Predavanje “‘Arapsko proljeće’ i islam” (D. Bučan)

Katedra za turkologiju poziva Vas na predavanje doajena hrvatske arabistike Daniela Bučana pod naslovom “‘Arapsko proljeće’ i islam” u utorak 15. svibnja 2018. u 17.30 sati u dvorani 1 (D-1) Filozofskog fakulteta.

Predavač će podsjetiti na događanja što su ih mediji, pomalo naivno, nazvali “arapskim proljećem”, i te će događaje povezati s njihovim temeljnim idejnim, kulturnim i socijalnim kontekstom, što ga predstavlja islam.

Predavanje je dio ciklusa “Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, društvo, kultura” – http://www.ffzg.unizg.hr/turkolog/?p=2253

Životopis predavača

Daniel Bučan završio je studij arabistike u Beogradu. Od 1967. do 1990. radio je kao urednik u redakciji Trećeg programa Radio Zagreba. Od 1990. do 1991. bio je zamjenik ministra informiranja, od 1991. do 1993. savjetnik za kulturu predsjednika republike, od 1993. do 2008. bio je u službi vanjskih poslova kao veleposlanik (u Egiptu, Grčkoj, pri Vijeću Europe), a od 2008. je u mirovini. Objavio je niz radova o raznim aspektima arapske kulture, od predislamskog i klasičnog pjesništva do suvremenih idejnih, društvenih i političkih procesa u islamskim zemljama. Područje u kojem je njegov doprinos najznatniji jest srednjovjekovna arapska filozofija. Neka od njegovih važnijih autorskih djela uključuju Poimanje arabizma (Zagreb, Mladost, 1980.), Vrijeme islama (Zagreb, Školske novine, 1991.), Kako je filozofija govorila arapski (Zagreb, Demetra, 2009.) i Uvod u arapsku filozofiju (Split, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2013.). Od Bučanovih prijevoda kapitalnih djela islamske filozofije sa arapskog jezika treba istaknuti sljedeće: Averroes, Nesuvislost nesuvislosti (Zagreb, Naprijed, 1988.), Al-Gazali, Nesuvislost filozofâ (Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1993.), Avicenna, Metafizika, sv. 1-2 (Zagreb, Demetra, 2011./2012.) i Knjiga o duši (Zagreb, Demetra, 2013.), Al-Farabi, Uzorita država (Zagreb, Demetra, 2011.) i Majmonid, Vodič za one što dvoje, sv. 1-2 (Zagreb, Demetra, 2008./2009.).

Daniel Bučan član je Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog filološkog društva, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, jedan od osnivača Paneuropske unije – Hrvatska, a obnašao je, među ostalim, dužnost tajnika Hrvatskog filološkog društva i prvog predstojnika Orijentalne sekcija Hrvatskog filološkog društva. Svojim radom zaslužio je više nagrada: godišnju nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca za najbolji prijevod godine 1988., godišnju nagradu HAZU za najbolje djelo u području filologije (2011.), nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca za životno djelo (2012.). Za svoje javno djelovanje odlikovan je u Hrvatskoj Spomenicom domovinske zahvalnosti, ordenom Reda hrvatskog trolista, te u Grčkoj ordenom Reda časti.

Predavanje “Državno sankcionirani islam: politički sustav Islamske Republike Iran” (Vedran Obućina)

Katedra za turkologiju poziva Vas na predavanje Vedrana Obućine, uni. spec. (Institut za europske i globalizacijske studije) pod naslovom “Državno sankcionirani islam: politički sustav Islamske Republike Iran” u utorak 24. travnja 2018. u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta (2. kat) u 17.30 sati. Predavanje je dio u ciklusa “Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, društvo, kultura” – http://www.ffzg.unizg.hr/turkolog/?p=2253

Vedran Obućina je politolog specijaliziran za religijsku diplomaciju i studije islamskog svijeta i Bliskog istoka. Autor je knjige “Politički sustav Islamske Republike Iran”, koju je 2017. godine objavio Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, kao i brojnih znanstvenih članaka i stručnih studija. Javnosti je poznat kao komentator i analitičar međunarodnih političkih odnosa. Obućina je proveo osam mjeseci u Iranu na istraživačkoj stipendiji Ministarstva kulture i islamskih poslova IR Iran, te je surađivao sa Sveučilištem u Teheranu, Sveučilištem Šahid Behešti te Sveučilištem Mofid u Komu. Predavač je perzijskog jezika u Rijeci, licenciran od Zaklade Sa’adi. Vedran Obućina je i ortodoksni starokatolički svećenik, i bavi se ekumenskim i međuvjerskim dijalogom.

Sažetak predavanja:

Državno sankcionirani islam: politički sustav Islamske Republike Iran

Islamska Revolucija 1979. godine promijenila je sliku Bliskog istoka i na scenu dovela islamizam kao legitiman politički poredak. U Iranu je stvorena Islamska Republika, spoj islamskog prava i republikanske vlasti kao jedinstven politički sustav na svijetu pod okriljem ideologije velājat-e fakih. Ovo revolucionarno načelo šijitskog islama dovelo je do velike rasprave o ulozi islama u suvremenom Iranu i islamskom svijetu. Predavanje započinje kratkim uvodom u Islamsku revoluciju, te odlike šijizma Dvanaestorice u Iranu, a potom objašnjava institucije Islamske Republike i ukazuje kako Iran danas nije teokracija, već državno sankcionirana islamska vlast u kojoj su najviši duhovnici stavljeni u stranu, a islam je oblikovan kako bi odgovarao državnom narativu.

Predavanje “Godine samoće: turska država i društvo kao usamljeni akteri između Europe i Azije” (Deniz Kuru)

Katedra za turkologiju poziva Vas na predavanje dr. Deniza Kurua (Turkish-German University, Istanbul) pod naslovom “Godine samoće: turska država i društvo kao usamljeni akteri između Europe i Azije” u utorak 10. travnja 2018. u dvorani 1 (D-I) Filozofskog fakulteta u 17.30 sati. Jezik predavanja je hrvatski.

Predavanje je dio u ciklusa “Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, društvo, kultura” – http://www.ffzg.unizg.hr/turkolog/?p=2253

Doc. dr. Deniz Kuru (Odsjek za političke znanosti i međunarodne odnose, Turkish-German University) doktorirao je na University of Southern California (SAD), a bavi se teorijom međunarodnih odnosa, europskom politikom (Njemačka, Francuska, Balkan, Turska), poviješću, sociologijom i intelektualnom poviješću međunarodnih odnosa, kao i međunarodnim praksama (izbori, diplomacija, sjećanja). Autor je studija “Historicising Eurocentrism and Anti-Eurocentrism in IR: A Revisionist Account of Disciplinary Self-reflexivity”, Review of International Studies, vol. 42, no. 2 (April 2016) i “Who f(o)unded IR: American philanthropies and the discipline of International Relations in Europe”, International Relations, vol. 31, no. 1 (March 2017).