dr.sc. Marinko Koščec, docent

KOLEGIJI:

 • Francuska književnost 18. stoljeća
 • Morfologija i poetika kratke proze
 • Prostor romana
 • Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi
 • Francuska književnost 21. stoljeća
 • Prijevodne vježbe 3 (francuski-hrvatski)

ŽIVOTOPIS

Rođen 1967. u Zagrebu. Diplomirao 1992. engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s radnjom iz suvremene francuske književnosti (“L’Homme en quête de son double – le monde vu à travers l’oeuvre de J. M. G. Le Clézio”). Jedan semestar pohađao na Ohio State University, Columbus, SAD (1989). Završio jednomjesečni tečaj metodologije i pedagogije za nastavnike francuskog na Katoličkom institutu u Parizu (1990). Ujesen 1993. upisao poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao stipendist Francuske vlade (1994/1995) za poslijediplomski studij na sveučilištu Paris VII, stekao Diplôme des Etudes Approfondies s radom “Figuration du non-dit dans le roman contemporain”. U proširenom obliku, taj je rad prihvaćen kao magistarski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i obranjen 1997. U Francuskoj je boravio također kao korisnik tromjesečne istraživačke stipendije Francuske vlade (Pariz, 2002) te jednomjesečnog rezidencijalnog programa za spisatelje (Dijon, 2004). Doktorirao 2005. s radom “Poetika Michela Houellebecqa. Naratološka, stilistička i kontekstualna studija opusa”. Od siječnja 2000. zaposlen kao asistent, a od ožujka 2006. kao viši asistent na Katedri za francusku književnost Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta. Radio također (2008-2011) kao urednik beletristike u izdavačkoj kući SysPrint. Vodio radionice književnog prevođenja na Filozofskom fakultetu i u centru “André Malraux“ u Sarajevu. U centru za kreativno pisanje „Sarasan“ od 2009. vodi radionice pisanja proze. Osim znanstvenih i publicističkih radova, te prijevoda s francuskog i engleskog, objavio 6 romana. Član je Hrvatskog društva pisaca.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

1. Michel H.: mirakul, mučenik, manipulator, Hrvatsko društvo pisaca / Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2007, ISBN 978-953-249-036-7 (proširena i prerađena doktorska disertacija)

2. Skice za portret suvremene francuske proze, Konzor, Zagreb, 2003, ISBN 953-224-026-8

Članci

 1. Hoće li francuska proza doživjeti 21. stoljeće?, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 54 (1998), 7/8, str. 183-198
 2. Jean-Marie Gustave Le Clezio, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 54 (1998), br. 9/10, str. 211-216
 3. Philippe Sollers, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 54 (1998), br. 11/12, str. 162-167
 4. Pascal Quignard, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 55 (1999), br. 1/2, str. 195-202
 5. Michel Tournier, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 55 (1999), br. 3/4, str. 192-206
 6. Daniel Pennac, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 55 (1999), br. 5/6, str. 222-227
 7. Nathalie Sarraute, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 55 (1999), br. 7/8, str. 228-236
 8. Patrick Modiano, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 55 (1999), br. 9/10, str. 143-150
 9. Jean Echenoz, “Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 55 (1999), br. 11/12, str. 182-189
 10. Michel Houellebecq, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 56 (2000), br. 1/2, str. 235-242
 11. Louis-René des Forêts, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 56 (2000), br. 3/4, str. 163-170
 12. Ženski glas na prijelomu stoljeća, “Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo”, 56 (2000), br. 5/6, str. 158-172
 13. Michel Tournier: Immobilité et transgression du monde binaire, SRAZ, XLV-XLVI (2002-2003), str. 179-196
 14. Michel Houellebecq: književnik Novog doba ili glasnik književne apokalipse?, Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, 2006, br. 3/4, str. 19-26
 15. Pripovjedni subjekt u djelu Michela Houellebecqa, Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, 2006, br. 4, str. 341-360
 16.  Espace et énergie dans les romans de Houellebecq, u Le Monde de Houellebecq, University of Glasgow French and German Publications, Glasgow, 2006, str. 143-157
 17. Fighting the Other Within and Without: Confrontation as the Driving Force in the Work of Lydie Salvayre, Sic: Časopis za kulturu, književnost i književno prevođenje, http://www.sic-journal.org/, 2011
 18. Céline. Putovanje nakraj zla, Vijenac, 2011, br. 464-465.