Katedra za romansku lingvistiku

Predstojnik Katedre za romansku lingvistiku: dr.sc. Dražen VARGA, red. prof.

Stalno zaposleni nastavnici:

dr. sc. Dražen Varga, red. prof.

dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc.

 

Katedra za romansku lingvistiku zamišljena je kao katedra koja djeluje u okviru sva četiri studija na Odsjeku za romanistiku: studija francuskog jezika i književnosti, studija španjolskog jezika i književnosti, studija portugalskog jezika i književnosti, te studija rumunjskog jezika i književnosti. Studentima dodiplomskih i diplomskih studija ponuđeni su kolegiji Romanski jezici i vulgarni latinitet, Lingvistika za romaniste i Poredbena romanska lingvistika. Smatramo, naime, korisnim da studenti za vrijeme studiranja jednog (ili dva) romanska jezika dobiju priliku sustavno usporediti taj jezik s ostalim članovima iste jezične porodice, te na taj način uočiti sličnosti i razlike. Nastojimo također uputiti studente na samostalan rad u kojem bi na temelju usporedbe romanskih idioma stvarali vlastite zaključke.
Nastavnici zaposleni na toj Katedri osim toga predaju i druge kolegije u okviru studija jednog od romanskih jezika na našem Odsjeku: Uvod u francusku sintaksu, Sintaksa složene rečenice, Sintaksa rumunjskog jezika, Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (dr. sc. Dražen Varga, red. prof.), Povijest rumunjskog jezika, Povijest španjolskog jezika, Povijest portugalskog jezika, Semantički seminar 2 (dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc.).

Na Katedri za romansku lingvistiku pokrenut je projekt Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro) u okviru namjenskog financiranja znanstvene djelatnosti u 2019. godini (voditeljica dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc., suradnici dr. sc. Dražen Varga, red. prof., dr. sc. Bojana Mikelenić, poslijedoktorandica, Metka Bezlaj, doktorandica). Projekt se nastavlja i u 2020., te u 2021.

Povijest romanske lingvistike na Odsjeku za romanistiku

Međunarodni znanstveni skup povodom stogodišnjice osnivanja zagrebačke romanistike