Romanski jezici i vulgarni latinitet

2P, 2 ECTS
Okvirni sadržaj kolegija:
Shvaćanje pojmova romanska lingvistika, romanska filologija, romanska gramatika; refleksi latinskih termina romanus, romanicus, romanice, latinus i imena romanskih jezika, njihova raširenost i problemi klasifikacije; struktura (glasovna, morfološka, sintaktička) i leksičke značajke vulgarnog latiniteta kao ishodišta romanskih jezika te izvori za upoznavanje vulgarnog latiniteta; pregled razvoja romanskih književnih i standardnih jezika; značajke balkanskog latiniteta (nasuprot zapadnoj Romaniji) i romanski ostaci na hrvatskoj obali Jadran; dalmatski.
Obvezna literatura:
1. Skok, P., Osnovi romanske lingvistike, Zagreb, 1939., 1. svezak (str. 1-199)
2. Skok, P., Dolazak Slovena na Mediteran, Split, 1934.
3. Tekavčić, P. Uvod u vulgarni latinitet, Zagreb, 1970.
4. Enciklopedijski članci: Skok, P., »Dalmatski« (Hrvatska enciklopedija, 1. izdanje, Enciklopedija Jugoslavije, ali najbolje ažurirana i nadopunjena verzija iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije) I »Vlasi« (1. izdanje Enciklopedije Jugoslavije) te članak Pavla Tekavčića »Istroromanski« i članak 5. Augusta Kovačeca »Istrorumunjski« (oba u 2. izdanju Enciklopedije Jugoslavije).
Dopunska literatura:
1. Tagliavini, C., Le origini delle lingue neolatine, Bologna, 1968. ili neki drugi priručnik romanske lingvistike.