Helena Glavaš

Helena Glavaš rođena je 1996. godine u Zagrebu, gdje završava jezičnu gimnaziju te srednju glazbenu školu. Godine 2015. upisuje studij portugalskog jezika i književnosti te španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog preddiplomskog studija dobiva Nagradu dekanice za izvrsnost (za oba smjera). U sklopu portugalske stipendije Instituta Camões – Fernão Mendes Pinto, 2019. godine počinje držati fakultativnu nastavu iz portugalskog jezika u III. gimnaziji u Zagrebu, a kasnije i u II., VII. i XVI. zagrebačkoj gimnaziji. Godine 2021. stječe akademski naziv magistra portugalskog jezika i književnosti te magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti, obranivši diplomske radove pod naslovima: Dječji likovi u angolskoj književnosti te Sociolingvistička kompetencija na primjeru idiomatskih izraza u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Tijekom studija bila je stipendistica Grada Zagreba za izvrsnost u studiju, a nakon završetka diplomskog studija dobiva i Dekanovu nagradu za izvrsnost (za studij španjolskog). Iste godine postaje suradnica u Centru za portugalski jezik i kulturu u Zagrebu na Filozofskom fakultetu te koordinatorica programa uvođenja portugalskog jezika u srednje škole u Hrvatskoj. Godine 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje doktorski studij Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture. Područje njezina znanstvenog interesa jest portugalska suvremena književnost, a tema doktorske disertacije vezana je za istraživanje prostora djetinjstva u djelu Antónia Loba Antunesa.  Od rujna 2023. zaposlena je kao asistentica na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Objavljeni radovi:

Glavaš, Helena. (2023). „Prijevodna kronika: Luzofona književnost u hrvatskim prijevodima“, Forum, 4-6 (travanj-lipanj), 770-788.

Glavaš, Helena. (2022). „Postkolonijalni angolski roman: Luanda, Lisboa, Paraíso (recenzija)“, [sic], vol. 13, no. 1., elektroničko izdanje. Dostupno na sljedećoj poveznici: https://www.sic-journal.org/Article/Index/701

 

Znanstveni skupovi:

Konferencija „Neizbežnost interkulturalnosti“: izlaganje na temu „Fragmentirani identitet portugalskih povratnika na primjeru romana ‘O Esplendor de Portugal’ Antónia Loba Antunesa“, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 13. i 14. listopada 2023. (znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem).

 

Stručna usavršavanja:

„Tečaj aktualizacije profesora portugalskog kao stranog jezika“ (Curso de Atualização para Professores de Português como Língua Estrangeira), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Portu, Portugal (srpanj, 2021., na daljinu).