Nastavnički smjer

Pedagoške kompetencije

 

Za stjecanje pedagoških kompetencija (kako ih definira zakon) ukupan broj bodova iznosi 60 ECTS, od čega je 18 ECTS bodova predviđeno za obvezne kolegije u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika, a ostatak bodova studenti stječu kroz metodički blok i praksu (u organizaciji odsjeka) te izborne kolegije iz ponude odsjeka ili Centra za obrazovanje nastavnika. Opširnije vidi u sljedećim dokumentima:

Struktura zajedničkog dijela diplomskih studija

Popis kolegija kojima se stječu pedagoške kompetencije koji se izvode na nastavničkome smjeru diplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti

 

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 7 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 8 (8. semestar)

Naziv kolegija: Proces usvajanja drugog jezika (2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema
Preduvjet za: položen ispit preduvjet je za upis kolegija Glotodidaktika (8. sem.)

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: Sanja Šoštarić, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: odslušan kolegij Uvod u prevođenje
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Jean-Baptiste Bernard, franc. lektor i Miriam Miculinić, vanjska suradnica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: odslušan kolegij Uvod u prevođenje
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuska fonetika 1 (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

Izborni kolegiji – Odabrati najmanje 5 ECTS bodova

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 1 ( 2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – opći predmet

Naziv kolegija: Govorništvo za nastavnike

Naziv kolegija: Hrvatski jezik za nastavnike

Naziv kolegija: Informacijske tehnologije u obrazovanju

Naziv kolegija: Razredni diskurs

Naziv kolegija: Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 8 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 7 (7. semestar)

Naziv kolegija: Glotodidaktika (1P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Proces usvajanja drugog jezika
Preduvjet za: položen kolegij uvjet je za upis kolegija Metodika nastave francuskog jezika (9. sem.)

Naziv kolegija: Praksa 1 (1S/3V, 5 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne
Preduvjet za: položen kolegij uvjet je za upis kolegija Praksa 2 (3. semestar)

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent (2 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: Miriam Miculinić, vanjska suradnica i dr. sc. Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Andrea Beata Jelić, vanjska suradnica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

Izborni kolegiji – Odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike (1P/1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor (1 grupa)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis francuskog jezika (2S, 3 ECTS)

Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Evaluacija tretmana u obrazovanju

Naziv kolegija: Fonetska korekcija

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

Naziv kolegija: Proizvodnja govora

Naziv kolegija: Rad s nadarenim učenicima

Naziv kolegija: Sociologija obrazovanja

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 9 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 8

Naziv kolegija: Metodika nastave francuskog jezika (2S, 4 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Proces usvajanja drugog jezika i Glotodidaktika

Naziv kolegija: Praksa 2 (1S/3V, 5 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Praksa 1

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

 

Izborni kolegiji – odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Razredni diskurs (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: Delie Sarafie
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti:

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

 

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – opći predmet

Naziv kolegija: Govorništvo za nastavnike

Naziv kolegija: Hrvatski jezik za nastavnike

Naziv kolegija: Informacijske tehnologije u obrazovanju

Naziv kolegija: Razredni diskurs

Naziv kolegija: Učenje francukog jezika u ranoj školskoj dobi

 

IV. SEMESTAR (ljetni)

Četvrti je semestar predviđen za pisanje diplomskoga rada.

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

 

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Evaluacija tretmana u obrazovanju

Naziv kolegija: Fonetska korekcija

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

Naziv kolegija: Proizvodnja govora

Naziv kolegija: Rad s nadarenim učenicima

Naziv kolegija: Sociologija obrazovanja