Katedra za hispanske književnosti

Predstojnica: izv. prof. dr. sc. Maja Zovko

Katedra za hispanske književnosti utemeljena je odlukom Fakultetskog vijeća 2000. godine s ciljem kadrovske obnove studija hispanistike u području nastave hispanskih književnosti, te jačanja znanstveno-istraživačkog rada u istom području. Osnivačica Katedre i njezina predstojnica do umirovljenja 2022. godine bila je prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić. Nastavnici Katedre za hispanske književnosti izvode cjelokupnu nastavu književnosti na studiju hispanistike. Otkako je ak. god. 2005/06. studij na Sveučilištu u Zagrebu ustrojen u skladu s načelima Bolonjske deklaracije, na Katedri za hispanske književnosti izvodi se diplomski studij književnosti kao jedna od četiriju specijalizacija koje se u okviru drugog ciklusa nude studentima hispanistike. Taj se studij odvija redovito, odnosno, upisuje nove studente svake akademske godine.

Područja znanstveno-istraživačkog interesa nastavnika Katedre za hispanske književnosti su suvremena hispanskoamerička narativna proza, kultura i testimonijalna književnost kolonijalne Amerike, te kazališne prakse kao dio procesa pokrštavanja i akulturacije u šesnaestostoljetnoj Americi.

Na Katedri za hispanske književnosti često gostuju profesori hispanskih književnosti sa španjolskih i hispanskoameričkih sveučilišta s kojima Katedra gaji suradnju u području nastavne aktivnosti, istraživanja, organiziranja skupova i zajedničkog mentorstva diplomskim i poslijediplomskim radnjama (Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá – Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de Guadalajara – Meksiko i druge). Glavna svrha takvih gostovanja je „pokrivanje“ radom gostujućih predavača onih segmenata programa studija u danoj akademskoj godini u kojima su oni međunarodno prepoznati stručnjaci.

Nastavnici na Katedri za hispanske književnosti:

dr. sc. Mirjana Polić Bobić, 1978. asistent pripravnik, 1979. asistent, 1982. znanstveni asistent, 1989. docent, 1994. izvanredni profesor, 2000. redoviti profesor, 2008. redoviti profesor u trajnom zvanju, 2022. professor emeritus

dr. sc. Maja Zovko, 2015. docentica, 2020. izvanredna profesorica

dr. sc. Gordana Matić, 2001. asistentica, 2022. docentica

Nastavnici koji su predavali na Katedri za hispanske književnosti

dr. sc. Velebita Koričančić, 2011.-2013., asistentica

dr. sc. Ksenija Fallend, 2011.-2012. naslovna docentica, vanjski suradnik za izvođenje nastave srednjevjekovne književnosti

dr. sc. Ivana Krpan, 2008.  znanstvena novakinja, 2013. -2015. viša asistentica

Dosadašnji lektori s Universidad de Alcalá – Madrid na Katedri za hispanske književnosti:

María Ángeles del Hoyo Benito, Ignacio Toro Escudero, Desirée Acebes, Rocío Ortega Torrijos, Diego Álvarez Peirú, Manuel Rodríguez Mendaña