Predavanje “Godine samoće: turska država i društvo kao usamljeni akteri između Europe i Azije” (Deniz Kuru)

Katedra za turkologiju poziva Vas na predavanje dr. Deniza Kurua (Turkish-German University, Istanbul) pod naslovom “Godine samoće: turska država i društvo kao usamljeni akteri između Europe i Azije” u utorak 10. travnja 2018. u dvorani 1 (D-I) Filozofskog fakulteta u 17.30 sati. Jezik predavanja je hrvatski.

Predavanje je dio u ciklusa “Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, društvo, kultura” – http://www.ffzg.unizg.hr/turkolog/?p=2253

Doc. dr. Deniz Kuru (Odsjek za političke znanosti i međunarodne odnose, Turkish-German University) doktorirao je na University of Southern California (SAD), a bavi se teorijom međunarodnih odnosa, europskom politikom (Njemačka, Francuska, Balkan, Turska), poviješću, sociologijom i intelektualnom poviješću međunarodnih odnosa, kao i međunarodnim praksama (izbori, diplomacija, sjećanja). Autor je studija “Historicising Eurocentrism and Anti-Eurocentrism in IR: A Revisionist Account of Disciplinary Self-reflexivity”, Review of International Studies, vol. 42, no. 2 (April 2016) i “Who f(o)unded IR: American philanthropies and the discipline of International Relations in Europe”, International Relations, vol. 31, no. 1 (March 2017).