Dr. sc. Nikica Talan, red. prof.

KOLEGIJI

  • Povijest portugalske književnosti 1
  • Povijest portugalske književnosti 2
  • Suvremena portugalska književnost 1
  • Suvremena portugalska književnost 2
  • Fernando Pessoa

ŽIVOTOPIS 

Nikica Talan rođen je 10. studenoga 1959. u Zagrebu. Osim u rodnome gradu, školovao se u Ljubljani i Lisabonu. Paralelno je studirao komparativnu književnost i filozofiju, te francuski, muzikologiju i orgulje. Na svim je studijskim grupama diplomirao tijekom 1983., odnosno 1984. Uz to je završio i slobodni dopunski studij portugalskog jezika i književnosti. Magistrirao je i doktorirao s područja luzitanistike (suvremeno portugalsko pjesništvo). Do zasnivanja radnog odnosa na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (u veljači 1992.) radio je uglavnom u tadašnjem Muzičkom obrazovnom centru, Obrazovnom centru za jezike i Klasičnoj gimnaziji. Od veljače 1992. do srpnja 1993. djeluje kao asistent, od srpnja te godine do prosinca godine 1997. kao docent, od prosinca spomenute godine do ožujka 2003. kao izvanredni, a od tada do danas kao redoviti profesor (od 2007. u trajnome zvanju) na Katedri za portugalski jezik, književnost i civilizaciju u okviru Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997 do 2019.. obnašao je i dužnost predstojnika spomenute Katedre. Otkako se sustavno bavi luzitanistikom, objavljeno mu je tristotinjak bibliografskih jedinica s područja portugalske odnosno luzofonoske književnosti, kulture i civilizacije, od čega 25 knjiga, šezdesetak znanstvenih radova, devedesetak stručnih, te oko 150 članaka u hrvatskim ili portugalskim enciklopedijama, leksikonima i novinama. Osim toga, u navedenom mu je razdoblju (u raznim hrvatskim književnim časopisima) izašlo i stotinjak kraćih književnih prijevoda (ciklusa pjesama, pripovijedaka itd.) te desetak knjiga prijevoda portugalske, brazilske i luzoafričke poezije ili proze. Težište Talanova znanstvenog interesa predstavljaju kulturno-povijesne veze Hrvatske i Portugala (odnosno bivših portugalskih kolonija), te suvremeno portugalsko pjesništvo. Dobar dio njegovih radova nastao je za potrebe portugalskoga časopisa „Brotéria“, a i većina knjiga što ih je napisao dvojezična je (na hrvatskom i portugalskom), kako bi bile dostupne ne samo našoj, nego i portugalskoj (odnosno luzofonoj) javnosti.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Knjige:

1. Hrvatska – Portugal, kulturno povijesne veze kroz stoljeća, Naklada Društva hrvatskih književnika, Zagreb, 1996, 490 str.
2. Hrvatska – Brazil, kulturno povijesne veze, Naklada Društva hrvatskih književnika, Zagreb, 1998, 352 str.
3. Pjesništvo Eugénia de Andradea i srednjovjekovna galješko-portugalska ljubavna lirika, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 302 str.
4. Pessoa, Fernando: Nije dosta otvoriti prozor, DHK – Hrvatski P. E. N. centar, Zagreb, 2001, 61 str. (prijevod, bilješke i komentar)
5. Luís Vaz de Camões: Kad Ljubav Razumom vođena bude, Ceres, Zagreb, 2002, 145 str. (prijevod tridesetak soneta s predgovorom od pedesetak stranica posvećenim Camõesovom životu i djelu te bilješkama uz svaki sonet)
6. Religiozno-metafizička problematika u pjesništvu Jorgea de Sene, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2003, 413 str.
7. Osnove gramatike portugalskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2003, 257 str.
8. Portugalsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004, 718 str.
9. Hrvatsko-portugalski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004, 552 str.
10. Povijest portugalske književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2004, 280 str.
11. Razvaline ljubavi (antologija najnovijeg portugalskog pjesništva), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004, 148 str.
12. U počast zelenoj papigi (antologija portugalske pripovijetke), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004, 206 str.
13. Raspušten ritam (antologija pjesništva brazilskog modernizma), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004, 316 str.
14. Suživot s Portugalom, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2005, 371 str.
15. U sjeni Pessoe (antologija portugalskog pjesništva dvadesetog stoljeća), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2005, 2 sveska (prvi sv. 690 str.; drugi sv. 706 str.)
16. Antónia Pusich: Vida e Obra, HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2006, 278 str.
17. Antónia Pusich: Život i djelo (prerađeno hrvatsko izdanje), HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2006, 270 str.
18. Povijest brazilske književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2008, 438 str.
19. Crna Euridika (antologija afričkog pjesništva portugalskog jezičnog izraza), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2009, 535 str.
20. Između Hrvatske i Portugala, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2009, 310 str.
21. Skinuo sam masku (antologija pjesničkog stvaralaštva Fernanda Pessoe), STEPress, Zagreb, 2010, 286 str.
22. Portugal (monografija), Školska knjiga, Zagreb, 2011, 338 str.
23. Fernando Pessoa: život, Disput, Zagreb, 2012, 255 str.
24. Fernando Pessoa: djelo, Disput, Zagreb, 2013, 367 str.
25.Uvod u afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza, Leykam international d. o. o., Zagreb, 2015, 367 str.

Znanstveni radovi:

1. “Na izvorima galješko-portugalskog trubadurizma”, “Književna smotra”, br. 73-76, Zagreb, 1989, str. 93-100.
2. “Religiozno-metafizička tendencija moderne portugalske poezije”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1990, str. 637-648.
3. “Anonimna srednjovjekovna portugalska proza”, “Marulić”, br. 2, Zagreb, 1991, str. 227-233.
4. “Renesansna portugalska religiozna proza”, “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1991, str. 499-505.
5. “Moderna portugalska poezija”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1991, str. 661-663.
6. “Proštenjarsko pjesništvo luzo-galjeških kanconijera”, “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1992, str. 439-443.
7. “Jorge de Sena kao pjesnik Transcendencije”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1992, str. 575-578.
8. “O Neotrovadorismo na Poesia de Eugénio de Andrade”, “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. XXXVIII, Zagreb, 1993, str. 91-119.
9. “Moderno brazilsko pjesništvo: preteče i ‘začinjavci’”, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1993, str. 941-959.
10. “Prvi hrvatski istraživač Amazone”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1993, str. 724-731.
11. “Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost”, “Književna smotra”, br. 92-94, Zagreb, 1994, str. 28-41.
12. “O Neotrovadorismo na Poesia de Eugénio de Andrade II”, “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. XL, Zagreb, 1995, str. 105-131.
13. “A Note on Croatia and the Portuguese Indies”, “Santa Barbara Portuguese Studies, vol. II, Santa Barbara, 1995, str. 204-212.
14. “Hrvati i ‘portugalske Indije’”, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1995, str. 1030-1037.
15. “Hrvatsko-portugalske književne veze tijekom posljednja dva stoljeća”, “Marulić”, br. 3, Zagreb, 1996, str. 494-502.
16. “Relações histórico-culturais croato-lusitanas”, “Brotéria”, br. 1 (vol. 143), Lisabon, 1996, str. 33-56.
17. “A recepção da literatura portuguesa na Croácia durante os dois últimos séculos” (prerađen i proširen članak), “Brotéria”, br. 5 (vol. 143), Lisabon, 1996, str. 433-444.
18. “Život i djelo Luísa Vaza de Camõesa I” (neki u nas dosad nepoznati elementi Camõesove biobibliografije), “Marulić”, br. 1, Zagreb, 1996, str. 84-101.
19. “Život i djelo Luísa Vaza de Camõesa II”, “Marulić”, br. 2, Zagreb, 1996, str. 292-306.
20. “Fernando Pessoa u hrvatskoj (prijevodnoj) književnosti”, “Književna smotra”, br. 100, Zagreb, 1996, str. 23-40.
21. “A Problemática Metafísico-Religiosa na Poesia de Jorge de Sena I”, “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. XLI, Zagreb, 1996, str. 145-185.
22. “Jorge de Sena: egzil kao bio(biblio)grafska sudbina”, “Književna smotra”, br. 104-105, Zagreb, 1997, str. 131-136.
23. “Hrvatsko-brazilske kulturne i povijesne veze kroz stoljeća I”, “Marulić”, br. 3, Zagreb, 1998, str. 536-546.
24. “Hrvatsko-brazilske kulturne i povijesne veze kroz stoljeća II”, “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1998, str. 714-744.
25. “Hrvatsko-brazilske kulturne i povijesne veze kroz stoljeća III”, “Marulić”, br. 3, Zagreb, 1998, str. 934-967.
26. “A Problemática Metafísico-Religiosa na Poesia de Jorge de Sena II”, “Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia”, vol. XLIII, Zagreb, 1998, str. 137-160.
27. “Livro Insigne das Flores e Perfeições das Vidas dos Gloriosos Sanctos do Velho e do Novo Testamento de Marko Marulić”, “Revista Portuguesa de Humanidades”, vol. 2, Braga, 1998, str. 241-267.
28. “Svijet kao zagonetka u pjesništvu p. Antónia Vieire”, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1999, str. 1180-1189.
29. “A Problemática Metafísico-Religiosa na Poesia de Jorge de Sena III”, “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. XLIV, Zagreb, 1998, str. 123-145.
30. “Brazil u hrvatskoj (prijevodnoj) književnosti”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1999, str. 934-956.
31. “O Arquétipo da Água no Romance Maio, Mês de Maria, de Boaventura Cardoso”, “Revista Portuguesa de Humanidades”, vol. 3, Braga, 1999, str. 317-324.
32. “Portugalski prijevod Marulićeve Institucije s osobitim obzirom na poglavlje ‘O gajenju istine i izbjegavanju laži’“, “Colloquia Maruliana”, br. VIII, Split, 1999, str. 121-136.
33. “O tratamento da guerra civil portuguesa (1820-1834) na Biographia de Antonio Pusich”, “Brotéria”, vol. 150, Lisabon, 2000, str. 375-382.
34. “Suvremeno portugalsko pjesništvo poslijepessoanskog razdoblja”, “Književna smotra”, br. 115-116, Zagreb, 2000, str. 103-110.
35. “Pjesništvo brazilskog modernizma”, “Književna smotra”, br. 118, Zagreb, 2000, str. 105-117.
36. “Dva i pol stoljeća brazilskog romana”, “Književna smotra”, br. 118, Zagreb, 2000, str. 119-132.
37. “Portugalski roman devedesetih”, “Književna smotra”, br. 120-121, Zagreb, 2001, str. 31-38.
38. “A Problemática Metafísico-Religiosa na Poesia de Jorge de Sena IV”, “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. XLVI, Zagreb, 2000-2001, str. 327-354.
39. “História de Portugal escrita pelo croata Adalbert Adam Barić (1742-1813)”, “Brotéria”, vol. 156, Lisabon, 2003, str. 489-496.
40. “Sobre uma tradução croata de cinco sermões do P. A. Vieira do ano de 1764”, “Brotéria”, vol. 157, Lisboa, 2003, str. 75-80.
41. “Antičke varijacije” suvremenog portugalskog pjesništva”, “Književna smotra”, br. 128-129, Zagreb, 2003, str. 113-116.
42. “Sv. Franjo Ksaverski i “portugalske Indije”, Marulić”, br. 1, Zagreb, 2004, str. 28-32.
43. “Život i djelo Antuna Pušića (I.)”, “Marulić”, br. 2, Zagreb, 2005, str. 242-259.
44. “Život i djelo Antuna Pušića (II.)”, “Marulić”, br. 3, Zagreb, 2005, str. 440-449.
45. “Antónia Gertrudes Pusich: pioneira do jornalismo feminino em Portugal” (I), u: “Brotéria”, br. 4, vol. 161, Lisabon, 2005, str. 225-241.
46. “Antónia Gertrudes Pusich: pioneira do jornalismo feminino em Portugal” (II) u: “Brotéria”, br. 5, vol. 161, Lisabon, 2005, str. 353-365.
47. “Antónia Gertrudes Pusich: pioneira do jornalismo feminino em Portugal” (III), “Brotéria”, br. 6, vol. 161, Lisabon, 2005, str. 455-472.
48. “’Portugalski dnevnik’ gradišćanskoga Hrvata – ‘indologa’ Ivana Filipa Vesdina (1748. – 1806.)” (I), u: Marulić”, br. 3, Zagreb, 2006, str. 461-477.
49. “’Portugalski dnevnik’ gradišćanskoga Hrvata – ‘indologa’ Ivana Filipa Vesdina (1748. – 1806.)” (II), u: Marulić”, br. 4, Zagreb, 2006, str. 665-685.
50. “In memoriam à esquecida Antónia Gertrudes Pusich”, u: “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. L, Zagreb, 2006, str. 145-192.
51. “O indiólogo croata Ivan Filip Vesdin (1748-1806) e as Índias Portuguesas’“, u: “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, vol. LI, Zagreb, 2006, str. 57-101.
52. “Portugal – ‘obećana zemlja(?)’“ (I), u: “Marulić”, br. 3, 2007, str. 476-494.
53. “Portugal – ‘obećana zemlja(?)’“ (II), u: “Marulić”, br. 4, 2007, str. 678-696.
54. “Portugal – ‘obećana zemlja(?)’“ (III), u: “Marulić”, br. 5, 2007, str. 908-928.
55. “O indiólogo croata Ivan Filip Vesdin I”, u: “Brotéria”, br. 1, vol. 165, Lisabon, 2007, str. 41-56.
56. “O indiólogo croata Ivan Filip Vesdin II”, u: “Brotéria”, br. 2-3, vol. 165, Lisabon, 2007, str. 169-191.
57. “Portugalski folklor”, u: “Marulić”, br. 6, 2007, str. 1054-1083.
58. “More u portugalskoj i brazilskoj književosti”, “Književna smotra”, br. 145, Zagreb, 2007, str. 15-27.
59. “Život i djelo Antónije Gertrudes Pusich u kontekstu portugalske književnosti XIX. stoljeća“, Romantizam i pitanja modernoga subjekta (ur. Josip Užarević), Disput, Zagreb, 2008, str. 209-256.
60. “Luzoafrička književnost osamdesetih”, “Književna smotra”, br. 152, Zagreb, 2009, str. 93-103.
61. “Sveto govorništvo (kao književna vrstaI u portugalskoj i brazilskoj književnosti”, “Dometi”, br. 1-2, Rijeka, 2012, str. 86-115.
62. “Hrvatski ‘gastarbajteri’ u službi portugalske krune”, “Hrvatska revija”, br. 4, Zagreb, 2012, str. 70-83.
63. „Glazba u portugalskoj književnosti: književnost u portugalskoj glazbi“, u Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. Rođendanu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, Zagreb, 2018, str. 641-657.
64. „Putopis kao modus vivendi portugalske i (luzo-)brazilske književnosti kroz stoljeća“, „Književna smotra“, br. 194(4), Zagreb, 2019, str. 61-81.

Ostali radovi:

a) Stručni:

1. “Eugénio de Andrade: u potrazi za izgubljenim čovjekom”, “Pitanja”, br. 5-6, Zagreb, 1988, str. 180-181.
2. “Jorge de Sena: pjesnik kao svjedok”, “Forum”, br. 7-8, Zagreb, 1990, str. 41-45.
3. “‘Trijumfalna oda’ Álvara de Camposa (Fernanda Pessoe)”, “Republika”, br. 11-12, Zagreb, 1990, str. 156-159.
4. “Fernando Pessoa: u bijegu od izgubljenog identiteta”, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1990, str. 767-769.
5. “Alexandre O’Neill – prozelit i disident portugalskog modernizma”, “15 dana”, br. 8, Zagreb, 1990, str. 30-31.
6. “‘Dubrovačka romanca’ D. M. Ferreire”, “Dubrovnik”, br. 2, Dubrovnik, 1991, str. 102-104.
7. “Fernando Pessoa ili četiri lica jednog pjesnika”, “Mogućnosti”, br. 5–6-7, Split, 1991, str. 495-499.
8. “Fernando Pessoa – ortonim s maskom”, “Mogućnosti”, br. 5–6-7, Split, 1991, str. 500-501.
9. “‘Odvojene pjesme Alberta Caeira”, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 512-513.
10. “‘Ode’ Ricarda Reisa”, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 532-533.
11. “Álvaro de Campos – promotor luzitanskog avangardizma”, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 544-545.
12. “‘Svadbena pjesan’ Fernanda Pessoe”, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 578-580.
13. “‘Prvi Faust’ Fernanda Pessoe”, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 591-594.
14. “Fernando Pessoa i ‘Tajna udruženja’”, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 639-641.
15. “Florbela Espanca: posljednja ukleta pjesnikinja Iberije”, “Forum”, br. 3-4, Zagreb, 1992, str. 383-387.
16. “Camilo Pessanha, simbolist ‘malgré lui’”, “Forum”, br. 7-9, Zagreb, 1992, str. 57-62.
17. “Varoška ljubav na luzitanski način”, “Književna smotra”, br. 89, Zagreb, 1993, str. 53-56.
18. “O poeziji Antónia Ramosa Rose”, “Književna smotra”, br. 90, Zagreb, 1993, str. 55-56.
19. “Suvremena portugalska poezija”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 177-187.
20. “Estetske znatiželje Antónia Botta”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 188-189.
21. “Sophia de Mello Breyner Andresen: klasik luzitanskog avangardizma”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 197-198.
22. “Eugénio de Andrade: pjesnik kao ‘homo amans’”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 213-214.
23. “Maria Teresa Horta: pjesništvo kao feministički manifest”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 233-234.
24. “Carlos Drummond de Andrade – klasik suvremenog brazilskog pjesništva”, “15 dana” , Zagreb, 1993, str. 24-25.
25. “Tomaz Kim, Jorge de Sena i Carlos de Araújo: Pjesništvo u emigraciji”, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 1993, str. 11-13.
26. “Ronald de Carvalho, Cassiano Ricardo i Jorge de Lima: Tri barda modernog brazilskog pjesništva”, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 1993, str. 24-28.
27. “Oswalde de Andrade, Menotti del Picchia i Mário de Andrade: Herojska faza brazilskog modernizma”, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 1993, str. 39-43.
28. “Guilherme de Almeida: ‘Brazilstvenost prije svega’”, “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1993, str. 574-576.
29. “Murilo Mendes”, “Forum”, br. 1-3, Zagreb, 1993, str. 67-70.
30. “Brazilski kvartet: četvorica brazilskih pjesnika (Tasso de Silveira, Sérgio Milliet, Augusto F. Schmidt, J. Cabral de Melo Neto)”, “Forum”, br. 4-6, Zagreb, 1993, str. 285-289.
31. “Carlos Drummond de Andrade”, “Forum”, br. 10-12, Zagreb, 1993, str. 737-742.
32. “David Mourão Ferreira ili klasik ‘ex privata’”, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 1994, str. 202-204.
33. “Preporoditelj portugalske pripovijetke”, “Forum”, br. 3-4, Zagreb, 1994, str. 294-208.
34. “Suvremeno angolsko pjesništvo”, “Forum”, br. 7-8, Zagreb, 1994, str. 543-549.
35. “Dekadentna proza Fialha d’Almeide”, “Forum”, br. 9-10, Zagreb, 1994, str. 647-651.
36. “‘Moje ljubavi’ Trindadea Coelha”, “Forum”, br. 11-12, Zagreb, 1994, str. 863-866.
37. “Portugalsko pjesništvo šezdesetih”, “Književna smotra”, br. 96-97, Zagreb, 1995, str. 173-174.
38. “Motiv jelena u ljubavnoj popijevci Pêra Meoga”, “Književna smotra”, br. 98, Zagreb, 1995, str. 47-49.
39. “Irene Lisboa”, “Rival”, br. 4, Rijeka, 1995, str. 96.
40. “Manuel da Fonseca”, “Rival”, br. 4, Rijeka, 1995, str. 101-102.
41. “Ana Hatherly”, “Rival”, br. 4, Rijeka, 1995, str. 106-107.
42. “Manuel Bandeira – začetnik modernog brazilskog pjesništva”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 47, Zagreb, 1995, str. 118-120.
43. “Raul Bopp – pjesnik brazilskih favela i prašuma”, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 47, Zagreb, 1995, str. 164-166.
44. “José Blanc de Portugal: pjesnik kao glasnik Transcendencije”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1995, str. 815-816.
45. “‘Senzacionizam’ Álvara de Camposa / F. Pessoe”, “Hrvatsko slovo”, br. 2, Zagreb, 5. svibnja 1995, str. 11.
46. “Engleski soneti Fernanda Pessoe”, “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1996, str. 671-674.
47. “Antero de Quental: od pozitivista do mistika”, “Rival”, br. 1, Rijeka, 1996, str. 3-8.
48. “Florbela Espanca: Samoubojstvo kao (bio)bibliografska opsesija”, “Dometi”, br. 7-12, Rijeka, 1996, str. 125-128.
49. “Tri kapverdska pjesnika (Jorge Barbosa, António Pedro, Daniel Filipe)”, “Dometi”, br. 7-12, Rijeka, 1996, str. 139-143.
50. “Kratka povijest Romanskoga seminara (Odsjeka za romanistiku) Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu I”, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1997, str. 1200-1209.
51. “Kratka povijest Romanskoga seminara (Odsjeka za romanistiku) Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu II”, “Marulić”, br. 1, Zagreb, 1998, str. 41-47.
52. “Zaboravljeni Castro”, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1998, str. 1181-1184.
53. “Tri pjesnika portugalskog Novog kanconijera: J. J. Cochofel, R. de Carvalho, F. J. Tenreiro”, “Rival”, br. 1-2, Rijeka, 1999, str. 171-174.
54. “Suvremeno portugalsko pjesništvo”, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 1-2.
55. “Labuđi pjev Fernanda Pessoe (ortonim)”, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 3.
56. “Tri pjesnika portugalskog neorealizma: Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Fernando Namora”, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 10-14.
57. “Četiri portugalska neorealista: Carlos de Oliveira, Egito Gonçalves, Pedro da Silveira i António Reis”, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 33-37.
58. “Álvaro Feijó: neorealizam kao utopija”, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 57-59.
59. “Četiri portugalska nadrealista: Mário Cesariny de Vasconcelos, António Aragão, Fernando Lemos i António Maria Lisboa”, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 74-81.
60. “Luzitanski kvartet (četiri portugalska pjesnika tzv. ‘prijelaza’: António Rebordão Navarro, Fernando Assis Pacheco, Alberto Pimenta i Armando Carvalho)”, “Republika”, br. 3-4, Zagreb, 2000, str. 109-111.
61. “Dva ‘mistika’ suvremenog portugalskog pjesništva”, “Marulić”, br. 1, Zagreb, 2000, str. 62-63.
62. “Četiri klasika portugalskog modernizma: Vitorino Nemésio, Miguel Torga, José Saramago, António Manuel Couto Viana”, “Dubrovnik”, br. 1-2, Dubrovnik, 2000, str. 367-372.
63. “Portugalsko pjesništvo devedesetih”, “Rival”, br. 1-2, Rijeka, 2000, str. 125-126.
64. “Portugalsko pjesništvo osamdesetih”, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 2000, str. 83-84.
65. “Tri barda portugalskog modernizma: Mário de Sá-Carneiro, Almada Negrreiros, José Régio”, “Dubrovnik”, br. 3, Dubrovnik, 2001, str. 151-153.
66. “Marko Marulić e Portugal” u: “O humanista croata Marko Marulić”, Književni krug Split, Biblioteca Nacional de Lisboa, Split, 2001., str. 11-12.
67. “Dva barda modernog portugalskog pjesništva: António Gedeão i Ruy Cinatti”, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2001, str. 27-30.
68. “Luzitanski kvartet – četiri suvremena portugalska pjesnika: V. Miranda, N. de Sampayo, A. L. Moita i J. F. Fafe”, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2001, str. 48-51.
69. “Egzistencijalizam i eros”, “Mogućnosti”, br. 1-3, Split, 2002, str. 56-59.
70. “Suvremeno portugalsko pjesništvo III”, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2002, str. 1-44.
71. “Almeida Garrett: preporoditelj portugalskog jezika i književnosti”, “Marulić”, br. 2, Zagreb, 2004, str. 256-260.
72. “Angolsko pjesništvo dvadesetog stoljeća”, “Dubrovnik”, br. 1, Dubrovnik, 2004, str. 145-206.
73. “Afričko pjesništvo portugalskog jezičnog izraza”, “Književna smotra”, br. 131, Zagreb, 2004, str. 79-98.
74. “Portugalsko pjesništvo sedamdesetih: Al Berto, Nuno Júdice, Joaquim Pessoa, Hélder Moura Pereira”, “Književna smotra”, br. 134, Zagreb, 2004, str. 105-106.
75. “Eça de Queirós: velemajstor portugalske pripovijetke”, u: Eça de Queiros: Odabrane pripovijetke, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2005, str. 133-138.
76. “Kapverdsko pjesništvo dvadesetog stoljeća”, u: “Dubrovnik”, br. 4, Dubrovnik, 2005, str. 105-106.
77. “Četiri klasika kapverdskog pjesništva: Osvaldo Alcântara, Manuel Lopes, António Nunes i Aguinaldo Fonseca”, u: “Dubrovnik”, br. 4, Dubrovnik, 2005, str. 107-108.
78. “Kapverdski kvartet: Teobaldo Virgínio, Gabril Mariano, Ovídio Martins i Corsino Fortes”, u “Dubrovnik”, br. 4, Dubrovnik, 2005, str. 126-127.
79. “Četiri suvremena pjesnika: Onésimo Silveira, João Vário, Osvaldo Osório i Arménio Vieira”, u: “Dubrovnik”, br. 4, Dubrovnik, 2005, str. 146-147.
80. “Gvinejski duo: Vasco Cabral i Hélder Proença”, u: “Mogućnosti”, br. 4-6, Split, 2007, str. 46-47.
81. “Gvinejski kvartet: Amílcar Cabral, Pascoal d’ Artagnan Aurigemma, António Soares Lopes Júnioer i Agnelo Regalla”, u: “Mogućnosti”, br. 4-6, Split, 2007, str. 65-66.
82. “Gvinejski kvintet: Nagib Farid Said Jauad, Jorge Cabral, Félix Sigá, Domingas Samy i Francisco Conduto”, u: “Mogućnosti”, br. 4-6, Split, 2007, str. 84-85.
83. “The Hispanic-American Cultural-Historical Travelling Trifles of Mirjana Polić-Bobić“, „Most“ („Bridge“), br. 3-4, Zagreb, 2009., str. 130-132.
84. “Tri pjesnika brazilskoga modernizma – Cecília Meireles, João Cabral de Melo Neto, Vinicius de Moraes”, u: “Dubrovnik”, br. 2, Dubrovnik, 2011, str. 210-214.
85. “Dva barda brazilskog postmodernizma: Carlos Souto Pena Filho i Francisco de Oliveira Carvalho”, “Književna smotra”, br. 167, Zagreb 2013, str. 107-114,
86. “Luís Vaz de Camões: ‘Luzitanci'” (recenzija Tomasovićeva prijevoda istoimene Camõesove epepeje), “Mogućnosti”, br. 1-3, Split, 2014, str. 125-130.
87. “Tri pjesnika brazilskog postmodernizma: Octávio Mora, Telmo Fontes Padilha i César Leal”, u: “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2014, str. 109-111.
88.”Tri brazilske pjesnikinje: Lupe Cotrim Garaude Gianotti, Stella Leonardos i Lara de Lemos”, u: “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 2015, str. 129-132.
89. “Brazilski naraštaj sedamdesetih”, u: “Zbornik Trećeg programa Hrvatskog radija”, br. 88, Zagreb, 2016, str. 28-29, 43-44, 57-58, 71-72, 86-88.
90. “(Ne)dovršeni brazilski svjetovi Drage Štambuka”, u: “Hrvatska revija”, br. 4, Zagreb, 2017, str. 26-31.
91.„Brazilski naraštaj osamdesetih (prvi dio): Rubens Rodrigues Torres Filho, Antonio Fernando de Franceschi i Lu Menezes“, u: „Republika“, br, 76, Zagreb, 2020., str. 114-133.
92. „’Bankrotirano’ (?!) sonetno bogotražiteljstvo europskog (pred)egzistencijalista Antera de Quentala na raspuklinama portugalskog teističko- a(n)t(it)estičkog fanatizma ili Noć svjetlija od dana (uz istoimenu knjigu prepjeva Quentalovih soneta, u izboru i prijevodu Meri Grubić Videc, Biakova, Zagreb, 2018“), Književna smotra, br. 194(4), Zagreb, 2019., str. 137-140.

b) Recenzije, prikazi, osvrti, članci u leksikonima, enciklopedijama i sl.

1. “Hrvatsko galantno pjesništvo u europskom kontekstu ili europski kontekst u hrvatskom galantnom pjesništvu”, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1993, str. 819-23.
2. “Pjesnik kao domišljatelj”, “Marulić”, br. 1, Zagreb, 1994, str. 163-164.
3. “Hrvatska kroz kulturu (Dani hrvatske kulture u Portugalu)”, “Hrvatsko slovo”, br. 7, Zagreb, 1995, str. 16-17.
4. “Šaljivo podnevlje sljepila” (José Saramago: Ogled o sljepoći), “Vjesnik”, Zagreb, 20. lipnja 1996, str. 22.
5. “Uspomene koje neću zapisati” (Jorge Amado: Obalna plovidba), “Vjesnik”, Zagreb, 12. rujna 1996, str. 22.
6. “Suživot s Portugalom”, “Vijenac”, br. 97, Zagreb, 2. listopada 1997, str. 18.
7. “O Pessoi nikad dovoljno…”, “Vijenac” br. 105, Zagreb, 15. siječnja 1998, str. 11.
8. “Od bravara do nobelovca (José Saramago)”, “Večernji list” od 11. listopada 1998, str. 16.
9. 54 članka u Leksikonu stranih pisaca, Školska knjiga, Zagreb 2001. (tekstovi posvećeni luzofonim autorima i djelima)
10. 12 članaka u Portugalsko-brazilskoj enciklopediji kulture (Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura), Lisabon – São Paulo, 1998-2002. (tekstovi posvećeni hrvatskim autorima i djelima)
11. stotinjak članaka u Hrvatskoj enciklpediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz Zagreba

c) Književni prijevodi:

Knjige:

1. Slavenka Drakulić: Como se eu não existisse, Edições Asa, Porto, 2002, str. 141 (prijevod romana Kao da ne postojim S. Drakulić)
2. Eça de Queirós: Relikvija, Hrvatsko filološko društvo – Disput, Zagreb, 2004, 257 str. (prijevod romana i bilješka o autoru)
3. Eça de Queiros: Odabrane pripovijetke, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2005, 132 str. (prijevod zbirke pripovijedaka)
4. Camilo Castelo Branco: Kobna ljubav, Hrvatsko – filološko društvo – Disput, Zagreb, 2006, 211 str. (prijevod romana i bilješka o autoru)
5. Florbela Espanca: Maske sudbine, Hrvatsko – filološko društvo – Disput, Zagreb, 2006, 122 str. (prijevod zbirke pripovijedaka i bilješka o autorici)
6. Dulce Maria Cardoso: Moje suosjećanje, Hrvatsko – filološko društvo – Disput, Zagreb, 2011, 332 str. (prijevod romana i bilješka o autorici)
7. Eça de Queirós: Grad i planine, Matica hrvatska, Zagreb, 2016, 287 str. (prijevod romana i bilješka o autoru)

d) Ostali prijevodi:

1. “Šest pjesama najpopularnijeg portugalskog pjesnika” (prijevod ciklusa pjesama Eugénia de Andradea), “Pitanja”, br. 5-6, Zagreb, 1988, str. 182-183.
2. “Kruna zemlje” (prijevod ciklusa pjesama Jorgea de Sene), “Forum”, br 7-8, Zagreb, 1990, str. 46-59.
3. Prijevod poeme “Trijumfalna oda” Fernanda Pessoe, “Republika”, br. 11-12, Zagreb, 1990, str. 160-166.
4. Prijevod ciklusa pjesama ortonima Fernando Pessoa, “Marulić”, br. 6, Zagreb, 1990, str. 32-35.
5. Prijevod ciklusa pjesama Alexandrea O’Neilla, “15 dana”, br. 8, Zagreb, 1990, str. 32-35.
6. Prijevod “Dubrovačke romance” Davida Mourãoa Ferreire, “Dubrovnik”, br. 2, Dubrovnik, 1991, str. 96-101.
7. Prijevod izabranih pjesama ortonima Fernando Pessoa, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 502-511.
8. Prijevod ciklusa “Odvojene pjesme” Alberta Caeira (Fernanda Pessoe), “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 514-531.
9. Prijevod ciklusa oda Ricarda Reisa (Fernanda Pessoe), “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 534-543.
10. Prijevod ciklusa pjesama Álvara de Camposa (Fernanda Pessoe), “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 546-577.
11. Prijevod poeme “Svadbena pjesan” Fernanda Pessoe, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 581-590.
12. Prijevod Prvog Fausta (“Bilješki za dramsku poemu”) Fernanda Pessoe, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 595-637.
13. Prijevod teksta “Tajna udruženja” Fernanda Pessoe, “Mogućnosti”, br. 5-6-7, Split, 1991, str. 642-645.
14. Prijevod ciklusa soneta Florbele Espance, “Forum”, br. 3-4, Zagreb, 1992, str. 388-393.
15. “Klepsidra” (prijevod ciklusa pjesama Camila Pessanhe), “Forum”; br. 7-9, Zagreb, 1992, str. 51-56.
16. “Nad licem zemlje” (prijevod ciklusa pjesama Antónia Ramosa Rose), “Književna smotra”, br. 90, Zagreb, 1993, str. 57-61.
17. “Mi” (prijevod stihova Guilhermea de Almeide), “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1993, str. 576-577.
18. “Ljubiti učimo ljubeći” (prijevod ciklusa pjesama Carlosa Drummonda de Andradea), “15 dana”, br. 2, 1993, str. 26-29.
19. Prijevod ciklusa pjesama Tomaza Kima, Jorgea de Sene i Carlosa de Araúja, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 1993, str. 14-23.
20. Prijevod ciklusa pjesama Ronalda de Carvalha, Cassiana Ricarda i Jorgea de Lime, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 1993, str. 29-38.
21. Prijevod ciklusa pjesama Oswalda de Andradea, Menottia del Picchie i Mária de Andradea, “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 1993, str. 44-53.
22.. “Svijet zagonetka” (prijevod ciklusa pjesama Murila Mendesa), “Forum”, br. 1- 3, Zagreb, 1993, str. 56-66.
23. Prijevod ciklusa pjesama Tassa da Silveire, Sérgia de Millieta, Augusta F. Schmidta i J. Cabrala de Melo Neta, “Forum”, br. 4-6, Zagreb, 1993, str. 290-306.
24. “Ruža naroda” (ciklus pjesama Carlosa Drummonda de Andradea), “Forum”, br. 10-12, zagreb, 1993, str. 743-756.
25. “Estetske znatiželje” (ciklus pjesama Antónia Botta), “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 190-196.
26. “Tijelo uz tijelo” (ciklus pjesama Sophie de Mello Breyner Andresen), “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 199-212.
27. “Ruke i plodovi” (ciklus pjesama Eugénia de Andradea), “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 215-225.
28. “Nastanjena ljubav” (ciklus pjesama Marie Terese Horte), “Treći program Hrvatskog radija”, br. 41, Zagreb, 1993, str. 235-244.
29. “Naše vrijeme” (prijevod stihova Carlosa Drummonda de Anradea), “Književna smotra”, br. 91, Zagreb, 1994, str. 152-156.
30. Prijevod dviju pripovijedaka Eçe de Queirósa (“Dojilja” i “Fra Genebro”), “Forum”, br. 3-4, Zagreb, 1994, str. 194-203.
31. Prijevod stihova četiriju suvremenih angolskih pjesnika (Agostinho Netto, Tadeu Sicato, Costa Andrade i Manuel Rui), “Forum”, br. 7-8, Zagreb, 1994, str. 550-568.
32. Prijevod dviju pripovijedaka Fialha d’Almeide (“Božićna priča”, “Junci”), “Forum”, br. 9-10, Zagreb, 1994, str. 636-646.
33. Prijevod dviju pripovijedaka Trindadea Coelha (“Vae victis”, “Manuel Maçores”), “Forum”, br. 11-12, Zagreb, 1994, str. 850-862.
34. “In memoriam memoriae” (prijevod ciklusa pjesama Davida Mourãoa Ferreire), “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 1994, str. 205-212.
35. Prijevod ciklusa pjesama Irene Lisboa, “Rival”, br. 4, Rijeka, 1995, str. 97-100.
36. Prijevod ciklusa pjesama Manuela da Fonsece, “Rival”, br. 4, Rijeka, 1995, str. 103-105.
37. Prijevod ciklusa pjesama Ane Hatherly, “Rival”, br. 4, Rijeka, 1995, str. 108-110.
38. Prijevod stihova najpoznatijih portugalskih pjesnika šezdesetih godina, “Književna smotra”, br. 96-97, Zagreb, 1995, str. 175-180.
39. “Jelen na studencu” (prijevod ciklusa pjesama Pêra Meoga), “Književna smotra”, br. 98, Zagreb, 1995, str. 50-51.
40. Prijevod stihova Joséa Blanca de Portugal, “Marulić”, br. 5, Zagreb, 1995, str. 817-819.
41. Prijevod ciklusa pjesama Manuela Bandeire, “Treći program Hrvatskog radija”, br. 47, Zagreb, 1995, str. 120-129.
42. “Šifrirana šuma” (prijevod ciklusa pjesama Raula Boppa), “Treći program Hrvatskog radija”, str. 166-177.
43. “U jezivoj noći, naravnom sržištu svih noći…” (prijevod ciklusa pjesama Álvara de Camposa, odnosno Fernanda Pessoe), “Hrvatsko slovo”, br. 2, Zagreb, 5. svibnja1995, str. 10-11.
44. Prijevod pripovijetke “Garavac” Miguela Torge, “Hrvatsko slovo”, br. 4, Zagreb, 19. svibnja 1995, str. 12.
45. “Otok istinskoga križa” (prijevod stihova Manuela Bandeire i Carlosa Drummonda de Andradea), “Hrvatsko slovo”, br. 9, Zagreb, 23. lipnja 1995, str. 11.
46. “Tko uvidi, gospo, lijeposti klicu…” (prijevod ciklusa soneta Luísa Vaza de Camõesa), “Hrvatsko slovo”, br. 40, Zagreb, 26. siječnja 1996, str. 11.
47. “Preobrazbe” (prijevod ciklusa pjesama Eugénia de Andradea), “Hrvatsko slovo”, br. 50, 5. travnja 1996, str. 11.
48. Prijevod pripovijetke “Litanije” Miguela Torge, “Hrvatsko slovo”, br. 56, Zagreb, 17. svibnja 1996, str. 10.
49. Prijevod poeme “Na kraju krajeva” Álvara de Camposa (Fernanda Pessoe), “Hrvatsko slovo”, br. 64, Zagreb, 12. srpnja 1996, str. 11.
50. Prijevod pripovijetke “Nije sve ni povijest” Davida Mourãoa Ferreire, “Hrvatsko slovo”, br. 67, Zagreb, 2. kolovoza 1996, str. 10.
51. “Okomita žudnja” (prijevod ciklusa pjesama Albana Martinsa), “Hrvatsko slovo”, br. 88, Zagreb, 27. prosinca 1996, str. 11.
52. Prijevod ciklusa engleskih soneta Fernanda Pessoe, “Marulić”, br. 4, Zagreb, 1996, str. 675-679.
53. Prijevod ciklusa soneta Antera de Quentala, “Rival”, br. 1, Rijeka, 1996, str. 9-13.
54. Prijevod pripovijetke “Strast Manuela Garcie” Florbele Espance, “Dometi”, br. 7-12, Rijeka, 1996, str. 129-137.
55. Prijevod pjesama triju kapverdskih pjesnika (Jorge Barbosa, António Pedro, Daniel Filipe)”, “Dometi”, br. 7-12, Rijeka, 1996, str. 145-154.
56. Prijevod pjesama Carlosa Alberta de Lacerde (“Dvosjekle tišine”), “Hrvatsko slovo” br. 93, Zagreb, 31. siječnja 1997, str. 11.
57. Prijevod pjesama Antónia Gedeãoa (“Alkemičar”), “Hrvatsko slovo” od 7. ožujka 1997, str. 11.
58. Prijevod pripovijetke “Svratište” Raula Brandãoa, “Hrvatsko slovo” od 28. ožujka 1997, str. 10.
59. Prijevod pripovijetke “Capangala ne odgovara” Jorge de Sene, “Književna smotra”, br. 104-105, Zagreb, 1997, str. 137-140.
60. Prijevod pripovijetke “Razbojnici” Jorge de Sene, “Književna smotra”, br. 104-105, Zagreb, 1997, str. 140-143.
61. Prijevod pripovijetke “U počast zelenoj papigi” Jorge de Sene, “Književna smotra”, br. 104-105, Zagreb, 1997, str. 144-150.
62. Prijevod pripovijetke “Zelena filozofija” Agustine Besse Luís, “Marulić”, br. 1, Zagreb, 1998, str. 94-97.
63. Prijevod pjesama Vítora Matosa e Sá (“Na prijevoju nade”), “Hrvatsko slovo”, br. 157, Zagreb, 24. travnja 1998, str. 11.
64. Prijevod pjesama Luize Neto Jorge (“Letljivi letač”), “Hrvatsko slovo”, br. 176, Zagreb, 4. rujna 1998, str. 11.
65. Prijevod pjesama Luísa Filipea Sarmenta (“Pjesme noći”), “Europski glasnik”, br. 4, Zagreb, 1999, str. 927-932.
66. Prijevod pjesama Elise Lucinde (“Naličnost”), “Europski glasnik”, br. 4, Zagreb, 1999, str. 933-943.
67. Prijevod pjesama triju pjesnika portugalskog Novog kanconijera, “Rival”, br. 1-2, Rijeka 1999, str. 175-194.
68. Prijevod pjesama Fernanda Pessoe (“Labuđi pjev”), “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 4-9.
69. Prijevod pjesama triju pjesnika portugalskog neorealizma (Joaquim Namorado, Mário Dionísio , Fernando Namora), “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 15-32.
70. Prijevod pjesama četiriju portugalskih neorealista (Carlos de Oliveira, Egito Gonçalves, Pedro da Silveira i António Reis), “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 38-56.
71. Prijevod pjesama Álvara Feijó, “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 60-73.
72. Prijevod pjesama četiriju portugalskih nadrealista (Mário Cesariny de Vasconcelos, António Aragão, Fernando Lemos i António Maria Lisboa), “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 1999, str. 82-97.
73. Prijevod pjesama Joséa Carlosa Barrosa, “Quorum”, br. 5-6, Zagreb, 2000, str. 60, 150, 342.
74. Prijevod pjesama četiriju portugalskih pjesnika tzv. “razdoblja prijelaza” (António Rebordão Navarro, Fernando Assis Pacheco, Alberto Pimenta i Armando Carvalho), “Republika”, br. 3-4, Zagreb, 2000, str. 112-127.
75. Prijevod pjesama dvaju “mistika” suvremenog portugalskog pjesništva (Jorge de Amorim, Fernando Guedes) “Marulić”, br. 1, Zagreb, 2000, str. 63-67.
76. Prijevod pjesama petnaestak suvremenih (poslijepessoanskih) portugalskih pjesnika, “Književna smotra”, br. 115-116, Zagreb, 2000, str. 111-120.
77. Prijevod pjesama petnaestak brazilskih modernističkih pjesnika, “Književna smotra”, br. 118, Zagreb, 2000, str. 91-104.
78. Prijevod pjesama četiriju klasika portugalskog modernizma (Vitorino Nemésio, Miguel Torga, José Saramago, António Manuel Couto Viana), “Dubrovnik”, br. 1-2, Dubrovnik, 2000, str. 373-388.
79. Prijevod pjesama četvorice mladih portugalskih pjesnika (Fernando Pinto do Amaral, José Tolentino Mendonça, Luís Quintais, Paulo Jorge Fidalgo), “Rival”, br. 1-2, Rijeka, 2000, str. 127-142.
80. Prijevod pjesama četvorice suvremenih portugalskih pjesnika (Gil de Carvalho, Jorge de Sousa Braga, José Oliveira, Fernando Luís), “Rival”, br. 3-4, Rijeka, 2000, str. 85-100.
81. Prijevod pjesama Joséa Saramaga, “Hrvatsko slovo”, br. 249, Zagreb, 28. siječnja 2000, str. 13.
82. Prijevod pjesama Natálie Correie, Hrvatsko slovo”, br. 275, Zagreb, 28. srpnja 2000, str. 13.
83. Prijevod pjesama autora koji pripadaju tzv. “Portugalskom naraštaju osamdesetih”, “Zarez”, br. 56, Zagreb, 2001, str. 26-28.
84. Prijevod pjesama triju “bardova” portugalskog modernizma (Mário de Sá-Carneiro, Almada Negrreiros, José Régio), “Dubrovnik”, br. 3, Dubrovnik, 2001, str. 154-171.
85. Prijevod pjesama četvorice portugalskih pjesnika tzv. “Naraštaja devedesetih”, “Quorom”, br. 1, Zagreb, 2001, str. 66-83.
86. Prijevod kataloga izložbe o Marku Maruliću održane u Biblioteca Nacional de Lisboa god. 2001., 24 str.
87. Prijevod pjesama s antičkim motivima S. de Mello Breynjer Andresen, E. de Andradea, M. Alegrea i J. A. Seabre, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2001, str. 7-26.
88. Prijevod pjesama Antónia Gedeãoa i Ruya Cinattia, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2001, str. 31-47.
89. Prijevod pjesama četiriju suvremenih portugalskih pjesnika (V. Miranda, N. de Sampayo, A. L.Moita i J. F. Fafe), “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2001, str. 51-70.
90. Pprijevod pripovijetke “Lažni istražitelj” Urbana Tavaresa Rodriguesa, “Mogućnosti”, br. 1-3, Split, 2002, str. 60-68.
91. Prijevod pjesama Joséa Régia, “Hrvatsko slovo” od 8. veljače 2002, str. 28.
92. Prijevod pjesama Miguela Torge, “Hrvatsko slovo” od 19. travnja 2002, str. 28.
93. Prijevod engleskih soneta Fernanda Pessoe, “Hrvatsko slovo” od 8. veljače 2002, str. 28.
94. Prijevod pjesama triju portugalskih pjesnikinja: Merície de Lemos, Marie Amélie Neto, Luíze Neto Jorge, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2002, str. 5-23.
95. Prijevod pjesama triju portugalskih pjesnikinja: Papiniana Carlosa, Vítora Matosa e Sá, Alberta de Lacerde, “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2002, str. 28-44.
96. Prijevod pjesama četiriju portugalskih pjesnika: S. de Mello Breyner Andresen, A. de Andrade, M. Alegre i J. A. Seabre, “Književna smotra”, br. 128-129, Zagreb, 2003, str. 116-124.
97. Prijevod pjesama četiriju portugalskih neorealista: Carlosa de Oliveire, Egita Gonçalvesa, Pedra da Silveire i Antónia Reisa, “Književna smotra”, br. 130, Zagreb, 2003, str. 105-112.
98. Prijevod pjesama angolskih pjesnika, “Drubrovnik”, br. 1, Dubrovnik, 2004, str. 155-206.
99. Prijevod pjesama afričkih pjesnika portugalskog jezičnog izraza, “Književna smotra”, br. 131, Zagreb, 2004, str. 85-98.
100. Prijevod pjesama portugalskog pjesništva sedamdesetih (Al Berto, Nuno Júdice, Joaquim Pessoa, Hélder Moura Pereira), “Književna smotra”, br. 134, Zagreb, 2004, str. 106-112.
101. Prijevod pjesama Francisca Luísa Amara, “Hrvatsko slovo”, br. 471, od 30 travnja 2004, str. 27.
102. Prijevod pjesama dvanaestorice kapverdskih pjesnika, u: “Dubrovnik”, br. 4, Dubrovnik, 2005, str. 109-166.
103. Prijevod pjesama jedanaestorice gvinejskih pjesnika, u: “Mogućnosti”, br. 4-6, Split, 2007, str. 48-101.
104. Prijevod pjesama Cecílije Meireles, Joãoa Cabrala de Melo Neta i Viniciusa de Moraesa, u: Dubrovnik”, br. 2, Dubrovnik, 2011, str. 215-231.
105. Prijevod pjesama Carlosa Souta Pene Filha i Francisca de Oliveire Carvalha, u: “Književna smotra”, br. 167, Zagreb, 2013, str. 108-114.
106. Prijevod pjesama Octávia More, Telma Fontesa Padilhe i Césara Leala, u: “Mogućnosti”, br. 10-12, Split, 2014, str. 112-130.
107. Prijevod pjesama Lupe Cotrim Garaude Gianotti, Stelle Leonardos i Lare de Lemos, u: “Mogućnosti”, br. 7-9, Split, 2015, str. 133-153.
108. Prijevod pjesama Brazilskog naraštaja sedamdesetih (izbor), u: “Zbornik Trećeg programa Hrvatskog radija”, br. 88, Zagreb, 2016, str. 29-101.