Katedra za francusku književnost

Predstojnik Katedre za francusku književnost: dr.sc. Nenad IVIĆ, red. prof.

KOŠČEC, dr.sc. Marinko, docent
ZORICA VUKUŠIĆ, dr.sc. Maja, docentica

VANJSKI SURADNICI

ŠAFRANEK, dr.sc. Ingrid, red. prof. u miru
TARLE, dr.sc. Jere, izv. prof. u miru