Obavijest o konzultacijama

Lektorica Ana Maria Valencia Spoljaric će ovaj tjedan održati konzultacije u srijedu od 11.30 do 12.30 sati.