Davor Gvozdić

 

KOLEGIJI

Portugalska fonetika i fonologija 2
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 5
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 6
Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2
Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4
Portugalski jezik 1

ŽIVOTOPIS  

Završio je diplomski sveučilišni studij portugalskih multidisciplinarnih studija. Upisao je sveučilišni doktorski program iz portugalskih studija, smjer portugalska lingvistika na sveučilištu Universidade Aberta u Lisabonu. Kao stipendist Instituta Camões, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Coimbri u Portugalu 2005. završio je jednogodišnji program Curso Superior de Língua e Cultura Portuguesas.

Od listopada 2008. do rujna 2018., kao nositelj stipendije Fernão Mendes Pinto portugalskog instituta Camões I. P., na Odsjeku za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru izvodi nastavu na kolegijima iz portugalskog jezika, lingvistike i književnosti. Od listopada 2015. do veljače 2019. radi kao vanjski suradnik na studiju portugalskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka 2019. zaposlen je na radnom mjestu lektora na Katedri za portugalski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obavljao je konsekutivni prijevod za Ministarstvo kulture RH, Predsjednika RH, Ustavni sud RH, Sabor RH, Vrhovni sud RH i Ministarstvo pravosuđa RH. Radi kao vanjski suradnik (audiovizualni prevoditelj) Službe prevođenja Hrvatske radiotelevizije.

BIBLIOGRAFIJA

Objavljeni članci

    1. Gvozdić, D. (2016), „Valha-nos o género discursivo: uma reflexão sobre classificação textual“, u Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu, Lanović, Nina ; Ljubičić, Maslina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, str. 285-301. ISBN 978-953-175-711-9.

2. Almeida, N. C. de, D. Gvozdić (2016.), „A tradução na didática de PLE como veículo de interculturalidade: estudo de caso“, u: Ramos J. C., Grauová, Š., Jindrová, J. (ur.): Língua portuguesa na Europa central: estudos e perspetivas, Charles University in Prague, Karulinum Press, str. 128‒142. ISBN 978-80-246-3147-9.

3. Gvozdić, D. (2007.), „Kratki portret portugalskog jezika“, u: „Svjetlo“ Časopis za kulturu, umjetnosti i društvena zbivanja br. 3-4, Karlovac, Matica hrvatska Ogranak Karlovac, str. 109‒117. ISSN – 0353-9180.

Koautorske knjige

Leko, K., R. Šušković-Stipanović, E. Krpan, M. Đurinović, D. Gvozdić (2004.), Scenski i koncertni prostori u Hrvatskoj, Biblioteka Kulturni razvitak – Velika edicija, knjiga 7, Ministarstvo kulture, Zagreb. ISBN 953-6240-30-0.

Objavljeni prijevodi

1. Payer, I, B. Krištofić, (2018.), Bem-vindo a Zagrebe, Capital da Croácia, Turistička zajednica grada Zagreba, Zagreb, prijevod s hrvatskog na portugalski: Davor Gvozdić. ISBN 978-953-228-104-0.

2. Maroević, T. (2004.), Desenho Croata Contemporâneo , Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb, prijevod s hrvatskog na portugalski: Davor Gvozdić. ISBN: 978-953-6240-89-0.

3. Young, S., (2006.), Moralni kapitalizam, Biblioteka Kaleidoskop, Zagreb, prijevod s engleskog na hrvatski: Davor Gvozdić. ISBN 953-98558-2-9.

Članci u tisku 

Gvozdić D., H. Batoreo “Como aprender a saudar e a agradecer em duas línguas? Trabalho com os corpora linguísticos em tradução: estudo contrastivo do discurso diplomático português – croata.“

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

    1. Gvozdić. D, Ćupurdija, D. Para que servem os agradecimentos? Os atos de agradecimento no contexto diplomático, međunarodni znanstveni skup V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Luzófonas da Europa Central e de Leste na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 29. rujna 2016..

2. Gvozdić D., Linguística Pragmática e tradução do humor: quando o lobo não conseguiu comer a avó em croata, međunarodni znanstveni skup V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Luzófonas da Europa Central e de Leste na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 30. rujna 2016.

3. Almeida, N. C. de, D. Gvozdić, A tradução na didática de PLE como veículo de interculturalidade: estudo de caso, međunarodni znanstveni skup IV Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste na sveučilištu Universidade Carolina (Češka Republika); 25. do 27. rujna 2014.

4. Gvozdić. D, H. Batoreo, Como aprender a saudar e a agradecer em duas línguas? Trabalho com os corpora linguísticos em tradução: estudo contrastivo do discurso diplomático português – croata, međunarodni znanstveni skup Jornadas de Linguística Eslava – 1º Encontro Nacional, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu, Portugal, 28. lipnja 2013.