Izborni kolegiji: ljetni semestar 2023./2024. (prijediplomski studij)

U ljetnom semestru akad. god. 2023./2024. nude se sljedeći izborni kolegiji:

a) studentima Lingvistike i studentima s drugih odsjeka

Akcentologija 1 (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta

Algebarska lingvistika (5 ECTS-a, 2P+2S, kvota: 38+7)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Kolegij je uvjet za upis kolegija Generativna gramatika i Ustroj umjetnih jezika

Indoeuropska morfologija (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se prije upisa preporučuje polaganje kolegija Indoeuropska fonologija
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (2 ECTS-a, 1P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 20+15)
Za upis kolegija nema uvjeta

Jezici svijeta (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 28+7)
Za upis kolegija nema uvjeta
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Korpusna lingvistika (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se prije upisa preporučuje polaganje kolegija Algebarska lingvistika

Lingvistika i njezini dijalekti (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Primijenjena lingvistika

Litavski tečaj (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta

Neindoeuropski jezični tečaj: svahili (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija nema uvjeta
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Povijest lingvističkih teorija (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 25+10)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Napomena o izvođenju kolegija: kolegij se ne izvodi u akad. god. 2023./2024.

Prepoznavanje obavijesti u tekstu (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 12+3)
Za upis kolegija nema uvjeta

Primijenjena lingvistika (5 ECTS-a, 2P+2S, kvota: 38+7)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika

Uvod u psiholingvistiku (5 ECTS-a, 2P+1S, kvota: 20+5)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Napomena: kolegij je moguće upisati samo u 4. i 6. semestru PD studija

b) samo studentima s drugih odsjeka
Uvod u povijest lingvističkih teorija (3 ECTS-a, 2P, kvota: 50)
Uvod u semantiku (3 ECTS-a, 2P, kvota: 35)
Za upis ovih izbornih kolegija nema uvjeta

Sve dodatne informacije o kolegijima (izvodači, silabi, itd.) mogu se naći u ECTS Informacijskom paketu (“Theti”).