Ivan Silobrčić

Ivan Silobrčić, asistent

KOLEGIJI:

  • Od romantizma do simbolizma
  • Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze

 

ŽIVOTOPIS:

Rođen 1998. u Trstu, odrastao u Rimu, školovan na engleskom u Oslu i u Zagrebu. Upisuje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu preddiplomski studij Francuskog jezika i književnosti i Ruski jezik i književnost, zatim diplomski studij Francuskog jezika i književnosti (smjer: znanstveni) i Lingvistike (smjer: poredbenopovijesni), diplomira 2023. Za vrijeme studija boravi Erasmus+ stipendijom jedan semestar na Sveučilištu u Tallinnu i kao stipendist Agence universitaire de France u Plovdivu tjedan dana, i dobitnik je stipendije Sveučilišta u Zagrebu za izvrsnost u ak. god. 2022./2023. Stječe akademske nazive sveučilišnog prvostupnika ruskog jezika i književnosti (završni rad: Сравнительноисторический анализ плавных согласных [r] и [l] в русском языке), magistra lingvistike (diplomski rad: Reconstructing the Proto-Uralic Case System With Regard to Proto-Indo-European) i magistra francuskog jezika i književnosti (diplomski rad: L’infrastructure de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert). Od 2024. radi kao asistent na Katedri za francusku književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Primarna područja interesa koja istražuje: paradoksalnost u djelima Emila Ciorana, francuska književnost prosvjetiteljstva. Ostala područja interesa: francuska književnost od renesanse do klasicizma, ilirizam, slavenska i uralska poredbenopovijesna lingvistika.