Obavijest – Matea Filko

Seminari iz Lingvistike i njezinih dijalekata i Semantike razumijevanja počinju 27. 2. 2019., a seminari iz Algebarske lingvistike počinju 7. 3. 2019.