Katedra za španjolski jezik

Predstojnica Katedre za španjolski jezik: doc. dr. sc. Maša Musulin

Katedra za španjolski jezik sljednica je Katedre za španjolski jezik i književnost, koju je godine 1961. osnovao prof. dr. Vojmir Vinja. Tom osnutku prethodila je nastava španjolskog jezika na lektoratu koji je, u različitim oblicima, djelovao od 1954. do 1968. godine. Od 1954. do 1958. tečaj španjolskog jezika za romaniste držao je Fernando Alcalá Galiano de Torrijos. Nakon njega, nastavu je izvodio Slavko Galinović Benítez. Potom je Vojmir Vinja u tijeku četiri semestra izvodio nastavu španjolskog jezika na studiju romanistike, a ak. god. 1967/68. nastavu na slobodnom studiju španjolskog jezika držao je Rudolf Kožljan.

Ak.god. 1968/69 započeo je na Katedri za španjolski jezik i književnost studij španjolskog jezika i osnova španjolske književnosti kao trogodišnji (tadašnji „B“) studij, a vršiteljem dužnosti predstojnika Katedre imenovan je mr.sc. Karlo Budor. Budući da je bio promaknut u zvanje docenta 1987. i tako stekao uvjete, Karlo Budor je imenovan predstojnikom Katedre i tu je  dužnost vršio do umirovljenja 2011. godine. Od 2011. do 2021. vršiteljica dužnosti predstojnice Katedre bila je prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić. Od 2021. do 2023. vršiteljica dužnosti predstojnice Katedre bila je izv. prof. dr. sc. Maja Zovko.

Od 1978. godine studij španjolskog jezika i književnosti (hispanistika) studira se kao četverogodišnji studij (studij „A“) temeljem tada provedene reforme. Ak. god. 2000/2001. utemeljena je Katedra za hispanske književnosti, a Katedra za španjolski jezik i književnost preimenovana je u Katedru za španjolski jezik.

Katedra za španjolski jezik zadužena je za izvođenje svih jezikoslovnih kolegija na studiju hispanistike. Od ak.god. 2005/06. dobila je dopusnicu za izvođenje diplomskog studija jezikoslovlja, prevođenja te za nastavnički studij. Nastavnički studij odvija se redovito, tj. svake ak.godine upisuje nove studente; jezikoslovni smjer upisao je studente ak.god. 2005/06. i 2010/11. a od ak. god. 2012/13. studenti se redovito upisuju;  prevoditeljski smjer od ak.god. 2010/11. ne upisuje studente zbog nedostatka odgovarajućeg nastavnog kadra, a od ak.god. 2016/17. studenti se redovito upisuju.

Nastavnici na Katedri za španjolski jezik:

dr. sc. Maša Musulin, 2013. viša predavačica, 2023. docentica
dr. sc. Daša Grković, 2008. lektorica, 2013. viša lektorica
dr. sc. Bojana Mikelenić, 2014. aistentica-stipendistica, 2021. viša asistentica
Ana Gabriela Blažević, 2014. asistentica-stipendistica
Branka Oštrec, 2015. lektorica, 2021. viša lektorica
Ana María Valencia Spoljaric, 2020. lektorica
dr. sc. Andrea-Beata Jelić, 2010. znanstveni suradnik, 2018. naslovna docentica (1998. – 2003. znanstvena novakinja na projektu “Istraživanje procesa učenja/usvajanja stranoga jezika u ranoj dobi” glavna istraživačica prof. dr. Yvonne Vrhovac), 2023. docentica

Nastavnici Odsjeka za lingvistiku i Zavoda za lingvistiku koji izvode nastavu jezikoslovlja na studiju hispanistike od ak.god. 2011/12: 

dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica
dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica
dr. sc. Anita Skelin Horvat, docentica
dr. sc. Daniela Katunar, docentica
dr. sc. Ivana Simeon, viša predavačica
Davor Krsnik, asistent
dr. sc. Ana Ćavar, docentica na Katedri za metodiku nastave hrvatskog jezika, sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom studiju

Vanjski suradnici :

Dunja Frankol, prof., izvodi nastavu na preddiplomskom studiju i na diplomskom studiju – nastavnički smjer.

Umirovljeni nastavnici :

mr. sc. Alica Knezović, 1996. lektorica, 2002. viša lektorica
dr. sc. Karlo Budor, 1970. asistent, 1987. docent, 1995. izvanredni profesor, 2001. redoviti profesor, 2006. redoviti profesor u trajnom zvanju
Rudolf Kožljan, 1966. predavač na slobodnom studiju španjolskog jezika, 1968. lektor, 1980. viši lektor

U razdoblju od 1990. do 2000. u izvođenju nastave jezičnih vježaba sudjelovale su, kao vanjske suradnice, Albertina García Corveiras, Consuelo Elías Gutiérrez i Miriam Tadić Blažević.

Akademik August Kovačec, professor emeritus (2008.), koji je u formalnom smislu uvijek bio nastavnik na studiju francuskog jezika i književnosti, u dugačkom razdoblju od 1969. do 2001. godine držao je na studiju hispanistike nekoliko važnih jezikoslovnih kolegija, a zahvaljujući svom znanstveno-nastavnom zvanju i izboru na radna mjesta znanstvenog suradnika i savjetnika studiju hispanistike je u tijeku preko dvadeset godina pomagao da se održi. Stoga ga se s pravom može uvrstiti i u popis umirovljenih nastavnika Katedre za španjolski jezik.

Preminuli nastavnici:

Silvana Luetić, 2004. lektorica, 2009. -2014. viša lektorica

Milivoj Telećan, 1968. asistent, 1994. viši lektor

Nastavnici koji su prekinuli rad na Katedri za španjolski jezik :

Jadranka Vrsalović Carević, 1989. – 1991. asistent-pripravnik

Strani lektori na Katedri za španjolski jezik: 

Ignacio Ramírez Arzate (1969. – 1971.)
María Teresa Robert (1971. – 1990.)
María Magdalena Ciria Romera (1990. – 1991.)
Margarita Lanuza Giménez (1998. – 2001.)
Paloma Ponce ( 2001. – 2002.)
Begoña Piedra Lanza (2002. – 2005.)
Sonia Torres Rubio (2005. – 2007.)
Fernando Sánchez Gargallo (2007. – 2009.)
Lourdes Malagón León (2007. – 2010.)
María Suárez García (2009. – 2012.)
Virginia Delgado Polo (2010. – 2012.)
Anna Valldeperas Prats (2012.-2013.)
Ana Gabriela Blažević (2013.)
dr.sc. Antonio Huertas Morales (2013.-2016.)
José Antonio Luque Moya (2016.-2017.)
Ana María Valencia Spoljaric (2012.-2020.)
Pablo Llamas Fernández (2020.-2023.)

Aktivni strani lektori:
Almudena Santamaría Martín 2017.
dr. sc. Patricia Pizarroso Acedo 2023.

 U zimskom semestru akademske godine 2008./2009 nastavu iz kolegija ZEROJ na nastavničkom smjeru diplomskog studija izvodio je kao gostujući profesor dr. sc. Óscar Cerrolaza Gili, pedagoški savjetnik u izdavačkoj kući Edelsa, Madrid.

U zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2009./2010. nastavu iz kolegija Curriculum španjolskog jezika 1 i Curriculum španjolskog jezika 2 izvodio je dr. sc. Román Navarro Giner, pedagoški savjetnik u izdavačkoj kući Edelsa, Madrid.