Klauzura

Klauzura (završni pisani ispit na preddiplomskom studiju rumunjskog jezika i književnosti) održava se po navedenim ispitnim rokovima.

Za ispitni se rok studenti trebaju pripremati po objavljenim okvirnim temama. Pisanje ispita traje 120 minuta.

Studentima će biti ponuđena dva pitanja prema okvirnim temama, od kojih će oni izabrati jedno, na koje će pisati odgovor u obliku eseja od najmanje 400 do najviše 550 riječi, na rumunjskom jeziku.

Studenti se mogu služiti bilo kojim rječnikom rumunjskoga jezika, dvojezičnim ili jednojezičnim, kao i rumunjskim pravopisom, ali ne i gramatikom.

Potrebno je donijeti pribor za pisanje (kemijska olovka) dok će papir biti osiguran.

Ispitu mogu pristupiti studenti 3. godine koji su ispunili studijske obveze predviđene programom u prvih pet semestara studija (tj. mogu pristupiti i oni studenti koji nisu ispunili sve obveze u 6.semestru, ali su odslušali nastavu).

Studenti se pozivaju da se za sve informacije obrate predmetnim profesorima u vrijeme konzultacija.

Ispit se prijavljuje putem ISVU-a (odnosno prijavnica za studente koji se ne vode kroz ISVU).