Seminar iz književnosti I/III

Seminar iz književnosti I/III

Naziv kolegija: Seminar iz književnosti I / III

Nastavnica: dr. sc. Ivana Olujić

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski i rumunjski

Trajanje: jedan semestar, III / V., zimski

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: –

Cilj kolegija: Proširivanje znanja stečenih u okviru kolegija Povijest rumunjske književnosti I, stjecanje samostalnosti u analizi i interpretaciji književnih djela u prozi.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar iz književnosti I dijelom dopunjuje kolegije Povijest rumunjske književnosti I, ali se od njega i razlikuje, prije svega izborom tekstova te posebno razmatranjem književno-teorijskih pitanja i problema. Kolegij predviđa proširivanje znanja i stjecanje vještina koje olakšavaju i razumijevanje razdoblja rumunjske književnosti obuhvaćenih kolegijem Povijest rumunjske književnosti I. Čitanje književnih djela, koje je sastavni dio kolegija, pozitivno utječe na stjecanje jezične i kulturne kompetencije i u tom se smislu dopunjuje s kolegijima Jezične vježbe i Vježbe iz prevođenja.

Korištene metode: razgovor, rad na tekstu, pisani radovi, samostalno usmeno izlaganje

Način polaganja ispita: trajno praćenje

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Sadržaj kolegija:

1. Mateiu Caragiale-rumunjski simbolizam, poezija

2. Mateiu Caragiale-novele, Alexandru Macedonski – proza

3. Ponavljanje

4. test

5. Rumunjska dramatika-Marin Sorescu

6. Lucian Blaga

7. Ponavljanje

8. test

9. Rumunjska kratka proza-novele / crtice

10. Klasične novele

11. Suvremene novele

12. test

13. Suvremena esejistika

14. Klasična esejistika

15. test