Jezici svijeta: napomena o seminarskoj nastavi

Seminar iz kolegija Jezici svijeta izvodit će se u blokovima od 90 minuta (utorkom 15.30-17.00). Studenti će biti podijeljeni u dvije grupe, a pojedina će grupa na seminar u trajanju od 90 minuta dolaziti svaka dva tjedna.
Mole se studenti da to uzmu u obzir pri upisu kolegija zbog eventualnih kolizija. Podjela u grupe bit će na prvom predavanju (2. ožujka), a nastava iz seminara počet će od 7. ožujka.