024. u 13 h- 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

jesenski ispitni rok:

04.09.2024. u 13 h- 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

10.09.2024. u 13 h- 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

20.09.2024. u 13 h- 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

Svi ispiti su u B-024:

Ustroj umjetnih jezika
Odabrana poglavlja iz algebarske
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

 

Dorijana Kavčić

zimski ispitni rokovi za Hrvatske znakovne jezike :

29.1., 5.2. i 12.2.

Svi u 8:30 u A101.

 

 

Prof. dr.  sc. Mate Kapović:

Fonologija, Ie. Fonologija, Ie. Morfologija – A-113

SRI 31. siječnja, 7. veljače, 14. veljače 9h

SRI 12. lipnja, 19. lipnja, 26. lipnja 9h

SRI 4. rujna, 11. rujna, 18. rujna 9h

 

 

Dr. sc. Jurica Polančec:

Generativna gramatika i Jezični praktikum:

7. veljače, 14. veljače, 21. veljače u 11 sati u A113

12. lipnja, 19. lipnja, 3. srpnja u 11 sati u A113

4. rujna, 11. rujna, 18. rujna u 11 sati u A113

 

Prof. dr. sc. Ranko Matasović

1. Indoeuropska lingvistika, 2. Uvod u indoeuropsku lingvistiku, 3. Indoeuropska mitologija, 4. Indoeuropeističko čitanje latinskih tekstova, 5. Jezici svijeta, 6. Staroirski, 7. Staroirski tečaj, 8. Poredbena gramatika indoeruopskih jezika – staroarmenski, 9. Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški, 10. Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski.

– svi ispiti održavaju se u A-113

Zimski rok 2023./2024.

01. veljače (četvrtak) u 9 sati

08. veljače (četvrtak) u 9 sati

22. veljače (četvrtak) u 9 sati

Ljetni rok 2023./2024.

13. lipnja (četvrtak) u 9 sati

27. lipnja (četvrtak) u 9 sati

04. srpnja (četvrtak) u 9 sati

 

Jesenski rok 2023./2024.

29. kolovoza (četvrtak) u 9 sati

16. rujna (ponedjeljak) u 9 sati

19. rujna (četvrtak) u 9 sati

 

Prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Semantika razumijevanja i Jezici, kulture i identiteti mladih

Zimski: 29.1. 2024.

12. 02. 2024.

19. 02. 2024.

 

Ljetni: 10. 6. 2024.

24. 6. 2024.

8. 07. 2024.

 

Jesenski: 30.8. 2024.

9. 09. 2024.

16. 9. 2024.

sve u 10 sati u B- 323

 

doc. dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija, Uvod u semantiku, Lingvistika i njezini dijalekti

Zimski ispitni rok: 29. 1., 9. 2., 22. 2., u 12 sati, B024

Ljetni ispitni rok: 10. 6., 21. 6., 4. 7., u 12 sati, B024

Jesenski ispitni rok: 5. 9., 18. 9., u 10 sati

 

Doc. dr. sc. Ivana Simeon

31. siječnja 2024. u 17 sati u A-113

14. veljače 2024. u 17 sati u A-113

Za studente koji imaju koliziju s rokovima bit će organiziran još jedan ispitni rok u dogovoru s nastavnicom.

 

Ljetni ispitni rok:

14. i 28. lipnja 2024. u 17 sati u A-113

Za studente koji imaju koliziju s rokovima bit će organiziran još jedan ispitni rok u dogovoru s nastavnicom.

 

Jesenski ispitni rok:

26. kolovoza 2024. u 17 sati u A-113

10. rujna 2024. u 17 sati u A-113

Za studente koji imaju koliziju s rokovima bit će organiziran još jedan ispitni rok u dogovoru s nastavnicom.