dr. sc. Ivanka Rajh, lektorica

dr.sc. Ivanka Rajh, lektorica

KOLEGIJI:

  • Uvod u prevođenje
  • Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski)
  • Traduktologija
  • Terminologija

ŽIVOTOPIS

Ivanka Rajh rođena je 1977. godine u Varaždinu, gdje je završila opće i glazbeno osnovno te srednjoškolsko obrazovanje (smjer: violinist). U školskoj godini 1995./1996. pohađala je Mercyhurst Preparatory School u gradu Erie, Pennsylvania, SAD kao stipendistica Rotary Youth Exchange programa. Diplomirala je 2002. godine francuski i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija bila je članica, a u jednom mandatu i predsjednica Društva studenata Hrvatska-Francuska. Magistrirala je 2004. na prestižnoj Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs u Parizu, smjer konferencijsko prevođenje. Doktorirala je 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani pod mentorstvom prof.dr.sc. Špele Vintar na temu razvoja marketinškog nazivlja u hrvatskom i slovenskom jeziku.

Od 2005. do 2022. godine radila je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao predavač i viši predavač za kolegije jezika struke i poslovne komunikacije. Znanstveno zvanje znanstvenog suradnika te naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija stekla je 2018. godine.

Izvodila je vježbe konsekutivnog i simultanog prevođenja na sveučilišnom studiju konferencijskog prevođenja Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2005./2006. te na specijalističkom studiju konferencijskog prevođenja FFZG-a od 2006. do 2009. godine.

Od 2005. godine akreditirana je konferencijska prevoditeljica za institucije Europske unije, a radila je i za druge međunarodne organizacije (Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju, Vijeće Europe), državne institucije (Ministarstvo vanjskih poslova, Sabor RH), Hrvatsku radioteleviziju, te brojne nevladine udruge i poduzeća.

Članica je Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja (HDKP), Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU) i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). U okviru Zajednice za prevoditeljstvo Hrvatske gospodarske komore koordinirala je projekt  Prevoditeljski glosari na Hrvatskom terminološkom portalu u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dosad je u bazu uključeno 29 glosara s više od 13000 hrvatskih naziva te više od 17000 njihovih ekvivalenata na stranim jezicima.

Članica je  istraživačke skupine u projektu Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) koji vodi dr.sc. Ana Ostroški Anić s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a financira Hrvatska zaklada za znanost.

Članica je Društvenog orkestra Hrvatskog glazbenog zavoda te planinarskog društva Stupnik.

Detaljan popis njezinih stručnih i znanstvenih publikacija te izlaganja na konferencijama nalazi se ovdje.