izv. prof. dr. sc. Maja Zorica

Izv. prof. dr. sc. Maja Zorica

Matični broj znanstvenika MBZ: 278051

CROSBI Profil: 30066

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Zorica,%20Maja%20%2830066%29|text|profile

 

ŽIVOTOPIS

 

OBRAZOVANJE

 • rođena 1977. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju (IV.)
 • 2003. diplomirala Hrvatski jezik i književnost i Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upisala poslijediplomski znanstveni studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (smjer : povijest i teorija književnosti) i doktorski studij.
 • 2006./2007. i 2007./2008. stipendist Vlade Republike Francuske – doktorski studij na Sveučilištu Paris Diderot (mentor doktorskog rada, dr.sc., red.prof. Éric Marty)
 • 26.11.2011. brani i stječe titulu doktora znanosti na Sveučilištu Paris Diderot s najvišom uspjehom pred četveročlanom komisijom: E. Marty (mentor), I. Šafranek (FFZG), M.Sagaërt (Université du Sud, Toulon Var) i predsjednik komisije P. Schnyder (Université de Haute-Alsace, Faculté des Langues, Lettres et Sciences Humaines, potpredsjednik Fundacije Catherine Gide), direktor Institut de recherche en langues et littératures européennes. Doktorski rad je pohranjen na mikro-film i dostupan u svim većim sveučilišnim bibliotekama. Doktorska disertacija je predložena, kao jedini kandidat Sveučilišta Paris Diderot za akad.g. 2011./2012., za nagradu « Le prix solennel de la Chancellerie des Universités de Paris ». Knjiga André Gide : les gestes d’amour – l’amour des gestes predložena je za nagradu Fundacije Catherine Gide.
 • 2013. Doktorski rad je objavljen, dorađen i proširen dvjema cjelinama, kod pariškog izdavača Éditions Orizons (biblioteka Universités, urednik Peter Schnyder) : André Gide : les gestes d’amour – l’amour des gestes (506 stranica). Izdavanje je financiralo Znanstveno vijeće Sveučilišta Paris Diderot (Paris VII) i Fundacija Catherine Gide.

 

 • 2005. znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na projektu prof. dr.sc. Josipa Užarevića, Romantizam : formiranje modernoga subjekta i europska ideja.
 • 2012. znanstveni novak – viši asistent.
 • 2013. (1. srpnja) znanstveni suradnik.
 • 2016. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri za francusku književnost Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

ZNANSTVENA DJELATNOST

 • 2 autorske knjige (1 objavljena u Parizu, 1 u rukopisu – tiskanje predviđeno 2021.), 46 znanstvena članka (29 znanstvenih članaka u časopisima i 17 članaka poglavlja u knjizi (stanje : jesen 2021.)
 • izlagala na trideset pet (35) međunarodnih znanstvenih skupova
 • održala sedam (7) pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima.
 • član organizacijskog odbora triju (3) međunarodnih znanstvenih skupova, i član programskog odbora i organizacijskog odbora još triju (3) međunarodnih znanstvenih skupova.

 

RECENZENT

 • 2018. recenzija međunarodnog kompetitivnog projekta u kategoriji istraživačkih projekata za Institute for Advanced Studies u Orléansu, Le Studium, Loire Valley (Orléans) : “Roland Barthes Goes East: Transnational “French Theory” during the Cold War in the Balkans”.
 • recenzija tri (3) znanstvene knjige.
 • recenzija 39 znanstvenih članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima (stanje : jesen 2021.).

 

NASTAVNA DJELATNOST

 • završno s akademskom godinom 2019./2020. sveukupno je održala 3225 norma sati, u koje nisu uključeni norma sati s poslijediplomskog doktorskog studija Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture (PDS) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz akad.g. 2017./2018. i 2018./2019.
 • na studiju Francuskog jezika i književnosti Odsjeka za Romanistiku FFZG-a izvodi/la deset (10) kolegija, od kojih je šest (6) obveznih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, a četiri (4) kolegija su obvezni izborni i izborni kolegiji.
 • usavršavanje u znanstvenom području, nastavi ili struci nakon diplomiranja ukupno 2 godine, 8 mjeseci i 26 dana

 

PROJEKTI

 • 2005. znanstveni novak na projektu dr.sc. Josipa Užarevića, red.prof. na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, « Romantizam : formiranje modernoga subjekta i europska ideja ».
 • 2016. član povjerenstva za standard kvalifikacija u projektu dr.sc. Dragana Bagića, izv.prof. na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (ESF-HKO). Financiranje iz Europskog socijalnog fonda (esfhko.ffzg.unizg.hr).
 • 2017.-2019. voditelj, uz dr.sc. Nenada Ivića, red.prof., međunarodnog francusko-hrvatskog kompetitivnog projekta COGITO (2017.-2019.), L’écriture du concept : le genre occidental (Pisanje koncepta : zapadni žanr) u kojem su sudjelovali profesori s Odsjeka za Filozofiju Sveučilišta u Poitiersu, pripadnici laboratorija MAPP ( « Métaphysique allemande et philosophie pratique », « Njemačka metafizika i praktična filozofija», EA 2626), Gilles Marmasse i Arnaud François. Projekt COGITO « Pisanje koncepta : zapadni žanr » projekt je u okviru francusko-hrvatskog partnerstva Hubert Curien (PHC), i financirala su ga ministarstva Republike Hrvatske i Republike Francuske : MZOS (RH), MEAE (F) i MESRI (F).
 • 2019.-2020. urednik prvog DOS-a (digitalnog obrazovnog sadržaja) za Francuski jezik za osnovnu i srednju školu, za 5. razred osnovne škole i za 1. razred srednje škole, i za početnike i za nastavljače, u sklopu projekta « e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (II. faza) » Nositelj projekta: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Izvođač : ALGEBRA d.o.o.
 • 2017. (svibanj), 2018. (svibanj) i 2019. (svibanj) projekt dr.sc. Sunnie Rucker-Chang, izv.prof. sa Sveučilišta u Cincinnatiju (Ohio, SAD), « Travel abroad », kolegij « Monsters ».
 • 2021. projekt dr.sc. Christophea Gagnea (Senior Language Teaching Officer in French) i Sveučilišta Cambridge (Churchill Colege, Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics) u stvaranju « Cambridge Collaborative A-level Resources for Languages » (CCARL) za francuski i njemački jezik.

 

UREDNIK

 • urednik, uz dr.sc. red.prof. Nenada Ivića, jednog (1) zbornika radova s međunarodnog znanstvenog skupa : Roland Barthes : Création, émotion, jouissance, Pariz, Classiques Garnier, coll. Rencontres (n° 274), 2017.
 • urednik erotske biblioteke u Profil international d.o.o. u kojoj je uredila tri (3) knjige.

 

STRUČNA DJELATNOST :

 • 12 stručnih članaka
 • prijevod 15 knjiga s francuskog na hrvatski jezik
 • za vrijeme šestomjesečnog Predsjedanja Republike Hrvatske Europskom Unijom (EU2020HR), jedan od dva prevoditelja MVEP-a (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova) za pisane prijevode s hrvatskog i engleskog na francuski jezik.

 

ČLANSTVO :

 • član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu (od prosinca 2018).
 • Od 2007./2008. do 2011./2012. član istraživačke skupine ITEM-CNRS Državnog centra za znanstvena istraživanja (Institut des textes & manuscrits modernes-Centre national de la recherche scientifique), «Genèse et autobiographie» (voditelj Philippe Lejeune, Catherine Viollet)
 • član znanstvenog vijeća međunarodne Frankofone organizacije za obrazovanje i istraživanje u humanističkim znanostima OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences Humaines).
 • predstavnik francuskog udruženja stručnjaka za 19. stoljeće (Société des études romantiques et dix-neuviémistes, SERD) za Hrvatsku.
 • član Društva hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)
 • član « Centre d’études gidiennes » na Sveučilištu Université de Lorraine (Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues, Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01).

 

ADMINISTRATIVNE DUŽNOSTI

 • Od akad.g. 2008. do 2012., četiri akademske godine, ISVU koordinator za Francuski jezik i književnost za preddiplomski i diplomski studij (ISVU 2008.-2012.)
 • Od akad.g. 2008./2009. vrši dužnost i ECTS koordinatora (ECTS 2008.-danas)
 • Od ak.g. 2014./2015. CEEPUS koordinator za Francuski jezik i književnost (CEEPUS 2014.-danas)

 

POPULARIZACIJA ZNANOSTI :

 • 9 gostovanja u emisijama Hrvatskog radija, 5 gostovanja u emisijama HTV-a i 1 gostovanje na Književnom petku.

 

IZBORNI KOLEGIJ U FAKULTETSKOJ PONUDI (diplomski studij):

MANJINSKI IDENTITETI U FRANCUSKOJ KNJIŽEVNOSTI: OD HOMOSEKSUALNOSTI DO GAY POKRETA

https://www.ffzg.unizg.hr/roman/manjinski-identiteti-u-francuskoj-knjizevnosti-od-homoseksualnosti-do-gay-pokreta/