Vježbe iz prevođenja II

Naziv kolegija: Vježbe iz prevođenja II

Ime nastavnika : Delia Sarafie

Broj ECTS-bodova: 3

Jezik:  rumunjski i hrvatski

Trajanje: jedan semestar, VI – ljetni

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: 2 sata vježbi tjedno

Uvjeti za upis kolegija: položene Jezične vježbe IV

Ciljevi kolegija: Svladavanje temeljnih tehnika prevođenja na primjerima hrvatskih tekstova.

Studentske obveze: Redovno pohađanje i sudjelovanje u nastavi te obavljanje obveza vezanih uz kolegij (tjedni domaći zadaci).

Način polaganja ispita:  pismeni ispit

Sadržaj kolegija: Aktiviranje stečenog znanja i poboljšavanje razumijevanja suvremenog rumunjskog jezika; stjecanje određenih automatizama koji služe u prevođenju; korištenje autentičnih materijala na hrvatskom jeziku, na kojima se uz aktivno sudjelovanje studenata radi na razjašnjavanju jezičnih i drugih poteškoća u cilju pronalaženja ekvivalenata i izražavanja na rumunjskom jeziku.

Korištene metode: Frontalni, grupni i individualni rad; rasprave o prevedenim tekstovima, usvajanje novih znanja i vještina.

Raspored rada (po tjednima)

 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija, literaturom, korištenjem rječnika i ostalih pomagala i izvora u prevođenju te vrstom tekstova koji će se prevoditi.
 2. Prevođenje diplome i novinskog članka.
 3. Prevođenje vozačke dozvole i kratkog novinskog članka.
 4. Prevođenje rodnog lista i kratkog novinskog članka.
 5. Prevođenje medicinskih nalaza i medicinskog stručnog teksta.
 6. Prevođenje preporuke i kratkog teksta vezano uz sastavljanje preporuke
 7. Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 8. Prevođenje prijepisa ocjena i reklama za upis na privatni fakultet.
 9. Prevođenje dijela hrvatskog filma.
 10. Prevođenje kratkog književnog teksta.
 11. Usmeno prevođenje kratkih političkih govora – simultano i konsekutivno.
 12. Prevođenje sažetka knjige.
 13. Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 14. Ponavljanje i priprema za pismeni ispit.

Literatura:

– izbor tekstova koji će studentima biti podijeljeni tijekom semestra
– jednojezični rječnik rumunjskog jezika – DEX, (uz on-line verziju http://dexonline.ro/ i računalni program MaestroDex koji će se dati na raspolaganje studentima)
– dvojezični rječnici rumunjskog jezika (ovisno o znanjima pojedinih studenata)
– gramatike rumunjskog jezika (npr. D. Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, 2004., http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf)
– pravopisni priručnici i gramatike hrvatskog jezika

Dodatna literatura:

– rječnici sinonima i antonima (različita rumunjska izdanja)
– specijalizirani rječnici i priručnici rumunjskog jezika (pravo, ekonomija)