Konverzacijske vježbe 1/2

Konverzacijske vježbe 1 / 2

Naziv predmeta: Rumunjski jezik

Naziv kolegija: Konverzacijske vježbe 1/2

Nastavnica: Delia Sarafie, lekt.; Silvia Giurgiu, ug. lekt.

ECTS bodovi: 2

Jezik: rumunjski

Trajanje: 1 semestar, 4./6. (ljetni)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 30 sati vježbi semestralno

Uvjeti za upis kolegija: položene Jezične vježbe 3

Cilj kolegija: Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije kod studenata, ponajprije putem konverzacije. Korekcija uočenih izgovornih pogrešaka. Korekcija eventualno pogrešno usvojenoga gramatičkoga gradiva. Proširivanje postojećeg vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura suvremenog rumunjskog jezika. Stjecanje samostalnosti i samopouzdanja u korištenju rumunjskoga jezika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij dopunjava Jezične vježbe III i Jezične vježbe IV. Stavljajući naglasak na usmenu komunikaciju daje studentima mogućnost boljega uvježbavanja usvojenoga gramatičkoga gradiva i stjecanja sigurnosti u izražavanju na rumunjskom jeziku, što će se pozitivno odraziti i na prevodilačke kompetencije.

Korištene metode: razgovor, izlaganje, čitanje i pisanje

Sadržaj kolegija: Ponavljanje i korekcija prethodno usvojenog gramatičkog gradiva; aktivnosti kojima se razvija sposobnost usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na didaktički osmišljenim tekstovima, gramatički i leksički zadaci).

Način polaganja ispita: trajno praćenje i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: anketiranje studenata

Raspored rada (po satima):

 1. Nastavna jedinica: Što znamo o Rumunjskoj? Sadržaj: ponavljane vokabulara vezano uz godišnji odmor, reljef, kako opisati krajolik. Što bih volio/voljela vidjeti u Rumunjskoj-konverzacija.
 2. Nastavna jedinica Sport i rekreacija Sadržaj: vokabular: sportovi, kako izraziti ono što volimo/ne volimo, čitanje teksta i diskusija na temu ‘Najveća varanja u sportu’, kratko upoznavanje s terminologijom koja se koristi na sudu.
 3. Nastavna jedinica: Glazba Sadržaj: vokabular: instrumenti, glazbeni žanrovi, prokomentirati kratki film ‘ Jedinstvena glazba’ vlastitim riječima (vokabular vezan uz opisivanje), slušanje i prijevod pjesme.
 4. Nastavna jedinica: Moja omiljena destinacija Sadržaj: vokabular: različita prijevozna sredstva: prednosti i nedostaci. Snalaženje u svijetu: jezične barijere- konverzacija. Čitanje odlomka iz odabranog putopisa- komentiranje. Putovanje iz snova- konverzacija.
 5. Nastavna jedinica: Biti na vrijeme! Sadržaj: vokabular: koliko je sati?, iterativni prilozi. Kratki psihološki tekst – (‘slagati se’ i alternativni izrazi). Biti ili ne biti na vrijeme? –diskusija. Točnost kod Rumunja – čitanje i komentiranje teksta.
 6. Nastavna jedinica: Odlazak u kupnju. Sadržaj: vokabular: hrana, odjeća i obuća, vrste trgovina. Shopping-centri- za i protiv! Kupnja na tržnici- neformalna konverzacija. Žene troše više novca od muškaraca: mit ili istina?- diskusija. Igra uloga.
 7. Nastavna jedinica: Kulturne razlike/ Kulturno ponašanje. Sadržaj: vokabular: geste i gestikuliranje. Kulturne razlike mogu stvoriti poteškoće? – neformalna konverzacija. (kako izraziti pozitivno mišljene). Sklapanje braka s osobom iste vjere i kulture?- diskusija. Igra uloga.
 8. Nastavna jedinica: Druga dimenzija Sadržaj: vokabular: planete i svemir. Postoji li život na drugim planetima – neformalna konverzacija. (kako izraziti negativno mišljenje). Razumijevanje, čitanje i komentiranje specifičnog teksta.
 9. Nastavna jedinica: Rizik i karijera Sadržaj: vokabular: zanimanja. Koliko bismo trebali raditi a koliko odmarati? – neformalna konverzacija. Kako razgovarati s kolegama na poslu? Vokabular korišten tijekom dogovaranja.
 10. Nastavna jedinica: Stereotipi. Uloga žena i uloga muškaraca Sadržaj: vokabular: stereotipi i adekvatna ponašanja. Jesu li muškarci odgojeni drukčije? – neformalna konverzacija. Specifični izrazi pri uvjeravanju nekoga.
 11. Nastavna jedinica: Mediji Sadržaj: vokabular: televizija, radio, novine. Internet: dobre i loše strane- diskusija. Utjecaj medija na jezik-čitanje nekoliko kratkih članaka i komentiranje.
 12. Nastavna jedinica: Nasilje u medijima Sadržaj: vokabular: vrste televizijskih emisija. Utjecaj medija na ljudsko ponašanje—diskusija. Pro i kontra – izrazi. Utjecaj nasilja u medijima na djecu- konverzacija.
 13. Nastavna jedinica: Humor Sadržaj: vokabular: vrste humora, glagoli vezani uz humor. Svaki tip humora nije prikladan—diskusija. Vicevi – kako prepričati i prilagoditi vic rumunjskom jeziku.
 14. Nastavna jedinica: Vjenčanje Sadržaj: vokabular: ceremonija vjenčanja. Napisati definiciju. Živjeti zajedno prije vjenčanja – za i protiv—diskusija (razlozi-izrazi). Igra uloga.
 15. Ponavljanje vokabulara, izraza i tema.

Literatura:

1. Odabrani gramatički i jezični priručnici