Izborni kolegiji: ljetni semestar 2019./2020. (preddiplomski studij)

U ljetnom semestru 2019./2020. nude se sljedeći izborni kolegiji:

a) studentima Lingvistike i studentima s drugih odsjeka

Algebarska lingvistika (5 ECTS-a, 2P+2S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Kolegij je uvjet za upis kolegija Generativna gramatika i Ustroj umjetnih jezika
Kolegij je uvjet za upis diplomskih smjerova Kognitivna lingvistika i Računalna lingvistika

Indoeuropska morfologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se prije upisa preporučuje polaganje kolegija Indoeuropska fonologija

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (2 ECTS-a, 1P+1S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Jezici svijeta (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Korpusna lingvistika (5 ECTS-a, 2P+1S) (samo za studente lingvistike)
Za upis kolegija nema uvjeta
Kolegij je uvjet za upis diplomskog smjera Računalna lingvistika

Lingvistika i njezini dijalekti (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Primijenjena lingvistika
Kolegij je uvjet za upis diplomskog smjera Primijenjena lingvistika

Litavski tečaj (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Povijest lingvističkih teorija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Slušanje kolegija ne preporučuje se studentima prve godine
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Kolegij je uvjet za upis diplomskih smjerova Kognitivna lingvistika, Opća lingvistika i Računalna lingvistika

Prepoznavanje obavijesti u tekstu (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija se mora se položiti kolegij Algebarska lingvistika
Napomena: kolegij se neće izvoditi u akad. god. 2020./2021. i akad. god. 2021./2022.

Primijenjena lingvistika (5 ECTS-a, 2P+2S)
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Kolegij je uvjet za upis diplomskih smjerova Opća lingvistika i Primijenjena lingvistika

Uvod u psiholingvistiku (5 ECTS-a, 2P+1S)
Slušanje kolegija ne preporučuje se studentima prve godine
Za upis kolegija mora se položiti kolegij Opća lingvistika
Kolegij je uvjet za upis diplomskih smjerova Kognitivna lingvistika i Opća lingvistika

Uvod u tipologiju (5 ECTS-a, 2P+1S)
Slušanje kolegija ne preporučuje se studentima prve godine
Za upis kolegija nema uvjeta
Napomena: od akad. god. 2020./2021. kolegij će se izvoditi u zimskom semestru

b) samo studentima s drugih odsjeka
Uvod u povijest lingvističkih teorija (3 ECTS-a, 2P)
Uvod u semantiku (3 ECTS-a, 2P)
Uvod u korpusnu lingvistiku (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis ovih izbornih kolegija nema uvjeta

Sve dodatne informacije o kolegijima (izvodači, silabi, itd.) mogu se naći u ECTS Informacijskom paketu (“Theti”). Popis svih odsječkih kolegija na jednom mjestu dostupan je na sljedećoj povezici (tab Predmeti).